2019-03-03 Dagstur langs Stevns klint, UNESCO verdensarv / Stevns cliff, UNESCO World Heritage Site PDF Udskriv Email

Danish / English:

 

- Dagstur i havkajak langs Stevns klint, Danmark, optaget på UNESCO verdensarvs liste.

 

- Day paddle, sea kayaking along the limestone cliffs of Stevns, DK , a part of UNESCO World Heritage list.

 

01 P3030001

 

- Grejet var pakket og kajakkerne læsset på taget af bilen selv om dagen var grå og blæsende, men nu havde vi sat os for at det var tid til en tur langs Stenvs klint, så vi kørte til Bøgeskov lystbådehavn, på Sydsjællands østkyst..

 

- The gear was packed and the kayaks loaded on the roof of the car, even though the day was gray and windy, but we had decided that it was time for a day paddle along the limestone cliffs of Stevns ( Stenvs klint ), so we drove to Bøgeskov marina, on the east coast of South Zealand..

 

02 P3030002

 

- Lige inden man køre ind på selve havnen, er der en fin lille gratis p-plads helt ned til vandet, hvorfra vi tog på vandet.

 

- Just before entering the harbor itself, there is a nice little free parking lot right next to the water, from where we launched.

 

03 P3030003

 

- Vi ror mod syd forbi havnen, hvor det kolde foråret betød det hele stadig lå stille og urørt hen.

 

- We paddle towards the south past the harbor, where the cold spring meant it still was all quiet.

 

04 P3030004

 

- Samtidig med vi passere havnen begynder klinten og strækker sig herefter omkring 20 km. med en højde op til 41 m. høj.

 

- At the same time we pass the harbor, the cliff begins and extends for about 20 km. with a height up to 41 m high.

 

05 P3030005

 

- I 2014 blev Stevns klint optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

 

- In 2014, Stevns cliff was listed on UNESCO's World Heritage List.

 

06 P3030006

 

06 P3030006

 

- Klinten gemmer på et dramatisk kapitel af Jordens historie. Mellem kridt og kalk ligger et tyndt lag af Fiskeler, der fortæller om dengang en asteroide ramte Jorden, og dinosaurerne uddøde.

 

- The cliff hides on a dramatic chapter of Earth's history. Between chalk and lime lies a thin layer of clay from fish, in which you can see back in time to when an asteroid hit the Earth and the and the dinosaurs became extinct.

 

07 P3030007

 

08 P3030008

 

- Et lille opbrud i skyerne og solen begynder at titte frem.

 

- The clouds start to drift and we get a littel sun.

 

10 P3030010

 

- Et noget særpræget syn langs de danske kyster.

 

- A somewhat distinctive view along the Danish coasts.

 

11 P3030011

 

13 P3030013

 

- Nogle gange kunne det se ud som om der lige var faldet sne.

 

- Sometimes it looked like it had just been snowing.

 

14 P3030014

 

15 P3030015

 

- Vi begynder at kunne se skibsbroen til udskibning af kalk. 

 

-We start to see the shiping bridge used for chalk. 

 

16 P3030016

 

- Vi vælger dog at fokusere på den fantastiske kystlinje.

 

- However, we choose to focus on the fantastic coastline.

 

17 P3030017

 

18 P3030018

 

20 P3030020

 

- Men skibsbroen er ikke til at undgå for os. Ved Stevns er der brudt kridt siden 1700 taller. I begyndelsen af 1900-tallet blev der anlagt en skibsbro ved kridtbruddet i Sigerslev, skibsbroen er også i brug i dag.

 

- But we can not avoid the shipping pier. Chalk has been broken on Stevns since the 1700s. At the beginning of the 20th century, a ship bridge was built at the chalk break at Sigerslev, and a bridge is still in use today.

 

21 P3030021

 

- Da vi passere skibsbroen, nyder vi den begyndende opklaring - Jeg kan ikke lade vær med at tænke på hvor meget indgriben kalkbrudene har haft på naturen mens vi forsætter langs kysten.

 

- As we pass the ship bridge, we enjoy the starting clearing in the clouds - I cannot help thinking about how much intervention the limestone quarries have had on nature while we continue along the coast.

 

25 P3030025

 

- Skyerne går i opløsning og vi får nu flot solskin.

 

- The clouds are dissolving and we now get nice sunshine.

 

26 P3030026

 

- Vinden var dog ikke aftager, så vi glæder os over at ligge i læ inde under skrænterne.

 

- The wind however had not eased off, so we were happy to lie in shelter under the cliffs.

 

23 P3030023

 

- Adgang til stranden er begrænset, men her er dog en stige der føre ned til vandet. Kreativiteten er noget større end sikkerheden ved at bruge de fantasifulde løsninger.

 

- Access to the ceach is limited, but here is a ladder leading down to the water. The creativity is somewhat bigger, than the security of using the imaginative solutions.

 

27 P3030027

 

28 P3030028

 

- Kystlinjen bliver ved med at være afvekslende, og imponerende.

 

- The coastline continues to be varied and impressive.

 

30 P3030030

 

29 P3030029

 

31 P3030031

 

- Vi runder det lille fremspring  spændte på at se en af de bemærkelsværdige attractioner der er langs Stevns klint.

 

- We round the small projection, eager to see one of the remarkable attractions that are along Stevns klint.

 

32 P3030032

 

- Vi har begge roet her flere gange før, men for mig er det første gang jeg kommer hertil fra nord.

 

- We have both paddled here several times before, but for me it is the first time, comming from north.

 

33 P3030033

 

- Højerup Kirke bygget omkring år 1250, ligger 30 m. over havet. Ifølge sagnet, blev kirken bygget af en fisker i havsnød, som lovede at opføre et karpel hvis han overlevede.

 

- Højerup Church built around 1250, is located 30 m above sea level. According to the legend, the church was built by a fisherman in distress at sea, who promised to build a carpel if he survived.

 

35 P3030036

 

-  Havet har undergravede klinten, og i 1928 styrtede koret i havet. Resten af kirken er sikret ved undermuring.
Siden kirken blev bygget omkring år 1250 havde klintekanten nærmet sig ubarmhjerteligt. Ifølge lokale sagn rykkede kirken hver julenat et hanefjed ind i land, men det var altså ikke nok til at redde den.
I 1600-tallet var klinten begyndt at gnave sig ind på kirkegården med det makabre resultat at kisteender og skeletter stak ud af klinten. I 1910 opgav man at bruge kirken, med der skulle gå endnu 18 år inden skæbnen indhentede bygningen.

 

- The sea has undermined the cliff, and in 1928 the chancel crashed into the sea. The rest of the church is secured by under-walling.
Since the church was built around 1250, the edge of the cliff have approached relentlessly. According to local legends, the church moved every Christmas night a roosters feather into land, but it was not enough to save it.
In the 17th century, the cliff had begun to undermin the cemetery, with the macabre result of coffins and skeletons sticking out of the cliff. In 1910, the church was abandoned, with another 18 years before the fate gathered the building.

 

36 P3030037

 

- Den 16. marts 1928 klokken fem om morgenen skete der et klinteskred ved Højerup. Det er sket både før og siden, men dette klinteskred var specielt, fordi det tog koret fra Højerup gl. Kirke med i faldet. Den delvist nedstyrtede kirke blev hurtigt et tilløbsstykke. I løbet af tre dage besøgte omkring 40.000 mennesker Højerup. Alle var fascinerede af det dramatiske syn af en overrevet kirke og de sørgelige rester af kor, alter, gravsten, kister og skeletter ned på stranden.

 

- On March 16, 1928 at five o'clock in the morning, a cliffslide happened at Højerup. This has happened both before and since, but this cliffslide was special because it took the choir from Højerup gl. Church in the fall. The partially crashed church quickly became an opening piece. In the course of three days, around 40,000 people visited Højerup. Everyone was fascinated by the dramatic sight of a torn church and the sad remnants of the church choir, altar,tombs, coffins and skeletons on the beach.

 

39 P3030040

 

- I dag knejser kirken stolt på den yderste kant på klinten, og det forsvundne kor er blevet erstattet af en udsigtsterrasse, der giver et fantastisk udsyn over klint og hav.

 

- Today, the church prides itself on the outermost edge of the cliff, and the lost church choir has been replaced by a view terrace that provides a fantastic view of the cliff and sea.

 

38 P3030039

 

- Vi nyder sceneriet omkring kirken inden vi vender om.

 

- We enjoy the scenery around the church before we turn around.

 

37 P3030038

 

- Et kig mod nord, og tilbage hvorfra vi kom.

 

- A look to the north and back from where we came.

 

41 P3030042

 

- Tid til frokost, så vi finder et sted hvor vi kan komme på land.

 

- Time for lunch, so we find a place where we can land.

 

40 P3030041

 

- Stranden langs klinten er ikke særlig brede, og stort set alle er med rullesten.

 

- The beach along the cliff is not very wide, and pretty much everyone is shingle beaches.

 

45 P3030046

 

44 P3030045

 

- Hvordan et træ med blotlagte rødder, på en stenstrand, som bliver overskyllet af saltvand kan overleve, kan jeg ikke forklare, men det er fasinerende syn.

 

- How a tree with exposed roots, on a pebble beach that is flooded with salt water can survive, I can't explain, but it's fascinating sight.

 

 47 P3030048

 

 - På vandet igen, og videre langs klinten mod nord.

 

- Back on the water, and continue along the cliff heading north. 

 

48 P3030049

 

- På vej tilbage skal vi lige se lidt nærmere på nogle af de steder hvor vandet har eroderet små huller i klinten.

 

- On the way back, we have a look at some of the places, where the water has eroded small holes in the cliff.

 

49 P3030050

 

50 P3030051

 

- Igen er der steder hvor kridten ligne sne eller stykker af is i vandkanten.

 

- Again there are places where the chalk looks like snow or pieces of ice in the water's edge.

 

52 P3030053

 

53 P3030054

 

54 P3030055

 

- Videre op langs kysten vi lidt ud, men stadig så vi ligger i læg under klinten.

 

- Further up the coast we go a little further out, but still  lying in shelter from the wind under the cliff.

 

55 P3030056

 

- Da vi nærmer os Bøgeskov lystbådehavn, og vores biler, begynder der at være bevoksning af små træer og buske på klinten.

 

- As we approach the Bøgeskov marina, and our car,  vegetation of small trees and shrubs starts growing on the cliff.

 

55 P3030056

 

56 P3030057

 

- Vi runder indsejlingen til havnen i Bøgeskov, efter en fin dagstur, på en grå og blæsende dag.

 

- We pass the entrance to the harbor in Bøgeskov, after a nice day paddle, on a gray and windy day.

 

57 P3030058

 

- Stevns klint, er bestemt et besøg værd. Vi startede i Bøgeskov og roede mod syd, alternativt kan man starte i den lille hyggelige by Rødvig, og istedet ro mod nord op langs klinten. Læs mere om oplevelserne, og hvad Stevns klinte ellers har at byde på her: https://www.sydkystdanmark.dk/danmark/oplev-stevns-klint-unesco-verdensarv

 

- Stevns klint is definitely worth a visit. We started at the marina at Bøgeskov, and paddle towards south, alternatively you can start in the small cozy town of Rødvig, and instead paddle towards  north. Read more about the experiences and what Stevn's klint has to offer here, the link leadst you til both Danish, English and German. 

https://www.sydkystdanmark.dk/danmark/oplev-stevns-klint-unesco-verdensarv

 

 Venlig Hilsen / Best Regards

 

42 P4280189 kopi

 

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand


www.havkajakoplevelser.dk
Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea

Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com                                                                                          Sponsored by Expeditionfoods - www.expeditionfoods.com