Skip to main content

2016-09-09/25 Solo tur rundt om Isle of Skye, Skotland - Solo circumnavigating Isle of Skye,Scotland

Danish / English.

 

 - Jeg er ved at skrive min beretning, den bliver lagt op så snart jeg er færdig.

- I'm writing my report, it will be posted as soon as I'm done.

 

- Hvorfor skrive nu, allerede inde turen er begyndt ? Jeg har på min vej fra nybegynder i havkajak og fremt til nu mødt en utal af mennesker der har været entuiastiske og fantastisk inspirerende. Hvis jeg, med mine tanker, overvejelser og senere med billeder og beretning kan være med til at inspirere andre så ........

 

- Why write now, already before the trip starts? I have on my way from my first day kayaking and uptil now met a number of people who have been entuiastiske and incredibly inspiring. If I, with my thoughts, reflections and later on with pictures and report can be an inspiration to others then ........

 

- Lidt om forberedelser og overvejelser inden turen herunder. Billeder og beretning vil komme i forlængelse når jeg er kommet tilbage.

 

- A bit of reflection and preparation before the expedition, written below. Photos and a report will  follow when I get back.

 

- Solotur rundt om Isle of Skye. I september 2016 vil jeg prøve om at ro rundt om Isle of Skye som er en del af hebriderne i det nordvestlige hjørne af Scotland ud mod Atlanten. Eventyret, turen, naturen og oplevelserne er det primære og vigtigste for mig.

Turen er støttet af Gordon Brown fra, www.skyakadventures.com på Isle of Skye, med lokalviden, særlige forhold, og information om " must see " and " nice to see " steder

 

 

- Solo expedetion circumnavigating Isle of Skye. In September 2016, I will try to circumnavigate the Isle of Skye which is part of hebrides in the northwest corner of Scotland next to the Atlantic Ocean.. The adventure, the journey, the nature and the experiences are the primary goal and most important for me.

The expedetion is supported by Gordon Brown, from www.skyakadventures.com on Isle of Skye, with local knowledge, special conditions, and information about " must see " and " nice to see " places.

 

 

 

      P3210007       P3210008

 

                  P3210008 1

 

 

 

-  Forberedelserne er godt på vej her halvlanden måned inden jeg skal afsted. Søkort har jeg købt if. med tidligere ture til Isle of Skye, så det var ordnet.

 

 

- Preparations are well on the way here month and a half before I leave. Chart I bought for previous trips to the Isle of Skye, so it was sorted.

 

 

 

 

 

 

P7250097

- Jeg har ikke tidligere brug OS-kort ( Ordnance Survey Maps ) i området omkring Isle of Skye, så det var på listen over ting jeg skulle have. Jeg købte i serien Landranger som er i 1:50000 og valgte " Weatherproof Active version ".

 

- I have not before used OS maps (Ordnance Survey Maps) in the area around the Isle of Skye, so it was on the list of things I would have.I bought "Landranger" which is 1: 50000 and chose the "Weatherproof Active version".

 

 

Skærmbillede 2016 07 26 kl. 18.16.41

 

 

 - Admiralty Saling Directions - South west coast of Scotland Pilot.

- Bogen her indholder et utal af vigtige informationder om strøm, tidevand, overfalls og særlige vejrforhold der kan have betydning for mig under vejs er samlet heri. 

 

 

 

 

- Admiralty Saling Directions - South west coast of Scotland Pilot. 

- This book containing a vast number of important information about currents, tides, overfalls, and special weather conditions that may affect me the way gathered here.

 

 

 

 

- Foruden Søkort og Os-maps, har jeg brugt tid på at finde informationer om vinde, vejr og tidevand. Jeg har set på kort og brugt googleearth til at finde exit steder i tilfælde af sygdom, skader eller andre hændelser. Sikkerhed er og vil under turen være det absolutte vigtigste.

Jeg har søgt efter muligheder for at kunne proviantere undervejs, men mulighederne er meget begrænset, så for en sikkerheds skyld har jeg tørkost med så jeg kan klare mig i 2 uger. 

expeditionfoods.com har valgt at støtte mig ved at give en meget fin pris i forbindelse med køb til turen.

 

- In addition to charts and Os-maps, I have taken the spend time searching information on winds, weather and tides.  I've looked at the maps and used Google Earth to find exit points in case of illness, injury or other events. Safety is and will during the trip be the absolute most important.

I have been looking for opportunities to buy food along the way, but the possibilities are very limited as as a limited, I have dry food with with me so I can get by for 2 weeks.

expeditionfoods.com has chosen to support me ,by giving a very good price related with purchase for the expedetion.

 

Skærmbillede 2016 07 23 kl. 13.58.59

 

 

- I forbindelse med planlægning af turen, er sikkerhed noget jeg har prioteret højest. Jeg har en VHF-radio med "Distress call ", men da der på store stræk, specielt langs venskysten, ikke er VHF dækning inde under kysten, med mindre man kan se et skib, skulle jeg finde noget der ville virke uanset forhold og over alt. Mit valg faldt på en MCmurdo Fast Find 220. Jeg købte den i England og fik den kodet med mit MMSInr. og indberettedete så købet til Søfratsstyrelsen, som sendte mig en ny radiolicens hvorpå min PLB / EPIRB var registreret.

 

 

- During planning of the expedition, safety is something I prioterer the highest. I have a VHF radio with "distress call", but on long stretches, especially along the west coast, there is no VHF coverage close to the coast, unless you can see a ship. I had to find something that would work regardless of the circumstances and everywhere. My choice was a McMurdo Fast Find 220. I bought it in England and got it coded with my MMSInr. and reported the purchase to The Danish maritime authorities, which then sent me a new radio license where the PLb / EPIRB was registered.

 

 

 

 

Skærmbillede 2016 07 25 kl. 21.10.23

-Nødraketter og flairs er altid noget besværligt at have med, når man rejser med fly. Jeg har kunne låne mig til raketter og flairs, men som suplement der kan afgive signal noget længere har jeg valgt at supplere raketter og flairs med en   " Rescue Laxer Light - Red " der kan signalere op til 32 km om natten og 6 km om dagen. Samtidig holder et sæt batterier 40 timer på udskiftlige 3-volt lithium batteri.

 

-Raketter And flairs is always something difficult to deal with when traveling by air. I have to borrow rockets and flairs, but as a complement that may signal much longer I have chosen to supplement rockets and flairs with a "Rescue Laser Light - Red" it can be seen up to 32 kilometers a night and 6 km a day.  Also importen it runs 40 hours on an easily replaceable 3-volt lithium photo battery.

 

 

 

 

P8280013

- De 4 OS-kort ( Ordnance Survey Maps ) der dækker hele Isle of Skye. Tidevandets retning og højvande i Ullapool, som er reference havn er skrevet ind i kortene.

 

- The 4 OS maps (Ordnance Survey Maps) covers the entire Isle of Skye. Tidal direction and high tides in Ullapool, which is the reference port is written into the cards.

 

 

 

P8280016

 

 

- Det kan sagtens gøres hjemmefra og er noget nemmere i stuen end i teltet.

 

 

- It can easily be done from home and is somewhat easier in the living room than in the tent.

 

 

 

- Informationder iform af kort, søkort, Pilotbook, sikkerhedeudstyr, kajak, lejer grej, mad osv. har natruligvis været noget der har været i mine tanker lige fra den første ide, men med  tid til planlægning er det ikke noget jeg har været, eller er, nervøs for. Hvad angår vind og vejr, så er det ikke noget jeg har indflydelse på, men kan kun håbe på det bedste.

 

 

- Information from maps, charts, Pilot Book, safety equipment, kayak, camp gear, food and etc. have of course, been something that has been on my mind right from the first idea, but with time to plan is is not something I have been, or are , nervous about. As for the weather, it is not something I have iany nfluence on, so I can only hope for the best.

 

 

- Noget der tilgengæld har fyldt meget i mine tanker, og stadig gør, er det mentale aspekt i turen. Hvordan vil udfordringerne med tidevandsplanlægning og overfalls, evt. kæntringer, det enorme Atlanterhav, op- og nedture, evt. defekter, evt. regn alle dage, blæst osv. påvirke mig mentalt. Hvor stor vil påvirkningen være når tvivlen om tidevandsberegninger og forholdene uden tvivl vil dukke op, hvor svært vil det være at undertrykke den, eller er det måske underbevistheden der fortæller en noget. Isle of Skye, er berømt, eller berøgtet om man vil, for sit omskiftelige vejr, en forskel på høj- og lavvandet som kan være  op til 5-6 m., hvilket ikke er den største forskel i Storbritangen, men grundet de kystnære forhold, generere en tidevandsstrøm der er blandt de kraftigeste. I området mellem Kyleakin og Armadale er der officielle strømmålinger på 10 kn, og uofficiele målinger på helt op til 13-14 kn.

Ikke mindst, hvordan vil det være, at være med alle de ting, helt alene uden at have nogle at dele både op- og nedture sammen med, ingen til at hjælpe, hverken på land eller på vandet, ikke at have nogle som sådan at tale med i 14 dage. Det er en udfordring jeg har en enorm lyst til at tage op, både for at prøve det, og for at lære mere om mig selv og hvordan det påvirker mig.

Når det så er sagt, så er jeg fuld af forventning, spænding og lysten til eventyret.

 

- Something, that indeed has been much on my mind, and still is, is the mental aspect of the expedition. How will the challenges of tidal planning and overfalls, possible capsize, the huge Atlantic Ocean, ups and downs, if ore when defects, if I have rain all the days, wind etc. affect me mentally. How big an impact will it be, when doubt about tidal calculations and conditions will undoubtedly emerge in my mind, how difficult it will be to suppress, or is it perhaps the subconsciousness telling me some things. Isle of Skye, is famous, or notorious, if you will, for its changeable weather, a difference between high and low water up to 5-6 m. which is not the highest difference in Great Britangen, but due to the coastal conditions, generate a tide that is among the most powerful. In the area between Kyleakin and Armadale is official registered 10 kn tides, and uofficiele registered up to 13-14 knots.

Not at least, how it will be, to be with all things, all alone, without someone to share the ups and downs with, no one to help, either on land or on water, not to have some, as such, to talk with fore 14 days. It is a challenge I have a huge desire to take up, both to test myself and to learn more about myself and how it affects me.

That being said, I am full of anticipation, excitement and desire for the adventure.

 

 

- Billeder og beretning følger når jeg er kommet hjem igen.

 

- Photos and report follows when I am back home.

 

10152615 1085199214844741 2067187078070486329 n

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand

Supported by Kokatat - www.kokatat.com

Supported by Kajakkæden - www.kajakkaeden.dk