Skip to main content

2022-03-19 Dagstur til Hven, Sverige - Day paddle to Isle of Hven, Sweden

Danish / English:

 

- Et for årstiden ualmindeligt højtryk på 1051 hPa, temperatur på 8 °C og ingen vind betød det var en fantastisk smuk forårsdag. Den skulle naturligvis bruges på vandet.  

- An unusually high pressure of 1051 hPa for the season, a temperature of 8 ° C and no wind meant it was a fantastically beautiful spring day. It must, of course, be used on the water.

 

P3190126

 

- Vi mødtes 4 glade havkajakroer for at tage en tur fra Rungsted, over Øresund, til den svenske ø Hven.

- We met 4 happy sea kayakers for a day paddling from Rungsted harbor on the east coast of North Zealand, to do the crossing og the Sound between Denmark and Sweden, to the Swedish island of Hven.

 

P3190128

 

- Fra Rungsted er der et 8 km. åbent kryds til Kyrkbacken på Hvens nordvestkyst, en lille hyggelig by og havn.

- From Rungsted there is an 8 km. open crossing to Kyrkbacken on the island's northwest coast, a lovely small village and harbor.

 

P3190131

 

- Vi krydser sejlrenden mellem Sverige og Danmark mens der stort set ikke er nogen anden trafik.

- We cross the channel between Sweden and Denmark while there is virtually no other traffic.

 

P3190136

 

P3190137

 

- Fri af sejlrenden nærmer vi os Hven.

- Free of the shipping channel we approach Hven.

 

P3190141

 

- Et kig tilbage mod Sjælland.

- A look back towards Zealand.

 

P3190138

 

 - Stranden ved Kyrkbacken emmer af liv om sommeren. De hyggelige huse langs stranden og omkring havnen er typisk svenske - utroligt hvor stor forskel der er på husene her på Hven som er Svensk, sammenlignet med husene kun 8 km. herfra på Sjælland.

-  The beach at Kyrkbacken is full of life in the summer. The cozy houses along the beach and around the harbor are typically Swedish - incredible how much difference there is between the houses here on the island of Hven which is Swedish, compared to the houses only 8 km. from here on Zealand which is Danish.

 

P3190140

 

- Vi passere den lille havn på vej ned langs vestkysten. Om sommeren er ishuset bestemt et besøg værd, inden man går en tur gennem byen op til kirken hvorfra udsigten er fantastisk.

- We pass the small harbor on our way down the west coast. In the summer, the ice cream shop is definitely worth a visit before taking a walk up through the town to the church from where the views are stunning.

 

P3190142

 

- Vest- og sydkysten er præget af skrænter, og bevoksningen tydeligt er formet af den dominerende vestenvind.

- The west and south coasts are characterized by slopes, and the vegetation is clearly shaped by the dominant westerly wind.

 

P3190143

 

 P3190146

 

- Jeg nyder synet af det smukke skib inden vi når sydvest pynten på Hven.

- I enjoy the sight of the beautiful ship before we reach the southwest tip of Hven.

 

P3190147

 

P3190148

 

- Stranden på sydkysten er præget af kampesten.

- The beach on the south coast is characterized by boulders.

 

P3190149

 

P3190150

 

P3190152

 

- På sydøst hjørnet af Hven flader skrænterne ud.

- On the southeast corner of Hven the slopes flatten out.

 

P3190153

 

- Vi går i land for at holde frokost. 

- We land to have lunch.

 

P3190155

 

- Vi følger den smalle trampesti fra stranden op af skrænten, vi skal holde frokost med udsigt.

- We follow the narrow footpath from the beach up the slope, to have lunch and view.

 

P3190156

 

- Og smuk udsigt det fik vi. Her et kig ned i Øresund, mod syd og København.

- And beautiful view we got. Here a look south into the Sound, and Copenhagen.

 

P3190158

 

- Mød øst og Sverige.

- To the east and Sweden.

 

P3190159

 

- Mod vest og Sjælland.

- To the west and Zealand.

 

P3190165

 

- Tilbage på vandet.

- Back on the water.

 

P3190164

 

P3190162

 

- Vi havde en tid vi skulle være tilbage ved bilerne, så vi tager samme rute retur, men det giver os så en god grund til at komme tilbage for at ro hele vejen rundt om øen en anden gang.

- We had a time we had to be back by the cars so we take the same route back but that gives us a good reason to come back to paddle all the way around the island another time.

 

P3190166

 

- Vi slipper sydkysten og ror op langs vestkysten igen, mod Kyrkbacken.

-  We let go of the south coast and paddle up along the west coast again, towards the village Kyrkbacken ( meaning The  Church hill ).

 

P3190169

 

- Vi vil lige op og vende byen inden vi krydser tilbage mod Sjælland.

- We have to get up and look at the city before we cross back towards Zealand.

 

P3190171

 

- Solens lys funkler i det klare vand.

- The sunlight sparkles in the clear water.

 

P3190172

 

- På stenmolen opdager vi en mår - det er første gang for mig at se sådanne en fra havkajakken (på stenene til venstre i vandkanten).

- At the stone pier we see a marten - it is the first time for me to see such a one from the sea kayak (on the rocks to the left at the water's edge).

 

P3190175

 

- Den er upåvirket af vores tilstedeværelse.

- It is unaffected by our presence.

 

P3190185

 

- Men har travlt med at hoppe ned i vandet og tilbage på stenene.

- But are busy jumping into the water and back on the rocks.

 

P3190182

 

- Vi tager os god tid til at nyde den specielle oplevelse.

- We take our time to enjoy this special experience.

 

P3190187

 

- Vi vender hinanden ryggen, måren smutter ind mellem stenene og vi begynder krydset tilbage mod Rungsted.

- We turn our backs on each other, the marten slips in between the rocks and we start the crossing back towards Rungsted.

 

P3190189

 

- Et fragtskib i sydgående i sejlrenden, som også er internationalt farvand.

- A cargo ship heading south in the shipping lane, which also is international waters.

 

P3190193

 

- Øresund er den ene af de to primære vandveje til og fra Østersøen og Den Botniske Bugt.

- The Sound is one of the two primary waterways to and from the Baltic Sea and the Gulf of Bothnia.

 

P3190191

 

- Der kan til tider være en del tung commercial trafik.

- There can be a lot of heavy commercial traffic at times.

 

P3190195

 

- Set fra kajakken er det noget særligt at se bulben og vandet omkring den på de store fragtskibe.

- Seen from the kayak, it is something special to see the bulb and the water around it on the larger cargo ships.

 

P3190196

 

 - Og bestemt ikke mindre fascinerende synes jeg det er, når der samtidig stort set ikke genereres nogle bølger fra skibet.

- And I find it absolutely no less fascinating that virtually no waves are generated from the ship.

 

P3190197

 

- Vi har Øresund næsten helt for os selv.

- We have the Sound almost entirely to ourselves.

 

P3190203

 

- Med solen i øjnene går turen tilbage mod Rungsted.

- With the sun in our eyes, the paddle head back towards Rungsted.

 

P3190199

 

- Absolut havblik.

- Absolutely calm sea.

 

P3190200

 

P3190207

 

 

P3190208

 

- Vi kommer tilbage til Rungsted og slutter dagen i lige så fantastisk vejr som vi startede med.

-  We return to Rungsted and end the day in just as great weather as we started with.

 

P3190211

 

- En oplevelse rigere slutter en smuk dag i sol og ingen vind med et kig udover havnen og Øresund mod Hven. 

- An experience richer ends a beautiful day in the sun and no wind with a look beyond the harbor and the Sound towards Hven.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

#comevisitdenmarkforapaddle