2019-04-28 Dagstur rundt om Agersø, Storebælt, Danmark - Day paddle Agersø, Storebælt, Denmark PDF Udskriv Email

Danish / English:

 

- Søndag, og den skulle bruges på vandet i havkajakken. Jeg ville til at padle et sted jeg ikke havde været før, og se ny kystlinjer, valget blev en dagstur rundt om Agersø, Danmark.                          Agersø ligger mellem Storebælt og Smålandsfarvandet, arealet er på 6,84 km² og der bor 174 personer, hvoraf hovedparten er bosat i byen Agersø. En færge sejler mellem Agersø og Stigsnæs, på det sydvestlige Sjælland.

 

- Sunday, was to be used on the water in the sea kayak. I wanted to paddle a place I hadn't been before, and see new coastlines, the choice was to paddle around the Isle of Agersø, Denmark.                 The Isle of Agersø is located in the Great Belt, the area is 6.84 km² and there are 174 residents, most of whom live in the town of Agersø. There is a ferry between Agersø and Stigsnæs, in southwestern Zealand, Denmark.

 


01 P4280148

 

- Jeg kørte til Stigsnæs færgehavn, hvor p-plads ligger helt ned til vandet. Kajakken blev pakket med brænder, kaffekande, frokost og hvad der ellers skulle til en dejlig dag på vandet.

 

- I drove to Stigsnæs ferry port, where a  free parking space is right by the water. The kayak was packed with a burner, coffee pot, lunch and what else was needed to nice day on the water.

 

03 P4280150

 

- Flot og klar sigt så Storebæltsbroen kunne ses mod nord, 19 km. væk.

 

- Beautiful and clear view as the Great Belt Bridge could be seen to the north, 19 km. away.

 

05 P4280152

 

- Stranden ved Stigsnæs.

 

 - The beach at Stigsnæs.

 

04 P4280151

 

- Dagen starter med et fint lille kryds fra Stigsnæs på Sjælland til Agersø havn.

 

- The day starts with a little nice crossing from Stigsnæs on Zealand to Agersø harbor.

 

13 P4280160

 

- Da jeg nærmer mig havnen og den gamle mølle, en af øens fornemste seværdigheder, vælger jeg at kigge ind i havnen på vej tilbage, og forsætter op langs østkysten.

 

- As I approach the harbor and the old mill, one of the island's most prestigious sights, I choose to waite having a look in the harbor until on the way back, and continue up the east coast.

 

15 P4280162

 

14 P4280161

 

16 P4280163

 

- På vej op langs østkysten aftager træbevoksningen og markerne, og overtager af områder med store strandenge, som bestemt er et stop og kig værd.

 

- On the way up the east coast, the woodlands and fields are replaced and take over by areas with large salt marshes, which are definitely is worth a stop to have a look.

 

20 P4280167

 

17 P4280164

 

- Strandeng på det nordlige Agersø.

 

- Beach meadow on the northern Agersø.

 

18 P4280165

 

19 P4280166

 

- Strandeng på det nordlige Agersø.

 

- Beach meadow on the northern Agersø.

 

22 P4280169

 

- Udsigt mod Storebæltsbroen fra det nordligste af øen.

 

- Udsigt mod Storebæltsbroen fra det nordligste af øen.

 

27 P4280174

 

- Helt oppe på toppen er der igen skov ned til vandet.

 

- At the top the forest gets close to the water again.

 

26 P4280173

 

- Her kan du ligge på stranden med fødderne i vandkandten, samtidig med man er i skoven.

 

- Here you actually can lie on the beach with your feet in the water, while at the same time being in the forest.

 

31 P4280178

 

- Da nordspidsen rundes, ændre kystlinien sig, og bære præg af vestenvinden og havets erosion af kysten, en kontrast til østkysten som primært ligger på læsiden.

 

- As i round the northern headland, the coastline changes, and you can see the west wind and the ocean's erosion of the coast, a contrast to the east coast which is primarily shelted.

 

32 P4280179

 

33 P4280180

 

- Sandstrandene er skiftet ud med stenstrande og små skranter, hvor havet kan errodere kysten.

 

- The sandy beaches have been replaced by pebble and rock beaches, and small slope where the sea can erodes the coast.

 

34 P4280181

 

- Ligeledes bære skoven tydeligt præg af den primære vestenvind.

 

- The forest also clearly carries the mark of the primary west wind.

 

41 P4280188

 

- Turen fortsætter ned langs vestkysten, da dybden i vandet pludselig forsvinder under mig.

 

 - The trip continues down the west coast, as the depth of the water suddenly disappears beneath me.

 

39 P4280186

 

- Ændringen i bundforholdene betyder samtidig at sandstrandenene er tilbage, hvilket må skyldes det lave vand der tager kraften af bølgerne inden de når kysten. 

 

 - The change in the seabed also means that the sandy beaches are back, which must be due to the low water that takes the power of the waves before reaching the coast.

 

42 P4280189

 

- Svært ikke at være glad på så fin en dag, det her må være det gode liv.

 

- Hard not to be happy on such a nice day, this must be the good life.

 

47 P4280194

 

- Jeg nærmer mig Agersø´s sydvestlige pynt, og ser nu tydeligt Omø som ligger lige syd for.

 

- I am approaching southwestern headland, and can now clearly see Omø, which is located just south of Agersø.

 

52 P4280199

 

- Sydkysten mod Omø sund.

 

- The south coast towards the sund of Omø.

 

54 P4280201

 

56 P4280203

 

58 P4280205

 

- Kig over sundet til Omø.

 

- Looking over the sund of Omø.

 

61 P4280208

 

- Flere gange ser jeg harer på stranden, den her var den mest fotogene.

 

- Several times I see hares on the beach, this one was the most photogenic.

 

59 P4280206

 

- Fyrtårnet på sydspidsen ville være et fint sted at spise forkost.

 

- The lighthouse on the southern tip would be a nice place to eat food.

 

63 P4280210

 

- Jeg lander på stranden lige under fyrtårnet.

 

- I land on the beach just below the lighthouse.

 

66 P4280213

 

- Nyder at have det hele for mig selv.

 

- Enjoy having it all to myself.

 

67 P4280214

 

72 P4280219

 

- Frokost og kaffe, inden jeg vil op og se nærmere på fyret.

 

- Lunch and coffee before I have look at the lighthouse.

 

75 P4280222

 

76 P4280223

 

- Agersø, og Omø lige syd for, har hver deres lille færge der sejler fra Stigsnæs.

 

- Agersø, and Omø just south of, each have their own small ferry that sails from Stigsnæs.

 

77 P4280224

 

- Fyrtårnet på sydspidsen af Agersø, Helleholm fyr som stammer fra Holmen med helligstedet, navnet skulle stamme fra vikingetiden.

 

- The lighthouse on the southern tip of Agersø, Helleholm lighthouse that originates from Holmen with the holy places. The name should originate from the age of the Vikings.

 

78 P4280225

 

- Der skulle være en 2 m. høj bautasten tæt på fyret, men det lykkedes mig ikke af finde den.

 

- There is supposed to be a 2 m high monolith close to the lighthouse, but I did not find it.

 

79 P4280226

 

- Vildtreservatet med adgang forbud en del af året ligger lige ved fyrtårnet, måske bautastenen er inde bag skiltet.

 

- The nature reserve with no access part of the year, is right by the lighthouse, perhaps the monolith is behind the sign.

 

81 P4280228

 

- På vandet igen, og rundt om sydspidsen.

 

 - Back on the water and rounding the southern headland.

 

81 P4280228

 

82 P4280229

 

- Et sidste kig til det flotte fyrtårn.

 

- One last look at the beautiful lighthouse.

 

83 P4280230

 

- Da turen går op langs østkysten kommer Stigsnæsværket til syne, et kraftværk fra 1962 som desværre benytter olie og kul - det burde kunne gøres bedre i dagens Danmark.

 

- As the trip goes up along the east coast, the Stigsnæsværket is visible, a power plant from 1962 which unfortunately uses oil and coal - this should be made better in today's Denmark.

 

84 P4280231

 

- Jeg vælge at kigge den anden vej og nyder kystlinien på vej mod Agersøs havn.

 

- I choose to look the other way and enjoy the coastline on the way to Agersø harbor.

 

86 P4280233

 

- Jeg tager et hurtigt kig ind i havnen.

 

- I take a quick look into the harbor.

 

 

85 P4280232

 

- Det er stadig tidligt på sæsonen, så der er ikke meget aktivitet.

 

- It's still early in the season, so there's not much activity.

 

88 P4280235

 

- Det lille kryds fra Agersø til p-pladsen ved Stigsnæs. meget kan man sige om Stigsnæsværket, men det er et markant landmærke.

 

- The small cross from Agersø to the parking lot at Stigsnæs. much can be said about the Stigsnæsværket, but it is a significant landmark.

 

87 P4280234

 

- Den lille færge til Agersø passere midtvands.

 

- The small ferry to Agersø pass mid-water.

 

89 P4280236

 

- Tilbage på Sjælland. En rigtig fin tur, rundt om en af de mange øer vi har i det danske farvand, slutter i lige så godt vejs som den startede. Agersø´s areal på 8,08 km2 giver en placering som nr. 28 på listen over danske øer efter størrelse.

 

- Back on Zealand. A really nice paddle, around one of the many islands we have in Danish waters, ends in just as well as it started. Agersø's area of 8.08 km2 gives a location as no. 28 on the list of Danish islands by size.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

 

42 P4280189 kopi

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand


www.havkajakoplevelser.dk
Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea

Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com                                                                                          Sponsored by Expeditionfoods - www.expeditionfoods.com