2019-06-02 Kryds over storebælt, Danmark - Crossing The Great Belt, Denmark PDF Udskriv Email

Danish / English:

 

001 P6020049

 

- Jeg har som så mange andre kørt over Storebælt, som forbinder Sjælland med Fyn, mange gange, og hver gang har jeg de sidste 12 år, sagt til mig selv, at jeg også skulle se at få roet en tur langs med, og under broen, endelig havde jeg fundet en dag, til denne længe ventet dagstur på vandet.

 

- I have, like so many others, traveled many time over the bridge at "The Great Belt" ( Storebælt), which connects Zealand and Funen, and each time for the past 12 years, I have said to myself,  I should find a day to paddle along and under the bridge, finally, I had found a day for this long awaited day paddle.

 

 002 P6020050

 

- Vejrudsigten sagde 3-5 m/sek. fra SV, og strøm på 1 kn. til 2,75 kn. fra skiftende retninger, afhængig af hvor på turen det var.Så afsted hjemmefra om morgenen og klar til at tage på vandet først på formiddagen.

 

- The weather forecast said 3-5 m/sec. from SV, and a flow between 1 to 2.75 kn. from changing directions, depending, on where on the paddel, it would be. We left from home in the morning and is ready to launch late morning.

 

004 P6020052

 

- Fra p-pladsen ved Isbådsmuseet på Halsskov, er der ingen tidsbegrænsning i dagstimerne, så det blev startsteder for dagens tur.

Vær dog opmærksom på at der er p-forbud fra sen aften til tidelig morgen, så dette sted kan ikke bruges til parkering, hvis man overnatter på Fyn, inden turen går retur.

 

- From the parking lot at the Ice Boat Museum in Halsskov, which is free of charge, there is no time limit, in the daytime hours, so it became the starting point for our day trip.

Be aware though that is not allowed to park from late evening to tidelig morning, so this place can not be used for parking if you stay on Funen, before heading back.

 

 006 P6020054

 

- På pynten ud mod Halsskov Rev stod lystfiskere, der lige som os nød det fine sommervejr.

 

- On the headland towards the reef of Halsskov, stood anglers, who just like us, enjoyed the nice weather.

 

008 P6020056

 

- Broen er delt op i hhv. østbroen og vestbroen.

 

- The bridge is divided into parts, the east bridge and the west bridge.

 

012 P6020060

 

- Den østlige del mellem Sjælland og Sprogø er 6.790 m lang, og hængebroen mellem de to ankerblokke er ca. 2.700 m lang.

 

- The eastern part between Zealand and Sprogø is 6,790 m long, and the suspension bridge between the two anchor blocks is about 2,700 m long.

 

017 P6020065

 

- Ankerblokkene med ballast af sand og jernmalm, har en samlet vægt på 325.000 tons.

 

- The anchor blocks with ballast of sand and iron ore, have a total weight of 325,000 tons.

 

018 P6020066

 

- Hver ankerblok er ca. 63 m. høj.

 

- Each anchor block is approx. 63 m. high.

 

021 P6020069

 

- Med en højde på 254 m. er pylonerne blandt de højeste punkter i danmark.

 

- With a height of 254 meters, the pylons are among the highest points in Denmark.

 

028 P6020076

 

- Sejlrenden som broen hænger over er internationalt farvand, højden fra overflade op til broen er 65 m.

 

The sailing channel over which the bridge hangs is international waters, the height from surface up to the bridge is 65 m.

 

031 P6020079

 

- Broen øverst i billedet, og fragtskib i baggrunden.

 

- The bridge at the top of the picture, and freighter in the background.

 

 035 P6020083

 

- Ved begge ankerblokke, if. med østbroen, er der opstået to små øer, store nok til frokost og mulighed for at slå et par telte op, jeg ville dog ikke kunne abstarahere fra trafikstøjen, så det bliver bare til et hurtigt kig.

 

- At both anchor blocks, support the east bridge, two small islands have emerged, big enough to do lunch, and also the opportunity to pitch a couple of tents. However, I would not be able toignore the noise from the traffic, so we just had a quick look.

 

036 Storebælt 1

 

037 P6020084

 

- Sprogø, som er omkring midtvejs, er også hvor den østlige hængebro slutter og den vestlige bro forsætter det sidste stykke over til Fyn.

 

- Sprogø, which is about halfway, is also where the eastern suspension bridge ends and the western bridge continues the last stretch to Funen.

 

039 P6020086

 

- Sprogø med det karakteristiske fyrtårn med en højde på 43 m. over havets overflade.

 

- The Island of Sprogøwith the characteristic lighthouse with a height of 43 m above sea level.

 

043 P6020090

 

- Vi ror syd om øen.

 

- Vi ror syd om øen.

 

 

044 P6020091

 

045 P6020092

 

- Idyllisk ser det ud, men hovedbygningerne på øen har fra 1922 til 1961 rummet et såkaldt pigehjem, hvor unge piger blev anbragt, hvis de f.eks. blev gravide uden for ægteskabet eller på anden måde ikke passede ind i tidens normer. Jeg tør slet ikke tænke på de oplevelser bygningerne gemmer på.

 

-It looks idyllic, but from 1922 to 1961 the main buildings on the island, was used as a so ccalled girl's home, where young girls were placed if they, for example becoming pregnant out of marriage or otherwise did not fit the norms of the time. I dare not think of the stories stored in the buildings.

 

047 P6020094

 

- På øen er en lille havn, men ikke med offentlig adgang.

 

- On the island is a small port, but no public access.

 

050 P6020097

 

- Vi lander lige vest for den lille havn.

 

- We land just west of the small harbor.

 

053 P6020100

 

- Udsigten fra stranden op mod fyrtårnet.

 

- The view from the beach towards the lighthouse.

 

051 P6020098

 

- Kig fra stranden, over havnen mod broen og Sjælland.

 

- Look from the beach, across the harbor towards the bridge and Zealand.

 

054 P6020101

 

- Kig fra Sprogø mod lavbroen og Fyn.

 

- Look from Sprogø towards the low bridge and Funen.

 

 057 P6020104

 

- Videre mod Fyn, på sydsiden af broen.

 

- Continue towards Funen, on the south side of the bridge.

 

 

062 P6020109

 

- Lavbroen er delt i to, den højre del er jernbanebro.

 

- The low bridge is divided into two, the right part is a railway bridge.

 

068 P6020115

 

- På nordsiden af broen.

 

- On the north side of the bridge.

 

072 P6020119

 

- Vi sætter kursen lidt sydlig, og fortsætter med vores planlagte sted for frokost.

 

- We set the course a little south, and continue towards our planned spot for lunch.

 

075 P6020122

 

- Knudshoved fyrtårn.

 

- Knudshoved lighthouse.

 

077 P6020124

 

- Lige nord for fyrtårnet er en meget fin sandstrand med bevoksning.

 

- Just north of the lighthouse is a very nice sandy beach with vegetation.

079 P6020126

 

- Frokost og kaffe mens vi nyder det gode vejr.

 

- Lunch and coffee while enjoying the good weather.

 

 082 P6020129

 

- Og så naturligvis lige en tur op og se fyrtårnet.

 

- And then, of course, a little walk to see the lighthouse.

 

083 P6020130

 

- Heste græsser på engen bag fyret.

 

- Horses graze on meadow behind the lighthouse.

 

092 P6020139

 

- Skrænten ved fyret.

 

- The slope by the lighthouse.

 

084 P6020131

 

- En kopi, fra 1983, af det første fyrtårn blev opsat af postvæsenet mellem 1727og 1750, et såkaldt vippefyr, hvor man med et vippesystem hejste en kurv med et brænde- eller kulbål op.

 

- A replica, from 1983, of the first lighthouse established by the postal service between 1727 and 1750, a so-called  bascule light, where a basket with a fire or charcoal was raised.

 

085 P6020132

 

- Det nuværende fyrtårn, på 12 meters højde, blev opført i 1948, lysets højde er dog 16 meter over havets overflade.

 

- The current lighthouse, with a height of 12 meters, was built in 1948, the height of the light is 16 meters above sea level.

 

095 P6020142

 

088 P6020135

 

- Udsigt tilbage mod Sprogø, Storebæltsbroen og Sjælland.

 

- Lokking back towards Sprogø, the Great Belt Bridge and Zealand.

 

 090 P6020137

 

094 P6020141

 

- Lavbroen fra Sprogø til Fyn.

 

- The low bridge from Sprogø to Funen.

 

093 P6020140

 

- Og så tilbage til kajakkerne.

 

- And then back to the kayaks.

 

099 P6020145

 

- Tilbage på vandet.

 

- Back on the water.

 

102 P6020148

 

- Turen tilbage havde vi bestemt os for at holde lidt afstand til broen, som vi havde padlet tæt på og under, på vejen over.

 

- The trip back we had decided to keep some distance to the bridge, which we had paddled close to and below, on the way over.

 

104 P6020150

 

- Igen syd om Sprogø.

 

- South of Sprogø again.

 

105 P6020151

 

- Selv om det er den samme bro, var oplevelser af at se broen på afstand lige så imponerende.

 

- Although it is the same bridge, the experiences of seeing the bridge, now from a distance. equally impressive.

 

110 P6020156

 

- På trods af størrelsen, så sejler fragtskibene hurtigt.

 

- Despite the size, the freighters are sailing fast.

 

111 P6020157

 

112 P6020158

 

- Vi krydser sejlrenden og internationalt farvand.

 

- We cross the shipping channel and international waters.

 

113 P6020159

 

- Jeg elsker urørt natur, om Storebæltsbroen er smuk eller ej, må være en individuel mening, men det er et imponerende bygningsværk.

 

- I love untouched nature, whether the Great Belt Bridge is beautiful or not, must be an individual opinion, but it is an impressive structure.

 

114 P6020160

 

- Fra sejlrenden og mod pynten med Isbådsmuseet.

 

- From the shipping channel, towards the headland with the Ice Boat Museum.

 

116 P6020162

 

- Vi lander på stranden lige ved p-pladsen, i lige så dejligt vejr som vi starte dagen med. Turen over Storebælt, var en fin oplevelse for mig, størrelsen på broen set fra vandet, på ankerblokke og pyloner var imponerende, det samme var de to små øer der er opstået efter broen er bygget, at se Sprogø på en helt anden måde end når man køre over den, osv. osv. Jeg tror dog jeg en anden gang ville tage en overnatning ved Knudshoved, så der ville være tid til at se noget mere af dette smukke naturområde der ligger bag fyrtårnet.

 

- We land on the beach right next to the parking lot, in as nice weather as we start the day. - We land on the beach right next to the parking lot, in as nice weather as we start the day. The trip across the Great Belt was a great experience, the size of the bridge as seen from the water, on anchor blocks and pylons was impressive, as were the two small islands that have emerged after the bridge was built, to see Sprogø in a completely different way than when driving across the island, etc. etc. However, I think next time, I will spend the night at Knudshoved, and have some time to see more of the beautiful natural areas behind the lighthouse.

 

Venlig Hilsen

 

42 P4280189 kopi

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand


www.havkajakoplevelser.dk
Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea

Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com                                                                                          Sponsored by Expeditionfoods - www.expeditionfoods.com