Skip to main content

2021-10-11 / 15 Dag 4 ud af 5 dage i Havkajak omkring Anglesey, Wales - 2021-10-11 / 15 Day 4 out of 5 days sea kayaking around Anglesey, Wales

Danish / English:

 

- Turen på vores 4. dag skulle foregå på vestkysten af Anglesey fra Rhoscolyn, hvor der er en fin lille p-plads, til Trearddur Bay, hvor vi havde parkeret et par biler i forvejen.

- The trip on our 4th day was to take place on the west coast of Anglesey from Rhoscolyn to Trearddur Bay, where we had left two cars.

 

PA140231

 

PA140230

 

- Vejrudsigten for dagen havde forudsagt middelvind på 9-11 m/s og bølger på 1,8-2,5 m., og vejrudsigten holdt hvad den lovede. Jeg kan samtidig lige nævne at det blev den dag hvor jeg brugte mit kamera mindst på hele turen.

- The weather forecast for the day had predicted average winds of 9-11 m / s waves of 1,8-2,5., and the weather forecast held as predicted.  I can also say that it was the day I used my camera at least on the whole trip.

 

PA140237

 

- Jeg får altid en ærbødig følelse når jeg ser noget der relatere redningstjenester og kystvagt.

- I always get a reverent feeling when I see something relate to rescue services and coastguard. 

 

PA140240

 

- Vi ror mellem klippeskærene i roligt vand.

- We paddled between the cliff and the skerries in calm water. 

 

PA140246

 

-  Vinden gav og en god ide om hvad vi kunne forvente. 

- The wind gave and a good idea of what was to be expect. 

 

PA140247

 

- Kort tid efter dette billede blev taget begyndte bølgerne at rejse sig - de faktiske forhold passede med vejrudsigten.

- Shortly after this picture was taken, the waves began to rise - the actual conditions matched the weather forecast.

 

PA140249

 

- Vi ror rundt om små klipper og skær og arbejder med påvirkningen af kajakken i forskellige vind- og bølgeretninger. Klippen her har et såkaldt beacon, ikke at forveksle med et fyrtår, men det er dog til brug for navigation, som en landkending.

- We paddle between small rocks and skerries working with the impact on the kayak in different wind and wave directions. On the cliff here is a so-called beacon, not to be confused with a lighthouse, but it is for use in navigation, as a land acquaintance.

 

PA140253

 

- Medvind og god fart i kajakken.

- Downwind and the kayak makes good speed.

 

PA140254

 

- På en overskyet dag med masser af vind er det også et smukt område. Det føles til tider magisk som i et eventyr når skyerne ændre på lyset og kystlinien tager markant ændring.

- On a cloudy day with lots of wind, it still is a beautiful area. It sometimes feels magical as in an adventure when the clouds change on the light and the coastline takes marked change. 

 

 PA140256

 

- Vi lander på en lille strand til frokost. 

- We land on a small beach for lunch.

 

PA140258

 

- Tilbage på vandet og ud mod klippen med det beacon hvor vi havde brugt noget tid tidligere.

- Back on the water and out towards the cliff with the beacon where we had spent some time in the morning.

 

PA140259

 

- Da vi nærmer os klipperne lidt ude  fra kysten bliver vi mere eksponeret for vind og vejr. Vejrudsigten havde som nævnt lovet 9-11 m/s og bølger på 1,8-2,5 m., og den passede. Der var gange hvor jeg nede i en bølgedal kiggede op på toppen af den næste bølge, og håbede at toppen ville blive på i stedet for at blæse af - alle toppe jeg kom i nærkontakt med blev dog på bølgen. Jeg finder det både facinerende og imponerende, at vind på 9-11 m/s kan skuppe så meget rundt på vandet og skabe bølger på den måde, og så med 7-9 sek. interval. Det er meget energi der flytter sig. Vi roede delvis forholdsvis tæt på klippekysten for også at få refleksbølgernes udfordringer og påvirkning af kajakken. Kameraet kom ikke op af lommen resten af dagen, men sikke en fantastisk dag.

- As we approach the cliffs a bit off the coast, we become more exposed to wind and weather. As mentioned, the weather forecast had predicted 9-11 m / s and waves height of 1.8-2.5 m., and it it was true. There were times when I down in a trough of a wave looked up at the top of the next wave, hoping that it would stay on instead of comming down on me - all tops I came in close contact with remained on the wave. I find it both fascinating and impressive that 9-11 m / s of wind move so much water around and create waves that way, and then with 7-9 sec. interval between the waves. That is a lot of energy moving. We paddled relatively close to the rocky coast so we also got the challenge of the confused. The camera did not come out of the pocket the rest of the day, but what a great day.  

 

PA140270

 

- Nick Cunliffe havde tilbudt  at gennemgå sikkerheds- og turlederudstyr. Så tilbage på Anglesey Outdoors fik vi en set hvad Nick og os andre i gruppen pakkede af den slags - altid spændende at udvæksle erfaringer og meninger, også om den del af det at ro havkajak.

- Nick Cunliffe had offered to review safety and tour guide equipment. Then back at Anglesey Outdoors we got a look at what Nick and the rest of us in the group packed of that kind - always exciting to exchange experiences and opinions, also about that part of sea kayaking.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

#comevisitdenmarkforapaddle