Skip to main content

2021-10-11/15 - dag 5 ud af 5 det ikoniske Skerries Lighthouse i Havkajak Anglesey, Wales - 2021-10-11/15 - Day 5 out of 5 The iconic Skerries Lighthouse Sea Kayaking, Anglesey, Wales

Danish / English:

- Dag 5 ud af 5, The Skerries / Ynysoedd y Moelrhoniaid.

- Day 5 out of 5, The Skerries / Ynysoedd y Moelrhoniaid.

 

PA150273

 

- 5 og sidste dag for denne omgang på Anglesey i Wales, havde vi perfekte forhold til en tur ud til de ikoniske klippeøer og fyrtårnet The Skerries ( Ynysoedd y Moelrhoniaid ), ca. 12 km. nordøst for Holyhead, ca. 6 km. nordøst fra Cemlyn bay, og ca. 3 km. fra nordøst Carmel Head. Vi kørte til den smukke strand og bugt ved Cemlyn, en del af The National Trust.

- 5th and last day of this trip on Anglesey in Wales, we had perfect conditions for a paddle out to the iconic rocky islands and the lighthouse, The Skerries (Ynysoedd y Moelrhoniaid), ca. 12 km. nordøst for Holyhead, ca. 6 km. nordøst fra Cemlyn bay, og ca. 3 km. fra nordøst Carmel Head. Vi kørte til den smukke strand og bugt ved Cemlyn, en del af The National Trust.. 12 km. nordøst for Holyhead, ca. 6 km. nordøst fra Cemlyn bay, og ca. 3 km. fra nordøst Carmel Head. Vi kørte til den smukke strand og bugt ved Cemlyn, en del af The National Trust.

 

PA150272

 

- En lille og fin gratis p-plads lige ned til vandet. På selve p-pladsen kan kun personbiler komme ind på, men der er lidt plads til varebiler i rabatten lige uden for.

- A small and nice free parking space right next to the water. In the car park itself, only cars can enter, but there is little space for vans along the small road just outside.

 

PA150276

 

- Kajakkerne pakket til dagstur.

- The kayaks packed for the day trip.

 

PA150274

- På vej ud af bugten, klar til krydset til The Skerries.

-  Heading out of the bay, ready for the crossing to The Skerries.

 

PA150277

 - Fri af bugten ved Cemlyn kan vi lige skimte The Skerries.

 - Free of the bay at Cemlyn we can just glimpse The Skerries.

 

PA150280

 

- Nord Kardinal bøjen er en af de vigtige fikspunkter.

- The North Cardinal buoy is one of the important fixing points.

 

PA150283 

 

PA150285

 

- The Skerries, på walesisk Ynysoedd y Moelrhoniaid, er en gruppe små klippeøer med spartansk plantevækst, og dækker et areal på ca. 17 ha.

- The Skerries, in Welsh Ynysoedd y Moelrhoniaid, is a group of small rocky islands with spartan vegetation, covers an area of approx. 17 ha. 

 

PA150286

 

- Klippeøerne er et vigtigt yngleområde for den store atlantiske gråsæl og havfugle, særligt vigtig for den arktisk terne.

-  The rocky islands are an important breeding area for the great Atlantic gray seal and seabirds, especially important for the Arctic terns.

 

PA150289

 

- Vi ror nord om øen, og selv om jeg har været der 4-5 gange før så er det en særlig oplevelse, det er virkeligt et smuk sted at besøge når vind og vejr tillader turen dertil.

- We paddle north of the island, and although I have been there 4-5 times before it is a special experience, it is really a beautiful place to visit when wind and weather allow the trip there.

 

PA150296

 

- På Skerries vestside er der en lille bugt hvor det er muligt at lande på en lille stenstrand, det er dog en god ide at holde lidt øje med kajakkerne, da stranden ved højvande nogle gange kan forsvinde.

- On the west side of The Skerries there is a small bay where it is possible to land on a small pebble beach, however, it is a good idea to keep an eye on the kayaks, as the beach at high tide can sometimes disappear.

 

PA150301

 

- Rundt på klipperne ligger gråsælerne og kigger nysgerrigt på os.

- On the rocks lie the gray seals and curiously looking at us.

 

PA150322

 

- Vi bliver venligt modtaget af den svømmende velkomstkomite - og ja, de er store.

- We are kindly welcomed by the swimming welcome committee - and yes, they are big.

 

PA150305

 

- Fra den lille strand skal man lige klatre lidt på af klipperne for at nå til den smal sti op til fyrtårnet.

- From the small beach you just have to climb a little on the rocks to reach the narrow path up to the lighthouse.

 

PA150306

 

- Da vi står på stien ankommer en anden gruppe. Det er første gang jeg har oplevet at møde andre herude.

- As we stand on the path, another group arrives. This is the first time I have experienced meeting others out here.

 

PA150309

 

- Velkomstkomiteen følger os op til fyrtårnet.

- The welcome committee follows us up to the lighthouse.

 

PA150313

 

- Et kig fra fyret ned til hvor vi landede.

- A look from the lighthouse down to where we landed.

 

PA150318

 

- Udsigten er fantastisk.

- The view is fantastic - here southeast towards Carmel head. view is amazing.

 

PA150310

 

PA150311

 

PA150311

 

PA150312

 

PA150314

 

PA150320

 

- Fra fyrtårnet klatre vi tilbage til kajakkerne.

- From the lighthouse we climb back to the kayaks.

 

PA150321

 

- Tilbage på vandet.

- Back on the water.

 

PA150325

 

PA150323

 

- Vi får følge af nogle gråsæler på vej ud af bugten.

-  We are followed by some gray seals on our way out of the bay.

 

PA150324

 

PA150328

 

PA150334

 

- Vi forlader Skerries og skal tilbage mod Cemlyn.

- We're leaving Skerries and heading back towards Cemlyn.

 

PA150329

 

PA150335

 

- Vi er tæt på spring hvor tidevandet løber ved fuld fart løber op til 6 kn. så til krydset på de 6 km. retur skal den sejlende kurs også beregnes.

- We are close to jumps where the tide runs at full speed running up to 6 kn. then to the junction of the 6 km. return, the sailing course must also be calculated.

 

PA150332

 

- Fra The Skerries ror vi sydøst i retning af Carmel Head på den første del af turen.

- From The Skerries, we paddle southeast toward Carmel Head on the first part of the trip.

 

PA150336

 

- Vi får læ for strøm og tidevand nord for Carmel Head passere vi tæt forbi West Mouse.

- We get shelter from the current and tides north of Carmel Head we pass close past the West Mouse.

 

PA150339

 

- En fantastisk dag ender tilbage i Cemlyn Bay i oktobersolen. The Skerries er med rette ikonisk, beregning af tidevandets påvirkning, masser af Atlantisk gråsæler, et utal af arktiske terner i ynglesæsonen, fyrtårnet, fantastiske udsigt og historien om klippeøerne.

- An amazing day ends back in Cemlyn Bay in the October sun. The Skerries is rightly iconic, calculating the impact of the tide, lots of Atlantic gray seals, a myriad of Arctic terns during the breeding season, the lighthouse, stunning views and the history of the rocky islands.

 

PA150338

 

- Vi lander på stenstranden efter 5 mindeværdige dage på vandet. Efter en uge, der havde budt på masser af fantastiske oplevelser og masser af læring, blev kajakkerne læsset på bilerne for sidste gang på denne tur.

Angleseys kystlinien byder på strøm, tidevand og udfordrende vand, høje klipper, grotter, rock gardens, smalle kløfter, ruiner med spændende historie, klippeøer, klippeskær, fuglekolonier, Atlantisk gråsæler, imponerende fyrtårne, strande også med muligheder for rigtig fin surf osv. osv. Den eksponeret del af kysten viser med alt tydelighed hvor kraftig påvirkning elementerne har på øen. Anglesey er virkelig et besøg værd, så hvis man har muligheden for at besøge området, så tag den. Denne tur var 8. gang for mig, og der er stadig meget jeg endnu ikke har oplevet - så jeg har en undskyldning jeg kan bruge over for min hustru og sige at jeg lige må afsted en gang mere :-)

 

- We land on the shingle beach after 5 memorable days on the water. After a week that had offered lots of amazing experiences and lots of learning the kayaks was loaded on the cars for the last time on this trip.

 Anglesey's coastline offers tides and challenging waters, high cliffs, caves, rock gardens, narrow gorges, ruins with intriguing history, rocky islands, skerries, bird colonies, Atlantic gray seals, impressive lighthouses, beaches also with opportunities for really nice surfing etc. etc. The exposed part of the coast clearly shows how powerful the elements are on the island. Anglesey is really worth a visit, so if you have the opportunity to visit the area, take it. This trip was the 8th time for me and there is still a lot I have not experienced yet - so I have an excuse I can use to my wife and say I just have to go one more time :-)

PA160344

 

- Efter en hyggelig aften og en god nats søvn, køre vi næste morgen ned til Dover for at tage færgen til Dunkerque i Frankrig. Mens vi køre tilbage, med smil på læben, masser af oplevelser og lærring drømmer jeg allerede om muligheden for at komme tilbage til Anglesey.

På denne tur havde jeg meldt mig Rough water and adventure week, med 5 dage på vandet med BCU 5 star coach Nick Cunliffe og Kelly Marie Henri. 

Link: https://www.kayakessentials.co.uk/about-nick/  -  https://www.flowstateadventures.com/about-us

- After a lovely evening and a good night's sleep, we drive the next morning to Dover and take the ferry to Dunkirk in France. As we drive back, with big smiles, lots of experiences and learning, I am already dreaming of an opportunity to come back to Anglesey.

 On this trip I had signed up for a Rough water and adventure week, with 5 days on the water with BCU 5 star coach Nick Cunliffe and Kelly Marie Henri.

 Link: https://www.kayakessentials.co.uk/about-nick/  -  https://www.flowstateadventures.com/about-us

 

Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

#comevisitdenmarkforapaddle