Skip to main content

2021-04-17,18 Agersø-Omø, Storebælt, DK - Isle of Agersø-Omø Denmark


Danish / English:

- Weekenden bød på flot vejr, så der blev planlagt en tur med overnatning rundt om Agersø og Omø i Storebælt.

- The weekend offered nice weather, so an overnight trip was planned around Agersø and Omø in the Great Belt between Zealand and Funen, Denmark.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Turen skulle starte fra Lodsvej, Skælskør. Et lille lokalt fisker "havn". Vi spurgte de 3 lokale fiskere om det var i orden hvis vi parkerede over weekenden - Vi skulle være så velkommen.  

- The trip was to start from Lodsvej, Skælskør. A small local fishing "harbor". We asked the 3 local fishermen if it was okay if we parked over the weekend - We could park for as long as we wanted.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Kajakkerne blev pakket og så på vandet kl. 10:00

- The kayaks were packed and looked at the water at 10:00 am

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- På vej ud af den temmelige snævre Skælskør fjord. Vores startsted betød vi kun havde omkring 500 m. til udmundingen.

- On the way out of the rather narrow Skælskør fjord. Our starting point meant we only had about 500 m. to the estuary.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Ud i Storebælt og mere åbent vand.

 - Out into the Great Belt and more open water.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Sol fra en skyfri himmel, havblik og flot udsigt mod nord til Storebælts broen.

- Sun from a cloudless sky, calm sea and beautiful views to the north towards the bridge leading acros the Great Belt.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Der er et kryds på 4 km. fra fjordens udmunding til nordspidsen  af Agersø.

- There is a crossing of 4 km. from the estuary of the fjord to the northern tip of Agersø.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Vi fortsætter turen ned langs øens vestkyst, som byder på fin afveksling. Hele strækningen bære præg af fin sandstrand.

- We continue the trip down the west coast of the island, which offers a nice change. The whole stretch is characterized by sandy beach.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Vi runder syd-vest pynten på Agersø inden det er tid til frokost.

- We round the south-west point on Agersø before it's time for lunch.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Sydkysten byder på lidt lave skrænter og stenstrand.
The south coast offers low slopes and shingle beach.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 - På strækningen fra Nordlige spidsen syd langs vestkysten og helt hen til midt på sydkysten er kun ét hus.
- On the stretch from the northern tip, along the west coast, and all the way to the middle of the south coast, there is only one house.
                                     
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Et fint sted til frokost, og så med udsigt til Omø 2 km. mod syd, som også er målet for dagens tur.
- A nice place for lunch, and a view to the island of Omø 2 km. to the south, and the destination for the day.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- På vandet igen.
On the water again.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Færgen der sejler mellem Agersø og Stigsnæs på Sjælland.
- The small ferry sailing between the isle of Agersø, and Stigsnæs on Zealand.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Ved revet på nordsiden af Omø var en tydelig eddy.
- At the reef on the north side of Omø was a clear eddy.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 - De små bølger skabt af strømmen er lige præcis nok til vi kan ligge på det samme sted.
- The small waves created by the flow is just enough for us sit at the same place. 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Vi runder den nordøstlige pynt af Omø.
- We round the northeastern tip of the isle of Omø.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Vi tager turen ned langs østkysten af øen.
- We paddle south along the east coast of the island.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Denne del af kysten er præget af skrænter og sten.
- This part of the coast is characterized by slopes and rocks.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Nordøstkysten på Omø.
- The northeast coast on Omø.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Nordøstkysten på Omø.
- The northeast coast on Omø.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Et markant skift i sceneriet da vi er ca. midt på østkysten, skrænterne skiftes ud med fin sandstrand.
- A marked change in the scenery as we are approx. halfway down the east coast, the slopes are replaced by nice sand beach.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Vi havde planlagt at overnatte et sted her langs kysten så vi begynder at kigge efter et sted.
- We had planned to camp somewhere along the coast so we start looking for a place.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Vi går i land ca. 500 m. syd for en vej der føre fra stranden og op til byen.
- We land about 500 m. South of a road that leads from the beach and up to the town.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Vi ville gerne finde et sted hvor vi kunne slå vores telte op og være for os selv - det lykkedes.
- We wanted to find a place where we could pitch our tents and be to ourselves - we succeeded.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Vi skifter tøj for at gå en tur op og se Omø by, mens rotøjet tørre i eftermiddagssolen.
- We change clothes and go for a walk to have a look at the only town on the island, while the paddke clothes dry in the afternoon sun.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Øens areal er 4,5 km2 og indbyggertallet er 166. Vejen her fra stranden op til byen var den største vi så. 
- The area of the island is 4.5 km2 and the population is 166. This road from the beach to the town was the largest we saw. 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Byen på Omø skulle være præget af gamle bondehuse - det er sandt.
- The town on Omø should be characterized by old farmhouses - it is true.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
-
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
-
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
-
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Hyggelig og romantisk landsby, gav en følelse af ingen stress, men ro og tid i rigelige mængder.
- Cozy and romantic village, gave a feeling of no stress, but tranquility and time in abundance.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 - Tilbage på stranden sidst på eftermiddagen.
- Back on the beach late afternoon.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Efter at have slået telte op og nu tid til madlavning.
- After pitching tents time for cooking.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Aftensmad med udsigt.
- Dinner with a view.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Aftenen går på hæld.
- The evening is coming to an end.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- En dejlig første dag og tid til at sige godnat.
- A lovely first day and time to say goodnight.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Vi står op til sol og let vind.
- We wake up to sun and light winds.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Mens vi spiser morgenmad, kommer en hare endog meget tæt på for at se hvad vi er for nogle.
- While having breakfast, a hare even comes very close to have a look at us.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Sidst på morgenen er vi igen på vandet.
- Late in the morning we are back on the water.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Vi nyder det fantastiske vejr.
- We enjoy the amazing weather.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Vi ror ned langs Omø´s østkyst.
- We paddle down along the east coast of Omø.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Forbi sydpynten.
- Rounding the southern tip.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Op langs vestkysten af Omø.
-Up along the west coast of Omø.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Et hurtigt kig ind i øens havn, hvor også færgen fra Stigsnæs på Sjælland sejler til.
- A quick look at the island's harbor, where the ferry from Stigsnæs on Zealand also sails to.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Da vi krydser de godt 2 km. fra Omø til Agersø passere vi den lille færge.
- As we do the 2 km. crossing from Omø to Agersø we pass the littel ferry.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Vores plan var at spise frokost ved fyret på sydspidsen af Agersø.
- Our plan was to have lunch at the lighthouse on the southern tip of Agersø.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Strand på den ene side, naturreservat på den anden side.
- Beach on one side, nature reserve on the other.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Kig mod syd til Omø, og færgen på vej tilbage til Sjælland.
- Looking south towards Omø, and the ferry on its way back to Zealand.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
-Vi fortsætter op langs Agersø´vestkyst og for første gang på turen rigtig ser kraftværk Stignæs,  - ikke særlig kønt, men et markant landmærke.
- We continue up along the Agersø´west coast and for the first time on the trip get real look at the power plant Stignæs, - not very pretty, but a distinctive landmark.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Jeg kan godt lide at kigge ind i en havn når man kommer forbi.
- I like to take a look into a harbor when passing one.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Færgen der sejler mellem Agersø og Sjælland.
- The ferry sailing between Agersø and Zealand.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Det er en lille og meget hyggelig havn der er selvfølgelig lystsejlere, men også lidt små fiskebåde. Turen her var for tidelig på sæsonen, så der var ikke meget aktivitet, men om sommeren er her masser af liv.
- It is a small and very nice harbor, there are of course pleasure boats, but also some small fishing boats. Our trip was early in the season so there was not much activity in the harbor, but in the summer there is plenty of life here.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Efter en lille pause i havnen, er det tilbage på vandet og turens sidste kryds tilbage mod Skælskør.
- After a short break in the harbor, it is back on the water and the last crossing of the trip back to Skælskør.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Ind i Skælskør fjord , og de sidste 500 m. til bilen.
-Into Skælskør fjord, and the last 500 m. to the car.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- En dejlig weekendtur i flot vejr. To små fine øer, romantiske landsbyer med gadekær og en følelse af besøg tilbage i tiden hvor alting bare ikke gik så hurtigt.
  En tur rundt begge ører, eller bare den ene af de to, er bestemt anbefalelsesværdig.
- A nice weekend trip and great weather. Two small fine islands, romantic villages with village pond, and a feeling of going back in time, where everything justjust didn'tgo so fast.
  A trip around both islands, or just one of the two, is definitely recommendable.

Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

Twitter: @cw_sea