Skip to main content

2020-06-28 Gilleleje, Nordsjælland - Gilleleje, North Zealand, Denmark

Danish / English:

 

P6280286

 

- Skyer på himlen, men fint vejr til en lille tur med leg og sjov.

 

- Clouds in the sky, but nice weather for a little trip with play and fun.

 

P6280254

 

- Vi mødtes som aftalt på p-pladsen på Fejlbergsvej i Gilleleje.

 

- We met as agreed in the parking lot on Fejlbergsvej in Gilleleje.

 

P6280255

 

- Vi går på vandet fra sandstranden. Badebroen blev taget af en stor i vinter, men der er planer om en ny.

 

- We walk on the water from the sandy beach. The recreational bridge for beach users was taken by a storm last winter, but there are plans for a new one.

 

P6280258

 

- Vi ror mod vest for at lege med lidt rock hopping.

 

- We paddle west to play with a little rock hopping.

 

P6280257

 

- De store sten der er lagt langs et stykke af kysten er en fin legeplads, masser af muligheder for at arbejde med sammesatte tag, teknik osv.

 

- The large stones along a stretch of coast are a nice playground, lots of opportunities to work with combined strokes,technique, etc.

 

P6280256

 

- Fri leg mellem stenene.

 

- Play as you want between theboulders.

 

P6280260

 

- Vi fortsætter mod vest, bare lige for at få nogle få km. i armene.

 

- We continue west, just to get a few km. of paddling.

 

P6280259

 

- Det første stykke af kysten er præget af høje skrænter og sandstrand.

 

- The first part of the coast is characterized by high slopes and sandy beach.

 

 P6280261

 

- Længere fremme forsvinder skrænterne, og fin sandstrand er det dominerende - et fint sted til at tage en lille pause.

 

- Further ahead, the slopes disappear, and fine sandy beach dominates - a nice place for a short break.

 

P6280263

 

- Kig tilbage mod Gilleleje, ikke noget dårligt sted til kaffen.

 

- Looking back towards Gilleleje , not a bad place for a coffee.

 

P6280264

 

P6280265

 

P6280266

 

P6280267

 

P6280269

 

- Sandstrande og skranter lidt øst for Gilleleje.

 

- Sandy beaches and slopes a just east of Gilleleje.

 

P6280270

 

- Da vi kommer forbi stenene igen, må vi lige ind og lege igen.

 

- When we get past the boulders again, we had to do some playing again.

 

P6280273

 

P6280271

 

P6280273

 

- Ud for sandstrande ved p-pladsen blev der leget med rul og redninger.

 

- At for sandy beaches at the parking lot, play was played with roll and rescues.

 

P6280274

 

P6280275

 

P6280276

 

P6280277

 

P6280281

 

P6280282

 

P6280280

 

- Balanceøvelser.

 

- Balance exercises.

 

P6280283

 

P6280285

 

P6280284

 

- En dejlig dag med masser af sjov og leg.

 

- A nice day with lots of fun and play.

 

Venlig hilsen

 

Profilbillede   2b02b05dfc744cc17926e390d7fb31b4c9d08849 175x274 Q85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand


www.havkajakoplevelser.dk
Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea

Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com                                                                                          Sponsored by Expeditionfoods - www.expeditionfoods.com