Skip to main content

Weekendtur til Kullen, Sverige - Weekend expedition to Kullen, Sweden

Danish / Englsih:

P8210479

 

- Beretning fra en weekendtur til Kullen, Sverige. Vi valgte at lave den som en tur med overnatning, men det kan også være som en dagstur.

 

 

-Review from a weekend expedition to Kullen, Sweden. We chose to make it as an expedition, but it can also be done as a day trip

 

 

 

 

 P8200376 - Weekenden var sat af til en solotur, så da en god ven spurgte om han måtte komme med og om vi ikke skulle tage en tur til Kullen i Sverige blev planen ændret. Kajakkerne på bilen og så til færgen til Sverige.

 

- The weekend was scheduled for a solo expedition, but when a good friend asked if he could join, and asked if we could make a trip to Kullen in Sweden, the plan was changed. The kayaks loaded on the car and on the ferry to Sweden.

 

 

P8200377

 

 

 

- Fra Helsingborg kørte vi til Mølle, hvorfra vi skulle starte.

 

 

- From Helsingborg we drove to the Mølle, from where we should launch.

 

 

 

 

 

P8200378

 

 

- I Mølle havn er der en fin p-plads, lige ved slæbestedet og en lille bro, hvor man kan pakke kajakker og parkere bilen mens man er på tur.

 

 - In Mølle Harbour is a nice parking place, just at the slipway and a small bridge, where you can load the kayaks and leave the car while paddling.

 

 

 

P8200381

 

 

- Kajakkerne pakket og så på vandet.

 

 

- The Kayaks is loadet and then on the water.

 

 

 

 

 

 

 

P8200384

- Klippekysten rejser sig op af vandet så snart man kommer ud af havnen. Det første lille stykke ligger der lidt huse, men så bliver kysten helt fri for bygninger.

 

- The rocky coast rises out of the water as soon as you come out of the harbor. In the beginning there is some houses, but then the coast is without buildings.

 

 

 

 

P8200386

 

 

- Kystlinien ændresig dramatisk efter en idylisk sommerrestaurant der ligger ned til vandet.

 

- The coastline changes dramatically after an idyllic summer restaurant right by the water.

 

 

 

 

P8200391

 

- Når man runder en lille pynt og begynder at ro mo nord, kommer det aktive fyr til syne hen over klipperne.

 

 - When you rounds a little headland and start to paddle northerly,  the active lighthouse becomes visible over the rocks.

 

 

 

 

 

P8200393

- Helt ude for enden af pynten på Kullen, ligger det gamle fyrtårn. Der er sket noget af en udvikling mellem det gamle og nye er blevet bygget.

 

- At the far end of the headland on Kullen, is the old lighthouse. There has been quite a development between the old and new lighthouse has been built.

 

 

 

 

P8200396

 

 

- Vi runder pynten og begynder at ro mod vest. Herfra bliver kysten absolut spitakulær.

 

- We round the headland and start  paddleing west. From here the coastline is absolutely spitakulær.

 

 

 

 

 

P8200403

 

 

- Flere steder langs kysten er der grotter. Jeg har aldrig overnattet i en af dem, men det kunne være spændende.

 

- Several places along the coastline there are caves. I've never spent the night in one of them, but it could be interesting.

 

 

 

 

P8200406

 

 

 

 

- Et kig tilbage langs kysten mod fyrtårnene.

 

 

- Looking back along coast towards the lighthouse.

 

 

 

 

P8200410

 

 

- Kysten byder også på en lille arc ( klippebue, klippevelving ).

 

- The coastline also offers a small arc

 

 

 

 

 

 

 

P8200413

 

 

- Kysten på nordsiden og endnu en af de mange grotter.

 

 

 

- The coast on the north side and another one of the many caves.

 

 

 

 

 P8200418- Længere mod øst, ca. 2 km før Arild, ligger Nimes. En skulptur af drivtømmer, planker, pinde og brædder der er 150 meter lang og op til 12 meter høj. Sveriges måske mest omstridte kunstværk.

 

 - Further east, ca. 1 mm before Arild, is Nimes located. A sculpture of driftwood, planks, sticks and boards that are 150 meters long and up to 12 meters high. Sweden's perhaps most controversial work of art.

 

 

P8200427-  Konstruktionen består af omkring 160.000 stykker træ omkring 75 tons og er bygget på en skrænt og omgivet af flere tårne længere nede på stranden. Med sine labyrinter og tårne er Nimis blevet erklæret for selvstændig stat, Ladonia.

 

- The design incorporates about 160,000 pieces of wood - about 75 tons - and is built on a hillside and surrounded by several towers further down the beach. With its mazes and towers are Nimis been declared an independent state, Ladonia.

 

 

P8200429

 

 

- Vi ror lidt tilbage mod vest, hvor der ligger en strand med rullesten hvorfra der kun er adgang fra vandsiden.

 

 

- We paddle little bit back a towards west, where there is a shingel beach which can only be accessed from the water.

 

 

 

P8200437

 

 

- Vi lander på de "bløde" runde sten, og trækker kajakkerne op på land.

 

 

- We land on the "soft" pebbled beach and the kayaks is pulled up on land.

 

 

 

 

 

P8200433

 

 

- Vi får slået telte og tarp op. Jon betragter vores kongerige.

 

 

- We pitch a tents and the tarp. Jon look at our kingdom.

 

 

 

 

 

 

P8200440

 

 

 

 

- Et fint sted at kalde hjem for natten.

 

 

 

- A nice place to call home for the night.

 

 

 

 

P8210455

 

 

- Vi vågner med sol på teltene. Skyerne over vandet viste sig helt af forsvinde i løbet af morgenen.

 

 

- We wake up with the sunshine on oure tents. The clouds over the water turned out to completely disappear during the morning.

 

 

 

P8210460

 

 

- En stille morgenstund og fantastisk udsigt nydes.

 

 

- The quiet morning and stunning views are enjoyed.

 

 

 

 

 

 

P8210461 

 

 

- Vi pakker vores tente ned og får pakket kajakkerne.

 

 

 

 - We take our tent down and pack the kayaks.

 

 

 

 

 

P8210464

 

 

- Klar til at tage på vandet, og nu i solskin.

 

 

 - Ready to launch, and now in sunshine.

 

 

 

 

 

 

P8210465

 

 

- Vi ror mod pynten og fyrtårnene i fantastisk vejr.

 

 

- We paddles towards the headland and the lighthouses in fantastic weather.

 

 

 

 

 

P8210474

 

 

- Klippekysten fremtræder helt anderledes i solen end dagen før hvor der var overskyet.

 

 

 

- The rocky coastline appears quite different in the sun compared to the previous day where it was cloudy.

 

 

 

P8210478

 

 

 

- Klippekyst Kullen, Sverige.

 

 

- The Rocky Coastline, Kullen, Sweden.

 

 

 

 

 

 

P8210490

 

-

 

- Klippekyst Kullen, Sverige.

 

 

 

- The Rocky Coastline, Kullen, Sweden.

 

 

 

 

 

 P8210495

 

 - Flere steder langs kysten er der mulighed for af udforske og "lege" mellem klipperne.

 

 

- Several places along the coast there is the opportunity to explore and "play" between the rocks.

 

 

 

 

 

P8210496

 

 

 

 

- Vi mødte en gruppe på 23 havkajakker på dagstur.

 

 

 

- We met a group of 23 sea kayaks on day trip.

 

 

 

P8210497

 

 

 

 

 

- Klippekyst og solskin.

Kullen er også et populært sted for klatrere.

 

 

 

 

- Rocky coast and sunshine.
Kullen is also a popular place for climbers.

 

 

 

 

 

 

 

 

P8210498

 

 

- Klatrere på en lodret klippevæg. Jeg foretrækker nu havkajakken.

 

 

 

- Climbers on a vertical rock wall. I do prefer sea kayaking.

 

 

 

 

P8210499 1

- Lige inden man når det gamle fyr på pynten, ligger der nogle klipper lidt ude i vandet, der er fine muligheder for at lande inden bag dem hvis man vil gå en tur op til de to fyr.

 

- Just before the old lighthouse on the point, there is some rocks just off shore, there are excellent opportunities for countries in behind them if you want to go for a walk up to the two lighthouses.

 

 

 

P8210504

 

 

- Vi kommer på land og vil gå en tur inden vi spiser frokost.

 

 

 

- We land and want to go for a walk before lunch.

 

 

 

 

 

P8210505

 

 

- Blomstrende lyng dækker store dele af klipperne.

 

 

 

- Blooming heather covers large parts of the rocks.

 

 

 

 

 

P8210506

 

 

 

 

- Vi følger stien op til det aktive fyrtårn for at få en god udsigt.

 

 

- We follow the path up to the active lighthouse to get a good view.

 

 

 

 P8210507

 

 

 - Udsigten midt mellem det gamle og nye fyrtårn. 

 

 

- The view between the old and new lighthouse.

 

 

 

 

 

 

P8210509

 

 

- Vidre op af stien mod fyrtårnet, kommer man til at gå mellem små træer og buske.

 

 

- continuing up the path to the lighthouse, you get to walk between small trees and bushes.

 

 

 

 

P8210514

 

 

- Udsigten fra fyrtårnet ned over klipperne til det gamle fyr og spidsen af pynten.

 

 

- The view from the lighthouse down the cliffs to the old lighthouse and the tip of the headland.

 

 

 

 

P8210517

 

 

- Info tavle om fyrets højde over vandet.

 

 

 

- Info board on lighthouse height over the water.

 

 

 

 

P8210510

 

 

- Foruden info om fyretes højde, dyrelivet på Kullen er der også dette luftfoto.

 

 

- In addition to info on the lighthouse height and wildlife on Kullen, is also this aerial photo.

 

 

 

 

 

P8210518

 

 

- Tilbage til kajakkerne igen for at spise frokost.

 

 

- Back to the kayaks again to have lunch.

 

 

 

 

 

 

 

P8210519

 

 

- Der var i mellem tiden kommet en lille motorbåd ind til klipperne.

 

 

 

- There was now made a small motorboat anchored between the rocks.

 

 

 

 

P8210520

 

 

- En dukkert i det gode vejr.

 

 

- A little dip in the good weather.

 

 

 

 

 

 

 

P8210525

 

 

- Frokost i svalende omgivelser.

 

 

 

- Lunch in cooling surroundings.

 

 

 

 

 

 

P8210529

 

 

 

- Fantastisk sted og dag til at nyde nuet.

 

 

- Great place and day to enjoy the moment.

 

 

 

 

 

 

P8210532

 

 

- Vi kommer på vandet igen og runder pynten med udsigt op til fyrtårnet vi lige havde besøgt.

 

 

- Back on the water again and rounds the headland with a view up to the lighthouse we  just visited.

 

 

 

 

P8210535

 

 

 

- Kystlinjen på Kullen, Sverige.

 

 

- Coastline, Kullen, Sweden.

 

 

 

 

 

 

P8210538

 

 

- Vi nærmer os Mølle, og kysten bliver mindre dramitisk.

 

 

- We are approaching Mølle harbor and the coast becoming less dramatic.

 

 

 

 

 

P8210539

 

 

- Vi kommer forbi den idyliske frokost restaurant, og en strand fuld af folk der bader og nyder solen.

 

 

- We pass the idyllic lunch restaurant, and a beach full of people who are bathing and enjoying the sun.

 

 

 

P8210541

 

 

- På vej ind i den del af Mølle havn der er for lystsejlere.

 

 

 

- Heading into the part of the Mølle harbor there is for pleasure boats.

 

 

 

 

 

P8210542

 

- Skiltet ved indsejlingen til havnen. En ikke unormal måde at ligge i havn på i Sverige.

 

 

- The sign at the entrance to the harbor. A non abnormal way to moor in port in Sweden.

 

 

 

 

P8210544

 

 

 

 

- Masser af liv og turister inde i lystbåd havnen.

 

 

- Lots of life and tourists in the marina.

 

 

 

 

P8210545

 

 

- En fantastisk weekend slutter med at tømme kajakkerne, pakke bilen og så en tur i ishuset.

 

 

- A fantastic weekend ends with unload kayaks, unload the car and then it's time for an ice cre

 

 

 

 

 

10152615 1085199214844741 2067187078070486329 n 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand

Supported by Kokatat - www.kokatat.com

Supported by Kajakkæden - www.kajakkaeden.dk