Skip to main content

2021-06-26/27 Gilleleje, Denmark - Kullen, Sweden - Gilleleje, Denmark

Danish / English:

 

- Det åbne krydset over Øresund, mellem Gilleleje på Sjællands nordkyst, Danmark, til Kullen i Sverige stod for skud denne weekend.

 

- The  open crossing of the sound between Gilleleje on North Zealand in Denmark, to Kullen in Sweden was to have a go this weekend.

 

P6260568

 

- Der er fine muligheder for at parkere omkring havnen i Gilleleje. Vi pakkede kajakkerne og kom på vandet helt inde i bunden af lystbådhavnen.

 

- There are good parking conditions around the harbor in Gilleleje. The gear in the kayaks and then got on the water at the bottom of the marina.

 

P6260573

 

- Ude af Gilleleje havn, og 21 km. kryds ligger lige for os. Kullen kan lige anes helt ude i billedet.

 

- Leaving Gilleleje harbor, and a 21 km. cross lies in front of us. Kullen in Sweden can just be seen in the picture.

 

P6260572

 

- Et kig ud i Kattegat. Krydset følger linjen som markere overgangen mellem Kattegat og Øresund.

 

- A look out to the Kattegat sea. The intersection follows the line that marks the transition between the Kattegat Sea and the strait between Denmark and Sweden.

 

P6260575

 

- Slæbebåd på arbejde på vej ind i Øresund - den ene af de to primære sejlrender til Østersøen og Botniske Bugt.

 

- A tugboat at work on its way south into the Sound - one of the two primary shipping lanes to the Baltic Sea.

 

P6260576

 

- Godt halvvejs begynder den svenske kyst at stå klart i sommervarmen. 

 

-  Halfway through the crossing, the Swedish coast begins to stand clear in the summer heat.

 

P6260583

 

- Fyrtårnet på Kullen i Sverige. Selve fyrtårnet er 15 m. højd, lyset er 78,5 moh. Der er for mig noget særligt ved fyrtårne, deres vigtighed og betydning for folk på vandet, og de historier der er knyttet til dem.

 

- The lighthouse on Kullen in Sweden. The lighthouse itself is 15 m high, the light is 78.5 meters above sea level. For me, there is something special about lighthouses, their importance and significance to people on the water, and the stories associated with them.

 

P6260586

 

- Vi fortsætter langs nordkysten. 

 

- We continue along the north coast.

 

P6260587

 

- Her på denne del af nordkysten er der stort set ingen bebyggelse men rå og ren natur og klippekyst.

 

- Here on this part of the north coast there are virtually no buildings but raw and clean nature and rocky coast.

 

 P6260588

 

- Flere steder er der små slugter hvor man kun kan komme til via vandet. Nogle så små at der kun kan lande to kajakker og spise frokost, andre store nok til et par små telte.

 

- In several places there are small gorges all the way down to the water where there is only access from the water. Some so small that only two kayaks can land, others large enough for a couple of small tents. 

 

P6260589

 

- Hvis man ser bort fra Bornholm, så findes der ikke noget kystlinie i Danmark der bare minder om den på Kullen.

 

- If you disregard the island of Bornholm, there is no coastline in Denmark like the one on Kullen.

 

P6260592

 

- Afstanden fra hhv. København eller Helsingør er ikke mere en knap 2 timers kørsel - hvorfor det også altid har undret mig at jeg ikke har mødt danske havkajakroer mere end et par gange, og jeg har nok været på Kullen mere end 20 gange.

 

- The distance from either Copenhagen or Elsinore is no more than a little less than 2 hours drive - which is why it has always amazed me that I have not met Danish sea kayakers more than a couple of times, and I have kayaked Kullen more than 20 times.

 

P6260593

 

 

P6260596

 

P6260605

 

P6260606

 

P6260607

 

P6260608

 

- Der er masser af muligheder for rock hopping.

 

- There are plenty of opportunities for rock hopping.

 

P6260611

 

P6260613

 

P6260615

 

- Inde mellem klipperne kan man også finde en såkaldt  arc, en hul i klippen hvor man kan ro igennem.

 

- Between the rocks you can paddle through an arc.

 

P6260629

 

- Vær opmærksom på en del af Kullen er naturreservat hvorfor man ikke må overnatte i det fri da Allemandsretten ikke gælder i reservater.

 

- Be aware that part of Kullen is a nature reserve so wild camp and is not allowed in reserves.

 

P6260632

 

- Vi fortsætter langs kysten og kommer til en stenstrand der ligger lige uden for reservatet. Jeg har overnattet her mange gange og man er virkelig helt alene, jeg har kun to gange mødt en person som er klatrede ned af klipperne og gennem skoven.

 

-We continue along the coast and arrive at the pebble beach located just outside the reserve. I have spent the night here many times and you are completely alone, I have only twice met a person who climbed the rocks through the forest.

 

P6260633

 

- Vi lander på den lille strand mellem store sten og stejle klipper.

 

- We land on the small beach between large rocks and steep cliffs.

 

P6260637

 

- Store sten tæt op af klippevæggen.

 

- Boulders close to the rock wall.

 

P6260638

 

- Vi slår teltene op lidt tættere på vandet i de noget mindre sten som også er runde. Det er faktisk ikke så dårligt underlag som man måske kunne tro.

 

- We pitch the tents a little closer to the water in the somewhat smaller rocks. It's actually not as bad a bed to sleep on as you might think.

 

P6260635

 

- Ikke noget dårligt sted at kalde hjem for natten.

 

- Not a bad place to call home for the night.

 

P6260636

 

- En dejlig dag er ved at være ved ende.

 

- A nice day is coming to an end.

 

P6270643

 

- Efter en god morgen bliver kajakkerne pakket og vi kommer på vandet.

 

- After a nice morning, the kayaks are ready to get on the water.

 

P6270646

 

- Vi nyder den smukke klippekyst på vej mod fyrtårnet.

 

-  We enjoy the beautiful coast on the way to the lighthouse.

 

P6270650

 

- Selvom det er den samme kystlinje som dagen før så er oplevelsen en helt anden og virker på ingen måde som at se det samme igen.

 

- Even though it is the same coastline as the day before, the experience is completely different and in no way seems like seeing the same thing again.

 

P6270651

 

P6270652

 

P6270653

 

P6270655

 

P6270656

 

P6270659

 

- Vi kommer til det lille fyrtårn der markere det vestligste punkt på Kullen.

 

- At the small lighthouse that marks the most point on Kullen.

 

P6270662

 

- Vi begynder krydset på det 21 km. tilbage mod Gilleleje, Nordsjælland.

 

- We start the 21 km. crossing back towards Gilleleje, North Zealand.

 

P6270664

 

- Den første halvdel af krydset tilbage mod Sjælland kan man ikke se land så det foregår helt efter kompaskurs.

 

- The first half of the crossing back to Zealand you can not see land so it is after a compass course.

 

P6270665

 

- Vi begynder at se Gilleleje havn tydeligt da der er halvanden time tilbage af krydset.

 

- We start to see Gilleleje harbor clearly as there is an hour and a half left of the crossing.

 

P6270668

 

P6270669

 

- Indsejlingen til Gilleleje havn.

 

- The entrance to Gilleleje harbor.

 

P6270671

 

- Inde ved den lille strand helt inde i lystbådehavnen.

 

- Back at the small beach in the marina.

 

P6270673

 

- En dejlig weekend slutter tilbage hvorfra vi begyndte. Weekenden bød på 21 km. kryds frem og tilbage, flot natur og anderledes sceneri med klipper og rock hopping. Overnatning på en strand hvor det næsten kun er muligt at komme til fra vandet. 

 

- A nice weekend ends back where we started. The weekend offered 21 km. cross forth and back, beautiful scenery and different coastline with cliffs and rock hopping. Wild camping on a beach where it almost only is possible to get to from the water. 

 

P6270674

 

- Jeg kan kun opfordre til et besøg i havkajakken omkring Kullen, enten som en endagstur eller weekendtur. Køretid fra Helsingør er ca. 1,5 time og fra København ca. 2 timer.

 

- I can only recommend a visit sea kayaking along the coast of Kullen, either as a day trip or a weekend trip. Driving time from Elsinore is approx. 1.5 hours and from Copenhagen approx. 2 hours.

 

P6270675

 

- Øresund og Kattegat adskildes af linien fra Gilleleje til Kullen, hvilket dermed også er der hvor sejlrenden starter / slutter gennem sundet. En del af den tunge komertielle skibstrafik følger Rute S ned gennem Kattegat og vidre ind mellem Sjælland og Sverige. Der kan også være noget strøm i området. Det er ikke en strøm der kan laves beregninger efter som ved tidevandsstrøm da strømmen her er genereret af vind- og vejrforhold i Kattegat og Østersøen, så jeg vil anbefale at tjekke farvandsudsigten. Krydset er som nævnt 21 km. og tog for os hhv. 3 og 4 timer på grund af modstrøm om søndagen, fragtskibe var der ikke noget særligt af den weekend, men ha altid et vågent øje.

 

- The sound and Kattegat are separated by the line from Gilleleje to Kullen, which is thus also where the ship's channel starts / ends through the strait. Some of the heavy commercial ship traffic follows Route S south through the Kattegat and further into the strait between Zealand and Sweden. There may also be some current in the area. It is not a current that can be calculated according to tidal currents as the current here is generated by wind and weather conditions in the Kattegat and the Baltic Sea, so I would recommend checking the sea weather forecast. The crossing is as mentioned 21 km. and took for us respectively 3 and 4 hours due to the current, cargo ships there was nothing special of that weekend but always have a watchful eye.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

Twitter: @cw_sea