2019-09-20 Weekendkursus med åbent kryds - Weekend courses open crossing PDF Udskriv Email

Danish / English:

 

 Skærmbillede 2020 01 30 kl. 18.10.52

 

- Formålet med weekenden var at give deltagerne, en oplevelse af det åbne vand, og hvor stor dette kan føles. Der skulle arbejdes med navigation, beregninger, vind og vejr, beregning af tilbagelagt distance, navigering til bøjer, pejling og hvad der ellers måtte være komme af sprøgsmål.

 

- The purpose of the weekend was to give the participants an experience of the open water and how big this can feel. We would with navigation, calculations, wind and weather, calculation of traveled distance, navigation for buoys, making bearings and what questions else might come.

 

01 P9200135

 

- Vejrudsigten var rigtig god og gav mulighed for et åbent kryds på omkring 25 km. Mødestedet, hvorfra vi skulle på vandet ville give os udfordringer i forbindelse med navigering til bøjer med 5-8 km. afstand, vi ville side i kajakkerne uden at kunne se land og dermed få fornemmelsen af ikke at være særlig stor. 

 

- The weather forecast was very good and allowed for an open crossing of about 25 km. The meeting point, from which we were to launch, would give us challenges in navigating to buoys with distance between 5-8 km.,being in the kayaks and not able to see land, and getting the feeling, of not being very big.

 

02 P9200136

 

- Det lille areal hvor bilerne kunne holde, og vi kunne overnatte inden starten lørdag morgen.

 

- The small area where the cars were to be parked, and we could spend the night before the start Saturday morning.

 

03 P9200141

 

- Deltagerne arbejder med planlægning og navigation fredag aften.

 

- The group working on planning and navigation Friday night.

 

04 P9210143

 

- Lørdag morgen, morgenmad og gennemgang af dagens vejrudsigt og plan, inden kajakkerne skal pakkes.

 

- Saturday morning, breakfast, tjekchecking king the weather forecast and going over the plan  before starting.

 

05 P9210144

 

- Vores destination ligger et sted ude i horisonten.

 

- Our destination is somewhere out in the horizon.

 

 06 P9210145

 

- Kajakkerne er pakket og kurserne beregnet, så klar til at tage på vandet.

 

- The kayaks are packed and the courses calculated, and now ready to get on the water.

 

11 P9210150

 

- På vej ud mod en kardinal bøje, godt en times roning ude. Vi arbejder kun med kort og ur, og bruger ingen elektronik, så hastighed og afdrift er en fornemmelse og vurdering.

 

- Heading towards a cardinal buoy, about an hour paddling out. We only work with maps and time, and uses no electronic, so the speed and drift we find by feeling.

 

12 P9210151

 

- Der kigges kort og efter bøjen, vores første fikspunkt burde vi have fundet nu, hvis fornemmelsen af hastighed og afdrift var rigtig -  kunne vi have overset vores kardinalbøje, var den væk, eller havde vi overkompentaseret for afdrift.

 

- Looking at the map, and for the buoy, our first fixing point, we should have found it by now, if the feeling of speed and drift was right - could we have missed the cardinal buoy, was it missing, or had we overcompensated for the wind and the drift.

 

 16 P9210156

 

- Hvad er forket, er bøjen væk, har vi misset den, er vores beregnet kurs og navigerende kurs forkert, er afdriften mindre eller større end vi troede - spørgsmål og dermed også tvivl blandt deltagerne.

 

- What is wrong, is the buoy gone, have we missed it, is our calculated course and navigational course wrong, is the drift more or less than we thought - questions and thus alsodoubts among the participants.

 

21 P9210161

 

- Vi spotter en bøje i horisonten, men det er ikke den vi ville ramme if. planen, men ror ud til den  for at se hvad det er for en slags, og om vi kan finde den på kortet, og se om vi på den måde kan bestemme vores position.

 

- We spot a buoy on the horizon,we had aimed for, but paddle out to see what kind of buoy it what,  and see if we could find it on the map and the decide our position.

 

14 P9210153

 

- Det viser sig at være en syd kardinal bøje, så har vi noget at kigge efter på kortet - og kan sammenholde det med tiden vi har roet, og på den måde forhåbenligt finde frem til noget der vil give os position der ville være sansynlig. Vi spiser frokosten ved bøjen inden vi fortsætter.

 

- It turns out to be a south cardinal buoy, so we have something to look for on the map - and comparing it with the time we paddled, and that way hopefully find a position, that would be likely. We have lunch at the buoy, before we continue paddling.

 

22 P9210162

 

- Fantastisk vejr, mens vi fortsætter ud i det blå.

 

- Amazing weather as we continue into the blue.

 

20 P9210160

 

- En nord kardinal bøje, hvad gruppen havde regnet sig frem til det skulle være, så tilbage på sporet.

 

- A North Cardinal buoy, what the group had expected it to be, so back on track.

 

25 P9210165

 

- Fra bøjen, bruger vi den planlagte kurs mod vores mål for dagens kryd.

 

- From the buoy, we use the planned course towards our goals for the crossing of the day.

 

26 P9210166

 

- Det nordøstlige hjørne af Femø, efter ca. 4,5 timer i kajakkerne.

 

- The northeast corner of Femø, after approx. 4.5 hours in the kayaks.

 

27 P9210167

 

29 P9210169

 

- Lidt stive i benene, skal den ophobet tang forceres inden vi kan trække kajakkerne op på stranden.

 

- The legs is a little stiff, as the seaweed beeing forced before we pull the kayaks up on the beach.

 

28 P9210168

 

- En lærerig dag på vandet er ved at slutte - nu skal der slås lejer, hygges og tales om dagens oplevelser, mens vi drikke eftermiddags kaffe.

 

- A day of learning on the water is coming to an end - so now making camp, and having a talk about today's experiences while we have afternoon coffee.

 

30 P9210170

 

- Et kig ud over havet, et sted ude i horisonten, startede vi fra land, som nu ikke engang kan anes.

 

- A look out over the sea, somewhere out on the horizon we started from land that now cannot even be seen.

 

31 P9210171

 

- Vi slår lejr i den sene eftermiddagssol.

 

- We make camp in the late afternoon sun.

 

34 P9210174

 

- Ikke noget dårligt sted at kalde hjem for natten.

 

- Not a bad place to call home for the night.

 

35 P9210175

 

- Sen eftermiddag, kaffe, kage og snak om dagne på vandet.

 

- Late afternoon, coffee, cake and talk about the day on water.

 

39 P9210179

 

- Efterfulgt af fælles madlavning.

 

- Followed by joint cooking.

 

43 P9210183

 

44 P9210185

 

- Der findes ikke mange steder jeg kunne forestille mig at bo smukkere, med samme følese af frihed.

 

- There are not many places I could imagine living more beautifully, with the same feeling of being free.

 

47 P9210188

 

46 P9210191

 

51 P9210190

 

49 P9210187

 

50 P9210189

 

60 P9220196

 

- Søndag morgen, og desværre en syg deltagr. Gruppen bestod af 5 deltagere og 2 turledere, så planen blev, jeg tager på vandet som planlagt, og min medturleder sørger for af vores sidste deltager kommer den korteste vej tilbage til Sjælland, og bliver samlet op af en bil som kan tage kajak og grej og begge mand retur. 

 

- Sunday morning, and unfortunately a sick participant. The group consisted of 5 participants and 2 tour leaders, so the plan was, I was to go on the water as planned, and my co-leader make sure the last participant safe get back to Zealand, and is picked up by a car, that can take kayak, gear and both persons back.

 

59 P9220195

 

- Morgenmad i solskin, med gruppen der ror tilbage.

 

- Breakfast in the sunshine, with the group paddling back.

 

65 P9220198

 

- Ingen ser det ud til en fantastisk flot dag på vandet.

 

- Again, it looks like it will be a beautiful day on the water. 

 

61 P9220197

 

66 P9220199

 

- En hund med sine mennesker, kom forbi på deres morgentur.

 

- A dog with its owners, pass by on their morning walk.

 

67 P9220200

 

- Fra stranden, gennem tangen og så i kajakken.

 

- From the beach, through the seaweed and then in the kayak.

 

70 P9220203

 

- En bøje, vi kunne se fra land, blev vores start punkt for dagens første kryds.

 

- A buoy we could see from land, was our starting point for the first crossing of the day.

 

71 P9220204

 

- Og så afsted, ud i det blå.

 

- Of we go, into the blue.

 

69 P9220202

 

- Vi navigere efter spidsen på en lille pynt ca. 12 km. uden i horisonten. I klart vejr ville vi ikke kunne se den, så morgendisen har ikke den store betydning. Nu blev det spændende om vi ville møde kardinal bøjen, efter de første 8 km., den var det første tjekpoint vi ville få.

 

- We navigate towards a small headland approx 12 km. into the horizon. In clear weather we would not be able to see the point, so the morning mist is not of great importance. Now exciting if we would find the cardinal buoy, after the first 8 km,  the first checkpoint we would have.

 

73 P9220206

 

74 P9220207

 

- Bøjen spottes, men forsvinder kortvarigt af syne flere gange ind til vi er kommer tættere på.

 

- The buoy is spotted, but briefly disappears from sight several times until we get closer.

 

77 P9220210

 

- Vi rammer helt ude på spidsen af Knudshoved odde på Sjælland.

 

- We arrive on the very tip of "Knudshoved headland" on Zealand.

 

78 P9220211

 

- I land efter et kryds på næsten 3 timer.

 

- Ashore after almost 3 hours crossing.

 

80 P9220213

 

- Efter frokosten, mangler dagens sidste kryds, og for første gang denne weekend, krydser vi ved brug af landkending.

 

- After lunch, the last crossing of the day, and for the first time this weekend, we cross using a landmark. 

 

81 P9220214

 

- Tilbage ved vores startpunkt, var nogle andre også ude og nyde det gode vejr, og forøvrigt kun anden gang på hele weekenden vi mødte mennesker.

 

- Back at our starting point, some others were also out enjoying the good weather, and only the second time throughout the weekend we met people.

 

82 P9220215

 

- Endnu en fantastisk dag på vandet.

 

- Another fantastic day on the water.

 

84 P9220217

 

- En kølende dukkert lige inden vi lander på stranden efter to super flotte dage på vandet med masser af nye oplevelser, læring, gode historier, grin og latter og godt selskab. Da kajakkerne er tømt og læsset på bilerne, slutter vi weekenden med kaffe og kage inden turen går hjem igen.

 

- A cooling dip, just before we land on the beach, after two great days on the water, with lots of new experiences, learning, good stories, laughs and laughter and good company. As the kayaks are emptied and loaded onto the cars, we end the weekend with coffee and cake, before heading home.

 

Venlig hilsen / Best regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand


www.havkajakoplevelser.dk
Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea

Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com                                                                                          Sponsored by Expeditionfoods - www.expeditionfoods.com