Skip to main content

2021-04-30/05-01 Sydfynske øhav, Danmark- 2021-04-30 / 05-01 South Funen archipelago, Denmark

Danish / English: 

 

- En god vejrudsigt, en helligdag op til weekenden, var et tegn på en weekendtur med teltet.

 

- A good weather forecast, a holiday up to the weekend, was a sign of a weekend trip with the tent.

 

P4300158

- Turen skulle være i nyt rovand, så jeg var kørt til Rantzausminge på Sydfyn. Ideen om en tur med ø-hop mellem de mange små øer havde længe været på min ønske liste. 

 

- The trip was to be in a new area, so I had driven to Rantzausminge on South Funen. The idea of an island hoping between the many small islands had long been on my wish list.

 

 

P4300160

 

- Masser af aktivitet i havnen, både der blev sat i vandet, båder der blev gjort klar og masser af aktivit ved ishuset og grillen.

 

- Lots of activity in the harbor, both being put in the water, boats getting ready and lots of activity at the ice house and harbors the grill.

 

P4300161

 

- Med drivende skyer og let modvind gik turen mod Skarø.

 

- With drifting clouds and light headwinds, the trip went towards the island Skarø.

 

P4300164

 

- Jeg krydser sejlrenden i Svendborgsund, hvor også nogle af færgerne til de mange øer sejler.

 

- I cross the water in the sound of Svendborg, where also some of the ferries to the many islands sail.

 

P4300162

 

P4300165

 

- 1. stop, Skarø, med et areal på lige knap 2 km2, og ca. 30 indbyggere.

 

- 1st stop, the island of Skarø, with an area of just under 2 km2, and approx. 30 inhabitants.

 

P4300166

 

- I land og tid til frokost.

 

- On land and time for lunch.

 

P4300168

 

- Mellem havnen og byen gik får med deres lam.

 

-Between the harbor and the village were sheep and lambs.

 

 

P4300169

 

- Kort fra havnen ligger forøvrigt en fin plads til overnatning med både shelter og mulighed for at slå telt op.

 

- A short distance from the harbor is a nice place to cam both in shelters ore there is the opportunity to pitch a tent.

 

P4300172

 

- Hyggelige huse med Bindingsværk og stråtag.

 

- Cozy half-timbered houses and thatched roofs.

 

P4300174

 

 

P4300171

 

- Den smalle vej fra havnen til lansbyen.

 

- The narrow road from the harbor to the village.

 

P4300173

 

- Byens gadekær. 

 

- The village pond.

 

P4300175

 

- Øens brandvæsen.

 

- The island's fire station.

 

P4300176

 

- Fint skilt som fik mig til at smile bare en lille smule mere :-)

 

- Nice sign that made me smile just a little bit more.

The sign says ( hope it makes sense ) :

  • Do you like drinks
  • We give you the warmth of Irish Coffee
  • Cools you down with Gin and Tonic
  • Excites you with a Stormy summer
  • We give you love with Mojito
  • We shake in a espresso martini
  • And falls into a white Russian
  • We peak in Cava
  • The staff looks good and makes nice iced coffee.

 

P4300178

 

- Tilbage på havnen.

 

- Back at the harbor.

 

P4300185

 

- Ude af havnen og øst om øen, mellem holme og sandbanker.

 

- Out of the harbor and east around the island, between islets and sandbanks.

 

P4300182

 

 

P4300180

 

- Stik syd, næste stop Hjortø.

 

- Heading south, next stop the island Hjortø.

 

P4300183

 

- Jeg krydser igen ruten på en af de færger der sejler mellem de mange små øer.

 

- Once again I cross the route on one of the ferries sailing between the many small islands.

 

P4300187

 

- Hjortø havn må være den mindste officielle havn jeg nogen sinde har været i. Øens areal er 0,9 km2 og har 5 fastboende.

 

- The island of Hjortø's harbor must be the smallest official harbor I have ever been in. The island's area is 0.9 km2 and has 5 permanent residents.

 

P4300190

 

- Et sidste kig ind på øen inden jeg forsætter mod syd.

 

- One last look at the island before continuing south.

 

P4300191

 

- Min plan var at fortsætte til Birkholm, holde en lille pause inden det sidste ben til Strynø, som jeg havde planlagt at skulle overnatte på.

 

- My plan was to continue to the island Birkholm, have a short break before the last leg to the island Strynø, which I had planned to camp on.

 

P4300192

 

- Det er generelt svært at finde lidt større vegation og bevoksning, ikke bare som her på Birkholm, der kan give lidt afskærmning når man er på stranden, men generelt på øerne.  

- It is generally difficult to find a slightly larger vegetation, not just like here on Birkholm, which can provide a little privacy when on the beach, but generally on the islands.

 

P4300193

 

P4300194

 

- Jeg kommer på land inde i den hyggelige og meget lille havn - vil tro der max kan være 12-15 både.  

 

- I land in the cozy and very small harbor - I think there can be a maximum of 12-15 boats.

 

P4300196

 

- Jeg beslutter mig for at gå en tur op og se øens landsby.

 

- I decide to go for a walk up and see the island village.

 

P4300195

 

- Om helikopterlandingspladsen mellem havnen og landsbyen kun er til lægehelikopter eller om det også er til privat brug fandt jeg ikke ud af, men jeg blev dog overrasket over der var sådan en.

 

- I did not find out if the helicopter landing site between the harbor and the village is only for medical helicopters or if it is also for private use, but I was surprised that there was one at all.

 

P4300198

 

- Øen har en bestand af de sjældne klokkefrøer, også i landsbyens gadekær.

 

- The island has a population of the rare bell frogs, also in the village street pond.

 

 P4300199

 

P4300201

 

- Foråret langs en af de få grusveje.

 

- Spring along one of the few gravel roads.

 

P4300202

 

- Tilbage ved havnen er der mulighed for overnatning i to shelter

 

- Back at the harbor, it is possible to stay overnight in two shelters.

 

P4300203

 

- Og en plads hvor man kan slå sit telt op.

 

- And a place where you can pitch your tent.

 

P4300204

 

- Jeg plejer altid at sove på stranden men....... nu lå kajakken jo så fint her på land, solen skinnede, fuglene sang, der var lidt liv på og ved havnen - men jeg har jo mine principper.

 

- I always tend to wild camping on the beach, but ....... the kayak looked well placed on land, the sun was shining, the birds were singing, there was a good atmosphere by the harbor - but I have my principles.

 

P4300206

 

- Principper er en ting, en fantastisk lejrplads er en anden ting - 30 min. senere var teltet slået op og tøjet lagt til tørre.

 

- Principles are one thing, a great campsite is another - 30 min. later the tent was pitched and the clothes drying.

 

P4300208

 

- En lille motorbåd kommer ind i havnen sidst på eftermiddagen.

 

- A small motorboat enters the harbor in the late afternoon.

 

P4300207

- Har man ikke selv mulighed for at komme til Birkholm, kan man reservere plads på "færgen" - Den hvide mortorbåd ved den gule kran er Postbåden man kan sejle med fra Marstal på Ærø - www.birkholmposten.dk

 

- If you do not have the opportunity to get to Birkholm yourself, you can book a ticket on the "ferry" - The white motorboat by the yellow crane is the "Mail boat" which sail with from the town of Marstal on the isle of Ærø - www.birkholmposten.dk  

 

P4300209

 

P4300210

 

- Aftensmaden spiser jeg ved et bord og bænk mens jeg lige så stille nyder det gode liv.

 

- I have my dinner sitting on a bench while quietly enjoying the good life.

 

P4300211

 

P4300214

 

- Tid til en aftentur.

 

-Time for an evening walk.

 

P4300215

 

- Fra havnen og op i landsbyen - huset her er øens forsamlingshus. På mange af de små øer er der ingen kirke. Jeg spurgte hvordan man gjorde ved højtider. De fortalte at præsten kom sejlende til øerne når der var højtider.

 

- From the harbor and up into the village - the house here is the island's town hall. On many of the small islands there is no church. I asked how they did at church holidays. They told that the priest comes sailing to the islands at church holidays.

 

P4300216

 

- Ved siden af forsamlingshuset var brandstationen.

 

- Next to the town hall was the island's fire station.

 

P4300217

 

- Turen rundt på den 0,9 km2 lille ø bød på masser af smukke scenerieer.

 

- The walk around the 0.9 km2 small island offered lots of beautiful scenery.

 

P4300218

 

- Blomstrende hvidtjørn.

 

- Flowering hawthorn

 

P4300219

 

P4300220

 

- Begyndende solnedgang på nordspidsen af øen.

 

- The sun begins to set on the northern tip of the island.

 

P4300221

 

 

P4300223

 

- Jeg nyder øjeblikket og går så tilbage til havnen.

 

- I enjoy the moment before heading back to the harbor.

 

P4300224

 

- Tilbage på havnen i og absolut vindstille.

 

- Back at the harbor and absolutely no wind.

 

P4300225

 

- Det her  må da være det gode liv.

 

- This must be the good life.

 

P4300228

 

- Aftenen slutter i skæret fra den lille olielampe, ro, fred og en fortryllende udsigt over det Sydfynske Øhav.

 

- The evening ends in the glow of my little oil lamp, peace and an enchanting view of the South Funen Archipelago.

 

P5010229

 

- Morgen på Birkholm, skydække og 8 ms fra sydøst.

 

- Morning at Birkholm, cloud cover wind 8 ms from southeast.

 

P5010230

 

- Planen var at være på vandet kl. 09:00 men..... Et ægtepar kom og spurgte ind til min kajak og det at være på tur. Det viste sig at de havde sejler mange af de samme steder i Storbritannien som jeg har roet. Mens den hyggelige snak trak ud var skyerne skiftet ud med sol.

 

- The plan was to on on water at. 09:00 but ..... A couple came and asked about my kayak and being on a trip. It turned out they had been sailing many of the same places in the UK as I have paddled. While the good talk was going on, the sun had replaced the clouds.

 

P5010231

 

- Kajakken var pakket, kortet og dagens tur var nu planlagt og så klar til at komme på vandet kl. 12:00 - men det havde været en hyggelig formiddag.

 

- The kayak was packed, the map and today trip was planned and then ready to get on the water at 12:00 o'clock - after a nice morning.

 

P5010232

 

- 1. ben på dagen var et kryds på 7 km. til Strynø i 7-8 ms. modvind. Området er præget at mindre holme og sandbanker, samtidig med det er lavvandet hvorfor bølgerne er ikke bliver så store og tunge at ro i.

 

- 1st leg of the day was a 7 km. crossing tothe island of Strynø in 7-8 ms. headwind. The area is characterized by smaller islets and sandbanks, while at the same time it is shallow, which means the waves are not getting big and heavy to paddle in.

 

P5010233

 

- Et kig mod syd - en af de mange holme og Ærø i baggrunden.

 

- A look to the south - one of the many islets and the island Ærø in the background.

 

P5010235

 

- 1,5 time efter jeg gik på vandet er jeg ved Strynø.

 

- 1,5 hours after I got on the water I am at the island of Strynø.

P5010236

- Syd om øen for at komme op og se øens havn.

 

- South around the island to get up to the island's harbor.

 

P5010237

 

- Jeg havde siddet og tænkt på om der mon ikke skulle være et sted på havnen hvor man kunne få en is og finde lidt læ og sol.

 

- I had been sitting and wondering if there would be a place on the harbor where I could have an ice cream and find some sun and shelter from the wind

 

P5010239

 

- Strynø havn var på dagen øde og stille. Et ishus på havnen var der ikke, men jeg fandt en lille bænk med både sol og læ.

 

- Strynø harbor was deserted and quiet that day. There was no place to buy ice cream at the harbor, but I found a small bench with both sun and shelter from the wind.

 

 

P5010240

 

- En af bådene der bruges til at fragte maskiner og gods rundt til de mange små øer hvor der ikke er almendelige færger til.

 

- One of the boats used to transport equipment and goods around the many small islands where there is no commonl ferries to.

 

P5010241

 

- Turen fortsætter op langs Strynø´s østkyst.

 

- The trip continues north along the vest coast of Strynø.

 

P5010245

 

P5010247

 

- Jeg krydser ca. 5 km. over mod Tåsinge.

 

- I do the 5 km. crossing towards the island of Tåsinge.

 

P5010249

 

P5010250

 

- På afstand havde jeg undret mig over hvor store havmåger der sad på skråningen.

 

- From a distance I wondered how big the seagulls were, sitting there on the slope.

 

P5010251

 

- Da jeg kom tæt under land, viste det sig det var ikke mindre end 4 havørne.

 

- When I got close to land, it turned out it was no less than 4 sea eagles.

 

P5010252

 

- Jeg har flere gange set havørn, både i Danmark og i udlandet, men aldrig 4 på samme tid.

 

- I have seen sea eagles several times before, both in Denmark and abroad, but never 4 at the same time.

 

P5010255

 

- Jeg vil tro det var ungfugle, da de alle var forholdsvis lyse i fjerdragten

 

- I think it was young birds, as they were all relatively bright in their the feathers.

 

 

P5010256

 

 P5010272

 

- Efter en stor oplevelse, og en tilhørende lille pause, fortsætter jeg langs Tåsinge med et stort smil på læben.

 

- After a great experience, followed by a little break, I continue along Isle of Tåsinge with a big smile on my face.

 

P5010274

 

- Tåsinges vestligste punkt og endnu en af de mange færger i øhavet på vej ud af Svendborg sund.

 

- The westernmost point of the isle of Tåsinge, and another of the many ferries in the archipelago, on their way out of Svendborg Sound.

 

 P5010276

 

- Et sidste smut over sejlrenden mod Rantzausminde.

 

- The last stretch a cross the shipping channel towards Rantzausminde.

 

P5010277

 

- Indsejlingen til havnen i Rantzausminde.

 

- The entrance to the port of Rantzausminde.

 

P5010279

 

P5010280

 

- Det Sydfynske Øhav indeholder samlet set mere end 55 øer, småøer og holme, så muligheder er mange og ligger klar til at blive brugt - vær dog opmærksom på at der er områder med fredning og dermed adgang forbudt i perioder. Muligheder for overnatning i shelters og på teltpladser findes i stort antal. Små øer med små landsbyer, hyggelig og snaksalig beboer og smukt sceneri, både på land og på vandet findes lige for næsen af en. Jeg havde aldrig været i øhavet før, men skal helt sikkert på tur i området igen.

 

- The South Funen Archipelago contains more than 55 islands, and islets, so the opportunities are many and ready to be used - be aware that there are areas with nature conservation and thus access is prohibited at times. Opportunities for accommodation in shelters and tent sites are plentiful. Small islands with small villages, nice people willing telling about the local area, beautiful scenery, both on land and on water are found right in front of your nose. I had never been to this archipelago before, but I will definitely be coming back to the area again.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

 

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

Twitter: @cw_sea