Skip to main content

2020-07-18 Rødsand vildtreservat, Gedser, Danmark - Rødsand, a protected area, Gedser, Denmark

Danish / English:

 

- Rødsand lidt vest for Gedser, Danmarks sydligste punkt, har siden d. 01-10-1993 været sælreservat, dengang for spættet sæl men nu er gråsælen også af finde i området, hvorfor der er restriktioner for adgang og færdsel i området. 

 

- Rødsand a just west of Gedser, Denmark's southernmost point, has been a protected area since 01-10-1993 for are now also in the area, which is why there are restrictions on access in the area.

 

P7180003

 

- Dagens tur startede fra havnen i Nysted, på lolland. 

 

- Today's trip started from the harbor in Nysted, on the island of lolland.

 

P7180002

 

- Vi følger sejlrenden der føre fra havnen og ud i det åbne vand.

 

- We follow the small shipping lane from the harbor and out to open water.

 

 

P7180001

 

P7180006

 

- Ude i åbent vand står Nysted havmøllepark tydeligt.

 

- Out in the open water, Nysted offshore wind farm is clearly visible.

 

P7180008

 

 - Vi har et kryds på ca. 11 km. ud i åbent vand til Rødsand, så vi navigere efter vores søkort, og bruger bøjerne som kontrolpunkter.

 

- We have around. 11 km. open crossing to the sandbanks of Rødsand, so we navigate by our charts, and use the buoys as checkpoints.

P7180009

 

P7180010

 

Skærmbillede 2020 07 25 kl. 18.12.43

 

- Hvad der først lignede en strand og skrænter på Falster, "bliver til" Rødsand da vi nærmer os. At finde en sandbanke, der ikke er højere end den til tider bliver oversvømmet, er både spændende og udfordrende.

 

- What at first looked, like a beach and slopes on the island of Falster, "turns into" Rødsand as we get closere. Finding a sandbank, that is not higher, than it sometimes gets being washed over by the waves, is both exciting and challenging.

 

 P7180013

 

- Vi kan på lidt afstand se der ikke er så mange sæler som vi havde regnet med.

 

- We can from a distance see that there are not as many seals as we had expected.

 

P7180015

 

- En ung gråsæl kommer os dog i møde.

 

- A young gray seal, however, meets us

 

P7180016

 

- Det er sjældent at se gråsæl i indre danske farvand, så vi nyder øjeblikket og de få sæler vi trods alt ser.

 

- It is rare to see gray seals in inland Danish waters, so we enjoy the moment and the few seals we see after all.

 

P7180017

 

- Vi ror mod øst på sydsiden af sandbankerne.

 

- We paddle east on the south side of the sandbanks.

 

P7180018

 

- Turen var planlagt da området har restriktioner for adgang til både området og selve sandbanken.

 

- The trip was planned as the area has restrictions for access to both the area and the sandbank itself.

 

P7180019

 

- På trods af forbud mod færdsel i vandet og på sandbanken var ophørt, så vi flere steder fugleunger der endnu ikke var flyvefærdige, hvorfor vi valgte at nyde den vestlige del af sandbanken på afstand. Den vestlige og østlige del har ikke de samme regler vedr. restriktioner, men informationer om disse kan findes på bl. andet søkort.

 

- Despite a ban on traffic in the water and on the sandbank had ceased, we saw several chicks that were not yet ready to fly, so we chose to enjoy the western part of the sandbank from a distance. The western and eastern part do not have the same rules regarding restrictions, but information about these can be found at e.g. sea charts.

 

P7180021

 

- Vi er ved det østligste punkt på Rødsand efter ca. 18 km.

 

- We are at the eastern point on Rødsand after paddling approx. 18 km.

 

P7180022

 

P7180023

 

P7180024

 

- Her helt mod øst ser vi ingen fugleunger på stranden, så vi går i land for at spise frokos.

 

- Here in the far east we see no chicks on the beach, so we land to have lunch.

 

P7180026

 

- Kig mod vest på nordsiden af rødsand set fra vores frokoststed. Sydsiden bød på fin vanddybde for havkajakken, i modsætning til nordsiden.

 

- Look to the west on the north side of red sand seen from our lunch place. The south side offered fine water depth for the sea kayak, as opposed to the north side.

 

P7180028

 

- Efter frokosten vælger vi at gå et lille stykke over et fladvandet område.

 

- After lunch we choose to walk a short distance over a bit of shallow.

P7180027

 

- Efter et par hundrede meter kan vi sætte os i kajakkerne igen.

 

- After a few hundred meters get in the kayaks again.

 

P7180030

 

- Vi ligger Rødsand bag os og begynder krydset tilbage til Lolland.

 

- We leave Rødsand behind us and start the crossing back to Lolland.

 

P7180029

 

- Vi krydser de ca. 13 km. i absolut vindstille og sol fra en skyfri himmel.

 

- We cross the approx. 13 km. in absolutely no wind and sun from a cloudless sky.

 

P7180031

 

- Fremme ved Lolland, og tid til en lille pause igen.

 

- Landing at Lolland, and time for a little break again.

 

P7180032

 

P7180033

 

P7180034

 

- Vi nyder sceneriet, ligesom måger og skarver har gjort det før os.

 

- We enjoy the scenery, just as seagulls and cormorants before us.

 

P7180035

 

- Vi ror kystnært mod vest og tilbage mod Nysted. På trods af de mange store sten i vandet, var der rigeligt med  vand 1-2 m., under kajakken.

 

- We paddle west, and close to the coast, back towards Nysted. Despite the many large rocks in the water, there was plenty of water 1-2 m., under the kayak.

 

P7180037

 

- Marker og skov helt ned til vandkanten, fornemmelsen af at være helt alene langs kysten, kommer helt tæt på mig.

 

 - Fields and forest all the way down to the water's edge, the feeling of being completely alone along the coast, comes very close to me.

 

 P7180039

 

- Som vi kommer nærmere Nysted, begynder der at komme lidt liv langs med stranden.

 

- As we get closer to Nysted, we start to see some people along the beach

 

P7180038

 

- Badebro og glade mennesker i det flotte sommervejr.

 

- Bathing jetty and happy people in the beautiful summer weather.

 

P7180040

 

P7180041

 

- Smukt ved indsejlingen til Nysted ligger Ålholm slot. Slottet er det ældste på Lolland, tilbage fra starten af år 1300.

 

- Beautiful at the entrance to Nysted is is located the castle of Ålholm. The castle is the oldest on the island of Lolland, dating back to the beginning of the year 1300.

 

P7180042

 

- Jeg ønsker min romakker god tur videre, han skal overnatte på stranden til næste dag, og jeg skal hjem, så jeg følger sejlrenden ind mod Nysted.

 

- I wish my buddy a good trip further on, as he is to spend the night on the beach until the next day, and I am going home to the family, so I follow the small shipping lane in to Nysted.

 

P7180043

 

- Indsejlingen til Nysted.

 

- The entrance to Nysted.

 

P7180044

 

- Nysted er ikke kun en smuk by set fra vandet. Da jeg kørte ind gennem byen, emmede den af hygge og idyl.

 

Nysted is not only a beautiful city seen from the water. As I drove through the city, it exuded coziness and idyll.

 

P7180045

 

- Jeg lander ved den lille flydebro, hvorfra dagens tur også startede. En flot tur, på en smuk dag slutter. Rødsand var virkelig en oplevelse, og jeg håber at få mulighed for at ro der ud igen, måske sidst september eller start oktober, i håb om at se nogle flere sæler. Rødsand er dog et spektakulært område, som bestemt er et besøg værd. Vær dog opmærksom på fredning og restriktioner der gælder for dette smukke og særpræget område.

 

- I land at the small floating bridge, from where today's trip also started. A beautiful paddle, on a beautiful day ends. Rødsand was truly an experience, and I hope to get the opportunity to paddle out there again, maybe late September or early October, hoping to see some more seals. However, Rødsand is a spectacular area, and definitely worth a visit. However, be aware of the restrictions that apply to this beautiful and distinctive area.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

Twitter: @cw_sea

 

Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com                                                                                          Sponsored by Expeditionfoods - www.expeditionfoods.com