Skip to main content

Oban, Skotland - Oktober / Ocotober 2016

Danish / English:

- Ord og billeder fra havkajaktur til Oban, Skotland.

 

- Words and pictures from sea kayaking around Oban, Scotland.

Skærmbillede 2016 03 21 kl. 22.43.43

 

1 PA130001

 

- Det var ca. 3 uger siden jeg var kommet hjem fra Isle of Skye, Scotland. En god ven havde tager min kajak fra Skye med til hans hjem i Aberdeen. Planen var at vi skulle mødes i Oban, Skotland, og ro en tur omkring Isle of Mull. Så turen gik nu over Storebælt og ned til Frankrig, hvorfra færgen gik til Dover, England. Jeg havde valgt at køre frem og tilbage i egen bil, så kunne jeg få min kajak med hjem tilbage til Danmark når vi var færdige med vores tur. 

 

- It was about 3 weeks ago I came home from Isle of Skye, Scotland. A good friend had taken my kayak from Isle of Skye to his home in Aberdeen. The plan was for us to meet in Oban, Scotland, and paddle around the Isle of Mull. The drive went over the Great Belt bridge in Denmark and down to France, from where the ferry goes to Dover, England. I had chosen to drive back and forth in my own car, so I could return with my kayak to Denmark when we had finished our trip.

 

1 PA130006 

 - På færgen fra Dunkerque i Frankrig, til Dover i England.

 

- On the ferry from Dunkerque in France, to Dover in England.

 

1 PA140009

 

- Jeg sov i bilen efter at være kommet til Dover, og krydsede grænsen til Skotland næste formiddag

 

- I slept in the car after coming to Dover, before next morning crossing the border to Scotland.

 

1 PA140013

 

-  Jeg ankom til Oban sidst på eftermiddagen. Fik noget at spise, inden jeg fandt et sted hvor jeg kunne parkere bilen og have mit "hjem" for den kommende nat. Aften blev brugt på at se på kort, vejrudsigt, tidevandeberegninger, og anden forberedelse.

 

- I arrived in Oban late afternoon. Got something to eat before I found a place where I could park the car and have my "home" for the coming night. The evening was used to look at maps, weather forecasts, tide calculations, and other preparation.

 

 1 PA150018

 

- En god nats søvn. Morgenmad, og et bad på et Hostel, så var jeg klar til at se lidt på Oban, inden jeg skulle mødes med min skotske roven, Stephen. Jeg startede med at gå ind til Seakayakoban.com for at hilse på Cathy og Stuard, som var meget hjælpsomme, da jeg købte kajak og skulle have den fra Oban til Isle of Skye.

 

- A good night's sleep. Breakfast, and a bath at a hostel, and then I was ready to look a little at Oban before meeting my Scottish paddle friend Stephen. I started with a visit at Seakayakoban.com to say hi to Cathy and Stuard, who was very helpful when I bought my kayak and needed to get it from Oban to Isle of Skye.

 

1 PA150023

 

- En tur op og ned langs hovedgaden, foruden butikker, og en del af dem med friluftsudstyr, kom jeg også forbi The Oban Distillery.

 

 - A walk up and down the main street where, besides the shops, and some of them with outdoor equipment, I also  past The Oban Distillery.

 

1 PA150020

 

- Jeg gik ned til havnen for at finde et sted at få frokost.

 

- I went down to the harbor to find a place to have lunch.

 

1 PA150019

 

- Der skulle være mulighed for noget lokalt friskfanget fisk og skalddyr.

 

- There should be some freshly caught local fish and shellfish.

 

1 PA150021

 

- Jeg fandt et fantastisk sted, hvor muslinger, krabber, fisk osv. blev tilberedt mens man ventede.

 

- I found a nice place where mussels, crabs, fish etc were cooked while waiting.

 

1 PA150026

 

- Jeg ville også gerne se det ikoniske Falls of Laura, som ligger lige uden for Oban. Se det smukke landskab og den imponerende tidevandsstrøm på linket her:  https://vimeo.com/122921976

 

- I would also like to see the iconic Falls of Laura, located just outside Oban. See the beautiful scenery and the impressive tidal flow at this link here: https://vimeo.com/122921976

 

 1 PA150029

 

- Solnedgang i Oban.

 

- Sunset in Oban.

 

1 PA160033

 

- Morgenmad.

 

- Breakfast.

 

1 PA160034

 

- Jeg havde mødtes med Stephen som aftalt. Vi havde sovet hvorfra vi skulle starte næste morgen.

- I had met Stephen as agreed. We had slept from where we were going to start from the next morning.

 

1 PA160035

 

- Et kig, mod vest, ud over vandet vi skulle krydse, og vejrudsigten lovede 6-8 m/s fra vest.

 

- A look, toward west, across the water we were to cross, the weather forecast predicted 6-8 m/s

from the west.

 

1 PA160037

 

- Grejet blev pakket i kajakkerne, og så på vandet.

 

- The gear was packed in the kayaks and then off we went.

 

1 PA160039

 

- De lovede 6-8 m/s skulle nok have været ganget med 2,5 så ingen billeder fra midtvands.

 

- The promised 6-8 m/s should probably have been multiplied by 2.5 so no pictures from midwater.

 

1 PA160041

 

- Vi ville begge gerne se Lismore Lighthouse, hvilket også var et fint sted at gå i land og holde en lille pause. Krydset fra parkeringspladsen til Lismore på 9 km. / 5 nm. tog 1 time og 15 min.

 

- We both wanted to see The Lismore Lighthouse, which was also a nice place to land and have a small break. The cross from the parking lot to Lismore was 9 km. / 5 nm. Took no more than 1 hour and 15 min.

 

1 PA160043

 

- Læ for vinden og helt fladt vand på vestsiden.

 

- Shelter from the wind and completely flat water on the west side.

 

1 PA160044

 

- Et kig ud i Sound of Mull

 

- A look out the Sound of Mull.

 

1 14708149 1670759346571031 5892101709214670043 n

 

1 PA160046

 

- Øen er i dag privatejet, men man må gerne gå i land. Der er tydelige spor efter livet fra fyrmesterens liv og dagligdag, med urtehave og driften med dyr.

 

- The island is privately owned today, but you may go ashore. There are clear signs of life from the lighthouse keeper´s life and everyday, with vegetable garden and areas for animals.

 

1 PA160051

 

 - Vi krydsede fra fyrtårnet på Lismore over indsejlingen til Sound of Mull, og gik i land ved Craignure, den ene af de to færgehavne der er på Isle of Mull.  

 

From Lismore's lighthouse we crossed the entrance to Sound of Mull and landed at Craignure, one of the two ferry ports on the Isle of Mull.

 

1 PA160053

 

- Færgen kunne ende med at blive vores måde at komme tilbage til Oban på, hvis den lovedet vejrudsigt ikke ændrede sig, og det var der ikke umidelbart noget der så ud til den ville gøre.

 

- The ferry could end up being our way, back to Oban, if the predicted weather forecast did not change, and there was nothing that looked like it was going to.

 

1 PA160055

 

- På trods af vejrudsigten, masser af regn og stærk vind fra vest, var humøret højt.

 

- Despite the predicted weather forecast, lots of rain and strong wind from the west, we were in a good mood.

 

1 PA160058

 

- Sceneriet fejlede ikke noget.

 

- There was nothing wrong with the scenery

 

1 PA160061

 

- Sol gennem sporadiske huller i skyerne.

 

- Sun through sporadic holes in the clouds.

 

1 PA160064

 

- Eftermiddag, og vi begyndte at lede efter et sted hvor vi kunne slå lejer.

 

- Afternoon, and we started looking for a place where we could make camp.

 

1 PA160065

 

- Græs og ferskvand der kom oppe fra højlandet kunne ikke være meget bedre. 

 

"- Grass and fresh water commig up from the highlands does not be much better.

 

1 PA160068

 

- Fint sted for natten.

 

- Nice place for the night.

 

1 PA160070

 

- Jeg nød det tørre telt og tøj, mens jeg spiste min aftensmad.

 

- I enjoyed the dry tent and clothes while I had my dinner.

 

1 PA160068

 

- På vej i seng, men var nød til lige at kigge ud. Det var brunsttid for kronhjortene, og deres brølen kunne høres meget tydeligt, men de var ikke til at se. Det var lidt spændende at gå i seng, jeg lå i soveposen og kunne høre hjortene brøle gennem hele natten.

Dagens vejr: Vind 12-16 ms. vindstød 22 ms. fra øst / nord øst.
Bølger: 0 m -> 1,8 m -> 0 m.
Barometer: 1005 -> 1003 hPa.
Dagens distance: 33 km / 18 nm.

 

- On my way to bed, but had to take look outside. It was the brunt of the deer, and their roar could be heard very clearly, but they were not to be seen. It was a bit exciting tgoing to bed, I was laying in my sleeping bag, and could hear the deer's roar throughout the night.

Today's Weather: Wind 12-16 ms. Gust of wind 22 ms. From east / north east.
Waves: 0 m -> 1.8 m -> 0 m.
Barometer: 1005 -> 1003 hPa.
Today's distance: 33 km / 18 nm.

 

 1 PA170072

 

- Jeg havde været vågen et par gange i løbet af natten. Nogle gange lød det som om kronhjorten brølede lige uden foran teltet. Jeg kiggede dog ikke efter. Efter morgenmad, var vi klar til at tage på vandet igen.

 

- I had been awake a couple of times during the night. Sometimes it sounded like the deer roared just outside the tent. However, I did not take a look. After breakfast, we were ready to get back on the water.

 

1 PA170074

 

- På vej op i Sound of Mull.

 

- Up the Sound of Mull.

 

1 PA170079

 

- Vejret var stadigt regnfuldt og blæsende, men vi var i læ på Mull´s østkyst. Når solen fik mulighed for at bryde kortvarigt gennem skyerne, havde vi smukke regnbuer.

 

- The weather was still very rainy and windy, but we were protected from wind from west on the east coast of Mull. When the sun had the opportunity to break through the clouds shortly, we had beautiful rainbows.

 

1 PA170081

 

- På vej ind til hovedstaden på Isle of Mull, Tobermory, som ville vi gerne ind og se, og det passede med frokost.

 

- On the way into the capital of Isle of Mull, Tobermory, we would like to see and at the same time we could have lunch.

 

1 14718860 1670761733237459 5028942292570640951 n

 

- Omskifteligheden i vejret var markant.

 

- The changes in the weather were significant.

 

1 PA170083

 

- Farverne på husene må ikke ændres. Historien om farverne, er den, at fiskerene når de kom hjem fra havet, på lang afstand kunne se hjem til deres famillier. Om det er sandt eller ej ved jeg ikke, men historen syntes jeg er god.

 

- The colors of the houses are not be changed. The story of the colors is, that the fishermen, when comming home from the sea, from a long distance could see home to their family and house. If it is true or not, I do not know, but it is a good story.

 

1 PA170084

 

- Efter frokost i byen og et besøg hos købmanden, fortsatte vi mod Ardmore Point, på nordspidsen af Isle of Mull.

 

- After lunch in town and a visit to the grocery store, we continued towards Ardmore Point, on the northern tip of Isle of Mull.

 

1 PA170085

 

- Når vi rundede pynten ville vi skulle stik vest mod Glengorm, på den nordlige del af Isle of Mull, og så være i stik modvind. Passagen foran os, bliver i området kaldt for det vindblæste hjørne - det viste sig ikke at være uden grund.

 

- When we were to round the headland, and head west towards Glengorm, on the northern end of Isle of Mull, we would be in direct head wind. The passage in front of us, is in the area called " the windy corner - it turn out to be with a good reason.

 

1 PA170087

 

- En smule opklaring lige inden vi ikke længere ville ligge i læ. Rundt om pynten var forholdene ikke særlige venlige, og vejret skulle de næste dage ikke ændre sig til det bedre.

 

- A bit of clearing up, just before we were no longer sheltered from the wind. Around the head land, conditions were not particularly friendly, and the weather was not to change for the next few days.

 

 1 PA170089

 

 - Vi valgte at ro tilbage til bugten ved Tobermory, hvor der var helt læ for vinden, for af finde en lejerplads.

 

- We decided to paddle back to the bay at Tobermory, where there was shelter from the wind, and  find a camp site.

 

1 PA170092

 

- Vi fandt et sted i bugten, på modsatte side af byen.

 

- We found a place in the bay, on the opposite side of the city.

 

1 PA170095

 

- I regnvejr, gik vi ind til byen, for at finde et sted vi kunne få noget at spise.

 

- In the rain, we walked to the town to find a palce where we could have something to eat.

 

1 PA180103

 

- Efter en nat med kraftig og vedvarende regn, var det en lettelse da regnen stoppede mens vi spiste morgenmad. Det gode vejr stemte dog ikke med vejrudsigten, men vi nød det mens vi kunne.

 

- After a night of heavy rain, it was a relief when the rain stopped while we ate breakfast. The good weather did not match the weather forecast, but we enjoyed it while we could.

 

1 PA180105

 

- Midt på formiddagen passede vejrudsigten igen. Regn og nedsat sigt sammen med tiltagende vind.

 

- In the middle of the morning the weather forecast was right again. Rain and reduced visibility along with increasing wind.

 

1 PA180106

 

- Vi overvejede vores muligheder mens vejrforholdene tog til. Det primære formål med turen var hygge og gode oplevelser.

 

- We considered our options while weather conditions were increasing. The main purpose of the trip was to enjoy it and have some good experiences.

 

 

1 PA180107

 

- Selv min gode skotske ven, Stephen, syntes det var " lidt fugtigt " og vi ville ikke kunne forsætte rundt om Isle of Mull de næste 3 dage, og så ville det ikke være muligt for os at komme rundt inden vi løb tør for tid. Så vi valgte at tage færgen tilbage fra Mull til Oban.

 

- Even my good Scottish friend Stephen thought it was" a bit damp "and we would not be able to continue around the Isle of Mull for the next 3 days and then we would not be able to get around before we ran out of time. So we chose to take the ferry from Mull back  to Oban.

 

1 PA180109

 

 - Fra færgen kunne vi rigtig se fronten med dårligt vejr komme ind over Isle of Mull.

 

- From the ferry we could clearly see the front with bad weather coming across the Isle of Mull.

 

1 PA180118

 

- Vi passere Lismore Lighthouse igen, mens skyer lukker af for solen.

 

- We pass Lismore Lighthouse again, while clouds cover the sun.

 

1 PA180116

 

- Mens vejret stadig forværres sejler færgen gemmen et tidevands race, og vi er begge godt tilfredsse med at være ombord på færgen, i stedet for at side i vores kajakker.

 

- While the weather is still worsening, the ferry sails through a tidal race and we are both pleased to be on board the ferry instead of sitting in our kayaks.

 

1 PA180122

 

- Tidal race mellem Isle of Mull, og Oban.

 

- Tidal race between Isle of Mull, and Oban.

 

1 PA180119

 

- Tidal race mellem Isle of Mull, og Oban.


- Tidal race between Isle of Mull, and Oban.

 

1 PA180124

 

- Den indkommende frong, gav et fantastisk lys og sceneri.

 

- The incoming frong, gave a fantastic light and scenery.

 

1 PA180125

 

 

1 PA180126

 

 

1 PA180127

 

- Tilbage i Oban, pakkede vi bilerne og gik ud får at spise. Vi havde begge en blandet føgelse af tilfredshed, over at træffe den rigtige beslutning, og skuffelse over at den planlagte tur ikke var mulig grundet vind- og vejrforholdne.

 

- Back in Oban, we loaded the cars and went out to find a place to eat. We both had a mixed sense of satisfaction, making the right decision, and disappointment that the planned trip was not possible due to the wind and weather conditions.

 

1 PA190128

 

- På vej hjem mod Danmark, og nu med min kajak på taget af bilen, tænkte jeg på hvor smukt og fantastisk den Skotske vest kyst er, og samtidig både hvor imponerende, skræmmende og barsk den kan være. I sandheden et fantastisk sted, som jeg på ingen måde er klar til at ligge bag mig endnu.

 

- On my way back home to Denmark, and now with my kayak on the roof of the car, I wondered how beautiful and stunning the Scottish west coast is, and at the same time, how rough, scary and harsh it can be. In truth, a great place, which I am by no means is ready to leave behind me yet.

 

1 PA190129

 

- Færgen fra Dover til Calais, blev sidste gang på vandet i denne omgang.

 

- The ferry from Dover to Calais was the last time on the water on this trip.

 

1 PA200134

 

- Jeg krydser Storebæltsbroen, og har så 1 1/2 time til jeg er hjemme igen, med nye oplevelser. Planlægningen til næste tur kan ikke ligge langt fremme i tiden.

 

- I cross the Great Belt Bridge in Denmark on my way to Zealand, and have 1 1/2 hour until I'm home again, with new experiences. The planning for the next trip can not be far ahead in time.