Skip to main content

2021-05-09 Furesø og Farum sø / Two lakes near Copenhagen

Danish / English:

 

 

- Foråret har været vådt og meget koldt, men lige denne dag var der både sol og varme i luften - det passede fint med vi var 4 der ville have en dagstur på hhv. Furesø og Farum sø.

- The spring have been very wet and cold, but this day there was both sun and a littel warm in the air - so we were 4 sea kayakers meeting for a paddel on the lakes of Furesø and Farum sø.

 

P5090281

 

- Det er meget sjældent jeg ro i søer. Jeg har ikke den samme følelse af  friheden som jeg i saltvand, men da jeg ikke har roedet på de to søer tidligere så skulle det da lige prøves.

 

- It is very rare for me to paddle in lakes. I do not have the same feeling of freedom as I do in salt water, but since I have not paddled the two lakes before I would give it a try.

 

P5090282

 

- Vi mødtes over for Nybro Kro, på Nybrovej i Bagsværd, hvor der er en lille p-plads og meget nem adgang til vandet.

 

- We met opposite Nybro Kro, on Nybrovej in Bagsværd, in the small parking lot with very easy access to the water.

 

P5090283

 

- Vi ror ca. 100 m. på Bagsværd Sø inden vi kan kommer under den lille bro på der føre os ind i Frederiksdals Kanal som også udgør en del af Mølleåen.

 

- We paddle approx. 100 m. On lake Bagsværd before we can get through a small bridge that leads us into the canal "Frederiksdals Kanal" which also forms part of the river called Mølleåen.

 

P5090284

 

- Der er her i området omkring Nybro og Frederiksdal rig mulighed for at leje kanoer til brug i kanaler og søer.

 

- Here in the area around Nybro and Frederiksdal there is plenty of opportunity to rent canoes for use in the canals and lakes.

 

P5090285

 

- Høj sol og fladt vand i Frederiksdals kanal mellem hhv. Bagsværd sø, Lyngby sø og Furesø.

 

- High sun and flat water in Frederiksdal's canal between the 3 lakes Bagsværd lake, Lyngby lake and Furesø

 

P5090286

 

- Træerne langs Frederiksdals kanal bekræfter det er foråret.

 

- The trees along Frederiksdal's canal confirm that it is spring.

 

P5090288

 

- Langs brinken er skovbunden hvid af anemone.

 

- Along the bank, the forest floor is white with anemones.

 

P5090289

 

 

- Frederiksdals kanal.

 

- Frederiksdals canal.

 

P5090290

 

P5090291

 

 

 

 

 

 

Frederiksdal LockP5090292

 

- Vores tur byder på en enkelt overbæring ved Frederiksdal sluse. Overbæringen er lavet så kajakken ikke skal løftes men kan trækkes op og i vandet ved hjælp af en rampe.

 

- Our trip offers a single pass at Frederiksdal lock. The pass is made so that the kayak does not have to be lifted but can be pulled up and into the water using a ramp.

 

P5090293

 

- Ved Frederiksdal er der mulighed for at sejler med Bådfarten, en turbåd, der sejler på Furesøen.

 

- At Frederiksdal, it is possible to sail with "Bådfarten", a tour boat sailing on Furesøen.

 

P5090294

 

- Her er der også mindre både huse og broer til nogle af de private båder der må sejle på søen.

 

- Here there are also smaller boathouses  for some of the private boats that can sail on the lake.

 

P5090295

 

P5090296

 

- Vi fortsætter mod Furesøen i kanalen.

 

- We continue towards Furesøen in the canal.

 

P5090297

 

- Flere steder er det muligt at ro under de overhængende grene.

 

- In several places it is possible to paddle under the overhanging branches.

 

P5090298

 

- Fra Frederiksdal kanal ud i Furesøen.

 

- Frederiksdal from the channel into the Furesøen.

 

P5090299

 

- Bøgeskoven går helt ned i vandkanten.

 

- The beech forest goes all the way down to the water's edge.

 

P5090301

 

 

P5090303

 

P5090303

 

- Der er langs søen flere muligheder for at gå i land - nogle steder med bålpladser og mulighed for overnatning i telt. Vær dog opmærksom på det kun er tilladt at gå i land på ikke privat ejet jord.

 

- There are several opportunities to go ashore along the lake - some places with campfire sites and the possibility of camping in tents. Please note, however, that it is only permitted to land on not privately owned land.

 

P5090306

 

- Ved Farum sejlklub var der havkajak kursus.

 

- At Farum sailing club there was a sea kayak course.

 

P5090307

 

- Fra Furesøen tager vi videre via en lille kanal mod Farum sø.

 

- From Furesøen we continue via a small canal towards Farum sø.

 

P5090308

 

- Inde på Farum sø.

 

- On Farum lake.

 

P5090309

 

- I søen ligger der til min store overraskelse en lille ø på kun 5000 m2. - Klaus Nars Holm.

 

- To my great surprise, there is a small island of 5000 m2 in the lake - Klaus Nars Holm.

 

P5090310

 

- Det ene af de to huse på øen.

 

- One of the two houses on the island.

 

P5090311

 

- Vi tager en tur rundt om øen og kommer forbi det andet hus. Til stor overraskelse var der på øen et dyreliv vi ikke havdet regnet med - perlehøns, påfugle, høns, geder, foruden forskellige andefugle.

 

- We paddle around the island and come past the other house. To our great surprise, there was a wildlife on the island we had not expected - guinea fowl, peacocks, chickens, goats, in addition to various ducks.

 

P5090315

 

- Vi tager tilbage gennem kanalen til Furesø og går i land for at holde frokost.

 

- We go back through the canal to Furesø and land to have lunch.

 

P5090316

 

- Ænderne blev nærgårende forkosten kom frem.

 

- The ducks came very close when lunch came out.

 

P5090317

 

P5090320

 

- Tilbage på vandet.

 

- Back on the water.

 

P5090321

 

P5090323

 

P5090324

 

- Enkelte steder kom vi forbi små tehuse og bådhuse.

 

- In some places we passed small tea houses and boat houses.

 

P5090330

 

 

 

P5090328

 

- Ikke kun folk i kajak og kano nød det fine vejr på søen.

 

- Not only people in kayaks and canoes enjoyed the good weather on the lake.

 

P5090331

 

- På vej tilbage ind mod Frederiksdals kanal.

 

- On the way back towards Frederiksdal's canal.

 

P5090336

 

- Det gode vejr nydes langs kanalen ved slusen.

 

- The good weather is enjoyed along the canal by the lock.

 

P5090337

 

P5090338

 

- Tilbage i Frederiksdals kanal.

 

- Back in Frederiksdals canal.

 

P5090343

 

- Anemone på en gammel rod hænger ud over vandet.

 

- Anemone on an old root hangs over the water.

 

P5090351

 

- Fra kanalen og under den lille bro på vej tilbage til bilerne.

 

- From the canal and under the small bridge on the way back to the cars.

 

P5090352

 

- En rigtig fin forårstur. Jeg vil bestemt anbefale en tur på søerne - 25 min. i bil fra Rådhuspladsen ligger der en masse mikro-eventyr og bare venter på at blive taget op.

 

- A really nice spring paddle. I would definitely recommend a paddle on the lakes - 25 min. by car from Copenhagen city center there are a lot of micro-adventures and just waiting to be explored.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

 

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

Twitter: @cw_sea