Skip to main content

2024-03-02 Dagstur ved Hundested - Day paddle at Hundested, Denmark.

Danish / English:

 

P3020001

 

- Vi havde aftalt at skulle en tur på vandet, bare en lille da ingen af os havde overvældende energi, og det fugtige diset vejr havde ikke rigtig en stor løftende efekt på det.

- We had agreed to go paddling, just a short one as neither of us had overwhelming energy, and the humid misty weather didn't really have a great uplifting effect on it.

 

P3020002

 

- Vi gik på vandet i Hundested ved indsejlningen til Isefjord.

- We launched in Hundested, at the entrance to Isefjord.

 

P3020004

 

- Vi ror mod nord forbi "Spodsbjerg skanse" opført af flåden tilbage i 1807 som en del af kystforsvaret.

- We paddle north past the "Spodsbjerg redoubt" built by the navy back in 1807 as part of the coastal defense.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

- Efter 2 km rejser Spodsbjerg Klint sig ca. 31 m. over vandet og krones af det 9 m. høje fyrårtn med en fokushøjve på 40 m. På klinten har der været fyrtår af forskellige slags siden 1845. Fyrtårnet der kan ses nu blev opført i 1907.

- After 2 km, Spodsbjerg Klint (slope) rises approx. 31 m above the water and is crowned by the 9 m high lighthouse with a focal height of 40 m. There have been lighthouses of various kinds on the slope since 1845. The lighthouse that can be seen now was built in 1907.

 

P3020007

 

- Den våde vinter har sat sit tydelige præg på skrænterne hvor der flere steder har været større skred.

- The wet winter has left its mark on the slopes, where there in several places have been large landslides.

 

P3020008

 

P3020009

 

- Der er normalt gode chancer for at marsvin her langs kysten og det flade vand burde give de bedste muligheder - men det var dog ikke tilfældet denne dag.

- There are usually good chances that porpoises here along the coast and the flat water should provide the best opportunities - but that was not the case this day.

 

P3020011

 

- Mulighed for lidt leg mellem stenene.

- Possibility of a little play between the boulders.

 

P3020012

 

- Vi var nødt til at prøve om vi kunne finde en vej gennem. 

- We had to try if we could find a way through.

 

P3020016

 

- Kyststrækningen er meget eksponeret for havets kræfter så der er lavet en hel del kystbeskyttelse.

- The coastline is very exposed to the forces of the sea, so a lot of coastal protection has been built.

 

P3020017

 

P3020014

 

- Det bliver en kort pause på vandet, inden vi tager tilbage.

- A short break on the water before we head back.

 

P3020019

 

- Vandstanden betød vi flere steder kunne ro på indersiden af høfterne.

- The water level meant that we could paddle on the inside of our break water several places.

 

P3020020

 

- Havet som stenene skal beskytte kysten imod - bare ikke idag.

- The sea that the boulders protect the coast from - but not today.

 

P3020021

 

P3020023

 

- Det lille fiskerleje, som også er områdets ældste, er bestemt et besøg værd med de mange gamle huse med bindingsværk og stråtag.

- The small fishing village, which is also the oldest in the area, is definitely worth a visit with the many half-timbered houses and thatched roofs.

 

P3020024

 

- Dagen afsluttes med synet af smukke svaner.

- The day ends with the sight of beautiful swans.

 

P3020025

 

P3020026

 

P3020027

 

P3020028

 

Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

#comevisitdenmarkforapaddle