Skip to main content

2018-04-14 Foredrag om havkajak, Isle of Skye, Skotland - Talk about sea kayaking Isle of Skye

Danish / English:

 

48 P4140535

 

www.struerkajak.com

 

Skærmbillede 2019 02 03 kl. 14.01.32Skærmbillede 2019 02 03 kl. 14.05.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jeg var blevet inviteret til Struer Kajak for at holde foredrag og fortælle om mine oplevelser i havkajak og forsøget på at ro rundt om Isle of Skye, en del af Hybriderne, i det nordvestlige Skotland.

 

- I had been invited to Struer Kayak to do a talk about my experiences sea kayaking, and the attempt, to do a circumnavigation of the Isle of Skye, withc is a part of the Hybrids, in the northwest of Scotland.

 

01 P4130487

 

- Da jeg bor 400 km. fra Struer, blev bilen pakket til foredraget fredag eftermiddag, og så gik turen mod Struer i Jylland, og en aftale om overnatning hos en god kajakven.

 

- As I live 400 km. from Struer, the car was packed for the lecture Friday afternoon, and then the trip towards Struer in Jutland, and an agreement on accommodation with a good friend.

 

07 P4140493

 

- Struer kajak har et helt fantastisk flot showroom, med kajakker, rotøj, pagajer, sikkerhedsgrej, lejergrej, sovegrej osv. 

 

- Struer kayak has an very nice showroom, with kayaks, paddle clothing, paddles, safety gear, gear for camp, sleeping gear, etc.

 

08 P4140494

 

09 P4140495

 

12 P4140498

 

05 P4140491

 

 - Der er i hele butikken god plads, og tingene er ikke presset sammen - noget jeg godt kan lide.

 

- There is plenty of space throughout the store, and things are not cramped together -  I like that.

 

06 P4140492

 

- Foruden et stort og varieret udvalg af glasfiber- og polyethylen kajakker, er der også de meget smukke Struer mahonig kajakker.

Struer kajak tilbyder bl.a. også reparation af kajakker og glasfiberarbejde.

 

- In addition to a large and varied selection of fiberglass and polyethylene kayaks, there are also the very beautiful Struer mahogany kayaks.

Struer kayak offers among other things also repair of kayaks and fiberglass.

 

03 P4140489

 

- Sikkerhedsgrej, kort, værkstøj til navigation, bøger, lejergrej, tørkost osv. er altid med når jeg holder foredrag, så deltager kan se noget af det jeg har med på tur, og hvad der bl.a. indgår i forberedelserne.

 

- Safety gear, maps, charts, tools for navigation planing, books, camping- and cooking gear, dry food etc. are always included when I give talks, so the participant can see some of what I bring on a trip, and what some of the preparations include.

 

13 P4140500

 

- Lidt om hvem jeg er.

 

- A little about who I am.

 

15 P4140502

 

- Og min baggrund.

 

- And my background.

 

45 P4140532

 

- Jeg taler om hvor turen foregård, og hvad der kan forventes af området og miljøet som turen foregå i, vindstatestikker, nedbørsdage og mængder, overnatningsmuligheder, muligheder for exit points, muligheden for kominikations med VHF og mobiltelefon, dyreliv på land og i vand.

 

- I talk about where  the trip takes place, and what to be expected from the area and the environment, in which the trip takes place, wind statistics, days with rainfall and average rainfall, camping possibilities, exit points on the trip, opportunities to communicate with VHF-radio and mobile phone, wildlife on land and in water etc.

 

31 P4140518

 

- Hvordan jeg planlægger dagen iht. tidevand og hvor på kysten jeg skal være på hvilket tidspunkt for ikke at blive fanget, og hvordan jeg tegner en skitse der virker for mig.

 

 - How I plan the day according to tides and where on the coastline I have to be at what time not to get caught and how I draw a sketch that works for me.

 

 

26 P4140513

 

 - I pausen bliver der set på de ting jeg medbringer, og stille spørgsmål.

 

- During the break, we look at the things I bring along and asking questions.

 

27 P4140514

 

34 P4140521

 

- Jeg taler om opture og den mentale påvirkning af sådanne.

 

- I am talking about the highs and mental influences on these.

 

136 126 thumb P9160248 1024

 

- Følelsen af at passere et af de store punkter.

 

- The feeling of passing one of the big points.

 

049 029 thumb P9100033 1024

 

- Vigtigheden af en god plads at slå lejr, så man kan regne med god nat.

 

- The importance of a good place to camp, so you can expect a good night.

 

051 031 thumb P9100036 1024

 

- Det er for mig en høj prioritet at restituere, ikke kun fysisk, men også mentalt - der er så mange mentale indtryg, som også skal have tid til beabejdelse. 

 

- It is a high priority for me, to recover, not only physically but also mentally - there are so many mental impressions that needs to sink in.

 

059 041 thumb P9110061 1024

 

- Ingen længere solo ture uden der også er nedture, som nogle gange kan være svære at komme op fra igen, når man ikke har nogen at støtte sig til og hjælpe med at komme oven på igen. At forberede sig fysisk, at være i form, have kort, tidevandstabeller, lejergrej, forplejning osv. er alt sammen noget man kan være meget velforberedt hjemme fra - for mig er den største udfordring den rent mentale del af en sådanne tur - men også noget af det jeg syntes er meget spændende og interessant.

 

- No longer solo trips without there are downs, which can sometimes be hard to get out of again, since you have no one to suppor,t and help you, get on top again. To prepare physically, to be in shape, to have maps, tide tables, camping gear, food, etc., all things that you can bel preparing for at home - for me, the biggest challenge, without a doubt, is the mental aspect of such a trip - but also something of what I think is very exciting and interesting.

 

47 P4140534

 

- Med spørgsmål og kig på medbragt grej, slutter et par hyggeligt timer i Struer. Det er mit håb, ved at fortælle om mine oplevelser, overvejelser, op- og ned ture, at have inspireret deltager, og forhåbentligt skabt drømme hos dem, om det er er i udlandet, eller hjemme i det daglige rovand, har ikke den store betydning - bare det giver folk lyst til at komme ud og nyde nogle af alle de eventyr der ligger og venter på os.

En stor tak til Jesper fra struerkajak.com for invitationen.

Havet er stort, mulighederne mange - Tag nu og brug dem !!!

 

- With questions and some more looking at gear, a couple of nice hours end in Struer. It is my hope, when telling about my experiences, considerations, up and downs, having inspired people, and hopefully creating dreams, whether it is abroad or at home in the daily water, is not that important - aslong it makes people want to get out on the water, and enjoy some of the adventures that are just waiting for us.

 Thank you very much to Jesper from struerkajak.com for the invitation.

The sea is great, the possibilities many - Do go and use them !!!

 

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk


Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea

 

Supportet by:

www.teamkayak.dk

www.kokatat.com

www.expeditionfoods.com