Skip to main content

2017-07-15/16 Weekendtur til Kullen, Sverige - Weekend expedition to Kullen, Sweden

 

 

- En god kajak ven og jeg, havde aftalt at tage på weekendtur, så bilen blev pakket og så afsted til Sverige og op til Mölle hvorfra vores tur rundt om Kullen skulle starte.

 

-A good kayak freind and I had planned a weekend expedition, so the car was packed and then we head off to Sweden and up to a small town, Mölle, from where our trip around Kullen would start.

001 P7150379

 

- Vejrudsigten var god, sol og svag vind - En dejlig måde at bruge weekenden på.

 

 - Weather forecast was good, sun and calm winds - A nice way to spend the weekend.

 

003 P7150381

 

- Der er gode parkeringsforhold i Mölle. Kajakkerne blev pakket og så på vandet.

 

- There is a good car park in Mölle. The kayaks were packed and then on the water.

 

004 P7150382

 

- Fra havnen er der ca. 500 m. med bebyggelse inden man når til naturreservatet, hvor kysten, stort set, er helt ubebygget og urørt.

 

- From the harbor there are approx. 500 m. with houses, before comming to the nature reserve, where the coast, largely, is completely untouched.

 

012 P7150390

 

- Svensk sommer idyl.

 

- Swedish summer.

 

006 P7150384

 

009 P7150387

 

- Vi mødte flere grupper havkajakker på dagstur der også var ude og nyde det gode vejr.

 

- We met several groups of sea kayaks, on a day trips, who also were enjoying the good weather.

 

013 P7150391

 

 

014 P7150392

 

- Klippekysten begynder ikke særlig stejlt.

 

- The rocky coast begins not being steep.

 

015 P7150393

 

- Inden man runder pynten med fyrtårnene, rejser klipperne sig noget mere stejlt.

 

- Before rounding the headland with the lighthouses, the rocks rise somewhat more steeply.

 

018 P7150396

 

- Vi får det første kig til fyrtårnet.

 

- We get the first look at the lighthouses.

 

020 P7150398

 

- Der er et fyrtårn  lavt placeret, næsten nede i vandkanten, men er ikke aktivt mere.

 

- There is a  lighthouse located almost down the water's edge, but is no longer operating.

 

 022 P7150400

 

- Det aktive er bygget i år 1900. Fyret ligger 78 meter over havet, og tårnet har en højde på 15 m. Fyrtårnet er Sveriges næstældste og Skandinaviens kraftigste fyrtårn i et af verdens mest trafikerede farvande

 

- The active lighthouse was built in 1900. The lighthouse is located 78 meters above sea level and the tower is 15 meters heigh. The lighthouse is Sweden's second oldest and Scandinavia's most powerful lighthouse in one of the world's most trafic waters.

 

023 P7150401

 

- Efter vi runder pynten, bliver klippekysten igen stejl.

 

- After we round the head land, the rocky coast becomes steep again.

 

024 P7150402

 

 

026 P7150404

 

- Stack på nordsiden.

 

- Stack on the north side.

 

027 P7150405

 

- Der er masser af muligheder for rockhopping langs den særpræget klippekyst.

 

- There are plenty of opportunities for rock hopping along the distinctive rocky coast.

 

028 P7150406

 

- Langs kysten er mange små isolerede sandstrande.

 

-Along the coast are many small isolated sandy beaches.

 

029 P7150407

 

- Kullen, Sverige.

 

- Kullen, Sweden.

 

031 P7150409

 

- Kullen, Sverige.

 

- Kullen Sweden.

 

033 P7150411

 

- En virkelig smuk kystlinie som er meget anderledes den det vi har i Danmark, selv om afstanden herfra er så lille.

 

- A really beautiful coastline, witch is very different from what we have in Denmark, although the distance is so short.

 

038 P7150416

 

- Vi rodede et par gange frem og tilbag igennem en arch. 

 

- We paddled a couple of times back and forth through an arch. 

 

 041 P7150419

 

- Vi fortsatte mod et sted hvor vi ville spise frokost.

 

 - We continued towards a place to have lunch.

 

043 P7150421

 

- Vi finder et lille sted hvor der kun er adgang fra vandet.

 

- We find a small place where the only access from the water.

 

050 P7150428

 

- Vi lander på stenene, og spiser frokost mens vi nyder det gode liv - det føltes som om vi er de eneste mennesker på jorden.

 

- We land on the rocks and have lunch, while enjoying the good life - it feels like we are the only people on earth.

 

049 P7150427

 

 052 P7150430

 

- På vandet igen, på vej mod Nimis og Arx.

 

- Back on the water again, heading towards Nimis and Arx.

 

053 P7150431

 

054 P7150432

 

- Vi kan på lang afstand se mange mennesker nyde det goder vejr på stranden omkring de to kusntværker.

 

- From a distance we can see a lot op people on the beach, enjoying the good weather, by the two pieces of art.

 

055 P7150433

 

058 P7150436

 

- Nimes, Kullen, Sverige.

 

- Nimes, Kullen, Sweden.

 

057 P7150435

 

- Arx, Kullen, Sverige.

 

- Arx, Kullen, Sweden.

 

059 P7150437

 

- Vi lander på de store sten nedenfor kunstværkerne.

 

- We land on the rocks below the artworks.

 

063 P7150441

 

 

060 P7150438

 

 - Vi skal selvfølgelig op og se på drivtømmeret der er brugt til at bygge Nimes.

 

- Of course, we hade to have a close look at the driftwood, used to build Nimes.

 

061 P7150439

 

062 P7150440

 

- For dem som har lyst, og tør, kan man gå ind i eller klatre op på byggeriet.

 

- For those who like and dare, one can walk into, or climb the building.

 

064 P7150442

 

- Jeg tvivler dog på det lever op til nogle bygnings relementer, overhovedet.

 

- I doubt, however, it's made according to any building regulations at all.

 

065 P7150443

 

- Om det er kønt eller ej, skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men imponerende, det er det.

 

- I will nog be the judge, whether it's beautiful or not,  but impressive, it is.

 

069 P7150447

 

073 P7150451

 

- Lige ved siden af ligger kunstværket Arx.

 

- Right next to is the artwork called Arx.

 

079 P7150457

 

- Arx er lavet i beton og sten.

 

- Arx is made of concrete and rocks.

 

081 P7150459

 

- Arx, Kullen, Sverige.

 

Arx, Kullen Sweden.

 

082 P7150460

 

- Arx, Kullen, Sverige.

 

- Arx, Kullen, Sweden.

 

083 P7150461

 

- Vi ror lidt mod vest for Nimes og Arx, og lander på en lille stenstrand, hvor vi havde tænk os at slå lejer. Vær opmærksom på at Kullaberg er et naturreservat, og allemandsretten ikke gælder inde i reservatet.

 

- We paddle a short distance west of Nimes and Arx, and land on a small pebbel beach where we had planed to make camp. Please do note, that Kullaberg is a nature reserve, and wilderness camping is not allowed within the nature reserve.

 

084 P7150462

 

- Et helt fantastisk og øde sted, mellem klipper og skov.

 

- A truly amazing and isolated spot, between cliffs and forests.

 

087 P7150465

 

- Et fint sted at kalde hjem for den kommende nat.

 

- A nice place to call home for the comming night.

 

088 P7150466

 

- Inde i skoven for at samle lidt små kviste, og et kig ned til vores lejerplads.

 

- In the woods to gather some twigs, and a look down to our camp.

 

098 P7150476

 

101 P7150479

 

 106 P7150484

 

 - Vores udekøkken.

 

- Our outdoor kitchen.

 

108 P7150486

 

- Aftenhygge og lidt levende ild på stranden.

 

- Nice evening with a little fire on the beach.

 


112 P7150490

 

- Vi nyder solnedgangen lidt oppe på klipperne.

 

- We enjoy the sunset on the rocks.

 

110 P7150488

- Solnedgang på Kullen, Sverige.

- Sunset, Kullen, Sweden.

 

120 P7150498

 

 

107 P7150485

- Aftenen er pragtfuld - svært ikke at slappe af og falde helt til ro.

- The evening is wonderful - hard not to relax and slow down.

 

125 P7150503

 

- Udsigt fra mit telt.

  Det her må være det måden at leve det gode liv på.

 

- The view from my tent.

  This must be the way to live the good life.

 

 126 P7160504

 

- Vi spiste morgenmad i sol, mens teltene tørrede. Kajakkerne blev pakket og så på vandet.

 

We ate breakfast in the sun while the tents dried up. The kayaks were packed and then back on the water.

 

127 P7160505

 

- 5 min. senere glædede vi os over at bygen ikke var kommet før.

 

- 5 min. later we were happy that the shower had not come earlier.

 

 130 P7160508

 

- Vi ror tilbage mod Mölle, og forundres over hvor forskellig kystlinje er når man ror den anden vej.

 

 We paddle back towards Mölle, and wonder how different coastline is when you go the other way.

 

129 P7160507

 

133 P7160511

 

- Den lille arch skal selvfølgelig igen have lidt opmærksomhed.

 

- Of course, the little arch must have some attention again.

 

137 P7160515

 

134 P7160512

 

- Vi også lidt sjov omkring stacken.

 

- We also had fun around the stack.

 

144 P7160522

 

- På vej ind for at komme i land så vi kan komme op og se fyret.

 

- On the way to shore so we can land and have a look at the lighthouse.

 

140 P7160518

 

- Vi går i land under fyret på Kullen, for at spise frokost og nyde udsigten.

 

- We land under the lighthouse at Kullen, to have lunch and enjoy the view.

 

139 P7160517

 

- Kig tilbage mod Nimes og Arx.

 

- Looking back towards Nimes and Arx.

 

138 P7160516

 

- Spidsen af pynten på Kullen

 

- The tip of the headland of Kullen.

 

143 P7160521

 

- Fyret ligger 78 m. over havet, og tårnet er 18 m. højt.

 

- The lighthouse is 78 meters above sea level and the tower is 18 meters high.

 

141 P7160519

 

- Omkring fyret.

 

- Around the lighthouse.

 

142 P7160520

 

145 P7160523

 

- Vi runder fyrtårnene og er så ikke længere i læ for vind, og den nu tiltagende regn, det sidste stykke tilbage til havnen.

 

- We round the lighthouses and are no longer in shelter for the wind, and the increasing rain, the last stretch back to the harbor.

 

146 P7160524

 

- Tilbage i Mölle havn finder vi lidt læ for regnen hvor vi kan tømme kajakkerne for grej, efter en rigtig flot og dejlig weekendtur.

 

Back in Mölle harbor we find a little shelter from the rain, where we can empty the kayaks after a really good and nice weekend expedition.

 

Venlig Hilsen

 

1 P1010475 kopi

 

Christian Wiegand
www.havkajakoplevelser.dk
Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea
Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com