2019-05-18 Rundt om øen Hven, Sverige - Paddeling around the Isle of Hven, Sweden PDF Udskriv Email

Danish / English:

 

01 P5180237

 

- Vi mødtes 4 mand på havnen i Rungsted, med en plan om at ro en tur rundt om den svenske ø Hven, i Øresund mellem Danmark og Sverige.

 

- We met 4 paddlers at the harbor in Rungsted, with a plan to paddle a day trip around the Swedish island Hven, in the Sound between Denmark and Sweden.

 

02 P5180238

 

- Vejrudsigten havde sagt sol og svag vind - solen manglede så disen lå stadig over sundet da vi var klar til at komme på vandet, og krydsede godt 8 km. over til Hven.

 

- The weather forecast had predicted sun and light wind - the sun was missing so the haze was still over the sound when ready to get on the water, and start the crossing of a littel more than 8 km. over to Hven.

 

07 P5180243

 

- Vi besluttede at se hvordan forholdene ville være inden vi skulle krydse sejlrenden.

 

- We decided to see how the conditions would be before crossing the shipping lane.

 

08 P5180244

 

- Ca. 45 minutter fra land var vi ved at nærme os sejlrenden. Stadig diset, men begyndende opklaring.

 

- Approx. 45 minutes from shore we were approaching the shipping lane. Still hazy, but clearing up.

 

10 P5180246

 

- Opklaring mod sydøst.

 

- Clearing south-east.

 

11 P5180247

 

- Stor kommerciel trafik i sejlrenden.

 

- Big commercial traffic in the shipping lane.

 

12 P5180248

 

- Venter på det bliver vores tur.

 

- Waiting for our turn.


17 P5180253

 

- Vi krydser sejlrenden mens det sidste af disen forsvinder. 

 

- Crossing the shipping lane while the last of the haze disappears.

 

19 P5180255

 

- Vi lander lige nord for den lille og hyggelige havn, Kyrkebacken, en af de 3 havne på Hven.

 

- We land just north of the small and cozy harbor of Kyrkebacken, one of the 3 harbors on Hven.

 

21 P5180257

 

28 P5180264

 

- Ishuset på havnen, vi besluttede dog at gå forbi, og vente til senere, og i stedet gå op for at se udsigten fra kirken.

 

- The ice creme placeon the harbor, however, we decided to walk by, and wait until later, and instead walk up to the church to ejnoy the view.

 

27 P5180263

 

  - Kyrkebacken havn.

 

- Kyrkebacken harbor.

 

 29 P5180265

 

34 P5180270

 

- Den lille kirke som giver navn til bakken og havnen.

 

- The small church which gives its name to the hill and harbor.

 

32 P5180268

 

- Udsigten mod nord.

 

- The view to the north.

 

31 P5180267

 

  - Udsigten til Kyrkebacken havn.

 

- The view to Kyrkebacken harbor.

 

35 P5180271

 

- Turen fra havnen til kirken tager omkring 10 minutter.

 

- The walk from the harbor to the church takes about 10 minutes.

 

37 P5180273

 

60 P5180296

 

- Svensk idyl.

 

- Swedish atmosphere.

 

40 P5180276

 

- På vandet igen ror vi med uret, og runder Hven´s nordvestlige punkt.

 

- Back on the water again, paddling clockwise, and rounding Hven's north westerly point.

 

42 P5180278

 

- Langs med nordkysten.

 

- Along the north coast.

 

43 P5180279

 

48 P5180284

 

- Langs med nordkysten.

 

- Along the north coast.

 

52 P5180288

 

- Da vi runder den nordøstlige pynt, bliver vi mindet om, at Hven ligger midt i Øresund, men en del tungskibstrafik.

 

- As we round the northeastern headland, we are reminded that Hven is in the middle of the strait between Denmark and Sweden, with traffic from commercial shipping.

 

59 P5180295

 

- Der er dog også romantik og nostalgi i form af smukke gamle sejlskibe.

 

- However, there is also romance and nostalgia in the form of beautiful old sailing ships.

 

53 P5180289

 

- På østkysten af Hven, ligger en af de andre havne på øen, hvorfra det er muligt, som det eneste sted, at komme til øen med færge, den sejler dog fra Sverige. Der er ikke færge fra Danmark til Hven.

 

- On the east coast of Hven, is one of the other harbors on the island, from which it is possible, as the only place, to get to the island by ferry, however, it sails from Sweden. There is no ferry from Denmark to Hven.

 

54 P5180290

 

- Vi ror forbi havnen for at lande på en sandstrand lige syd for den.

 

- We paddle past the harbor to land on a sandy beach just south of it.

 

58 P5180294

 

- Også ved havnen her, er der idyl og hyggeligt, vi lander på en fin sandstrand lige efter havnemolen.

 

- Also at this harbor, there is idyllic and nice, we land on a nice sandy beach just after the harbor.

 

61 P5180297

 

- Også her kan man købe is, og den mulighed benytter vi os af.

 

- Here too you can get ice cream, and we take advantage of this opportunity.

 

62 P5180298

 

- Efter at have fået is, var vi ikke de eneste der skulle på vandet.

 

- After having ice cream, we weren't the only ones going to the water.

 

64 P5180300

 

- Vi fortsætter mod syd, og nærmer os den del af øen hvor kystlinien er domineret af skrænter.

 

- We continue south, approaching the part of the island where the coastline is dominated by slopes.

 

65 P5180301

 

- Hver gang jeg kommer forbi denne ejendom, tænker jeg på hvor fantastisk den ligger.

 

- Every time I pass by this house, I think about how fantastic it is located.

 

66 P5180302

 

68 P5180304

 

- Vi runder sydøst pynten.

 

- Rounding the southeast headland.

 

69 P5180305

 

70 P5180306

 

- Sydkysten er ikke så lang, men skrænterne rejser sig højt og er et imponerende syn  fra kajakken.

 

- South Coast is not as long, but the slopes rises high, and is an impressive sight  from the kayak.

 

78 P5180314

 

- Skrænterne fortsætter op langs vestkysten, men er dog ikke så høje.

 

- The slopes continue up the west coast, but are not as high.

 

80 P5180316

 

- En svane på rede holder øje med os.

 

- A swan on the nest keeps an eye on us.

 

81 P5180317

 

- Kig op langs vestkysten, Kyrkebacken havn ligger ved den fjerneste pynt.

 

- Looking up the west coast, Kyrkebacken harbor is at the farthest point.

 

82 P5180318

 

83 P5180319

 

- Vi nærmer os havnen hvortil vi krydsede, fra Rungsted på Sjællands vest kyst.

 

- We are approaching the harbor to which we crossed from Rungsted, on the west coast of Zealand.

 

84 P5180320

 

- Indsejling til den lille og hyggelige havn.

 

- Entrance to the small and nice harbor.

 

86 P5180322

 

- Vi lander igen på stranden for at holde en lille pause, inden krydset tilbage til Danmark.

 

- We land again on the beach to have a small break, before crossing back to Denmark.

 

 87 P5180323

 

- Fra Hven begynder vi krydset på de ca. 8,5 km. tilbage til Sjælland og Rungsted hvorfra dagens tur startede.

 

- From Hven is the crossing is approx. 8.5 km. back to Zealand and Rungsted from where the day's paddle started.

 

89 P5180325

 

- Hjemtur i høj sol fra en skyfri himmel, noget anderledes end det vi startede dagen med.

 

- Paddeling home in high sun from a cloudless sky, something very different, from how the day startede.

 

90 P5180326

 

- Solskinnet gav noget mere aktivitet i Rungsted havn, end der var om morgenen da vi startede.

 

- The sunshine gave a lot more activity in Rungsted harbor than there was in the morning when we started.

 

91 P5180327

 

92 P5180328

 

- En flot tur rundt om Hven, slutter med lidt rul og leg inden vi lander på stranden.

 

- A nice paddle around Hven, ending with a little roll and play before we land  on the beach.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

 

42 P4280189 kopi

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand

 

www.havkajakoplevelser.dk
Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea

 

Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com                                                                                          Sponsored by Expeditionfoods - www.expeditionfoods.com