Skip to main content

2020-04-04 Drogden fyr, Øresund - Drogden Lighthouse, The sound between Sweden and Denmark

Danish / English:

 

- Weekenden bød på flot vejr, så en dag skulle naturligvis bruges på vandet.

 

- Weekend and nice weather, so one of days, was, of course, to be spent on the water.

 

P4041725

 

- Dragør havn var mødested og hvorfra dagens tur skulle starte og slutte. Der er gratis parkering, uden tidsbegrænsning ved den nye marina og Dragør fort.

 

- Dragør harbor was the meeting point and from where the tour of the day was to start and end. There is free parking, with no time limit, at the new marina and Dragør fort.

 

P4041726

 

- På vej ud af Dragør havn, sammen med to gode rovenner, i høj sol og drivende skyer.

 

- Heading out Dragør harbor, with two friends, in high sun and drifting clouds.

 

P4041728

 

- Øresundsbroen, mellem Danmark og Sverige, set fra Dragør havn.

 

- The bridge between Denmark and Sweden, seen from the exit of Dragør harbor.

 

P4041729

 

- Vi ror mod syd og Drogden fyr.

 

- We paddle to the south and the Drogden lighthouse.

 

P4041732

 

- Vi krydser sejlrender for den komicielle skibstrafik.

 

- We cross the commercial shipping lane.

 

P4041734

 

- Trafikken kan her være temmelig koncentreret, da Drogden fyr, markere start / slutning på sejlrender mellem Danmark og Sverige.

 

- The traffic may be rather concentrated as the Drogden lighthouse marks the beginning / end of sailing route between Denmark and Sweden.

 

P4041736

 

- En fyrpasser kom ud og hilser på til en lille sludder, mens vi betragtede fyrtårnet, og puttede os for 5 fragtskibe på stribe på vej op i Øresund.

 

- One of the lighthouse keepers came out and greeted us for a little chat, while we looked at the lighthouse, and pinned ourselves for 5 freighters in a row heading up north the Sound.

P4041740

 

P4041744

 

P4041737

 

P4041743

 

- Et kig mod nord fra Drogden.

 

- A look up north from Drogden.

 

P4041742

 

- Vi siger farvel til fyrpasserne og ror mod nord og den kunstige ø Pebberholm.

 

- We say goodbye to the lighthouse passes and row to the north and the man-made island of Pebberholm.

 

 P4041745

 

- Krydset fra fyrtårnet til østsiden af den kunstige anlagte ø Peberholm, er omkring 6 km. og strater med en kort tur hen over sejlrenden.

 

- The crossing from the lighthouse, to the east side of the artificial landscaped island of Peberholm, is about 6 km. and start with a short cross of the shipping lane.

 

P4041746

 

- Øresundsbroen er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel. Medstrøm, medvind og med bølger giver os en rigtig god fart.

 

- The Øresund Bridge is the permanent link between Denmark and Sweden. It is 16 kilometers long and consists of a bridge, a tunnel. Current, winds and waves give us a really good speed.

 

P4041751

 

- På vej op mod broen, oplever vi flere gange ikke at kunne se nogen form for trafik. Noget af en sjældenhed, da der normalt passere 21000 køretøjer.

 

- On the way up to the bridge, we experience several times not being able to see any kind of traffic. Quite a rarity as 21,000 vehicles usually pass.

 

P4041753

 

- Efter at have søgt efter et par steder hvor vi kan lande på stenene, finder vi et sted hvor vi kan spise frokost og holde pause, mens vi nyder det gode vejr, og synet af spættet sæler der nysgerrigt iagttager os.

 

P4041754

 

- Vær opmærksom på, at der lige nord om Peberholms østpynt og vestpynt, er et forholdvist stor naturreservat, hvor der er total adgangsforbud.

 

- Be aware that just north of the isle of Peberholm's east and west headland, there is a relatively large nature reserve where there is total ban on access.

 

P4041756

 

- Fra Peberholm krydser vi tilbage mod Dragør, hvorfra vi startede.

 

- From the isle of Peberholm we cross back towards Dragør, from where we started.

 

P4041759

 

P4041762

 

- Indsejlingen til Dragør marina.

 

- The entrance to Dragør marina.

 

P4041763

 

- Det gamle fort i Dragør ligger i forbindelse med havnen.

 

- The old fort in Dragør is in connection with the harbor.

 

P4041765

 

- Den gamle havn emmer af idyl, men der er både svært at finde p-plads og der er tidsbegrænsning, men Dragørs maritime historie er bestemt at finde i den nyere marina.

 

- The old harbor is full of idyll, but both parking is difficult to find and there are time limits, but Dragør's maritime history is definitely to be found in the newer marina.

 

P4041766

 

- Havfruen på havnen spejder ud over Øresund i det smukke vejr. En dejlig dag på vandet slutter men en lille gåtur rundt i havneområdet, som nu er fuld af liv. Sikke en fin måde at bruge en søndag.

 

- The mermaid at the harbor scouts over the Sound in the beautiful weather. A nice day on the water ends wit a walk around the harbor area, which is now full of life. What a great way to spend a Sunday.

 

Venlig hilsen / Best regards

 

Profilbillede   2b02b05dfc744cc17926e390d7fb31b4c9d08849 175x274 Q85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand


www.havkajakoplevelser.dk
Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea

Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com                                                                                          Sponsored by Expeditionfoods - www.expeditionfoods.com