2018-07-29 Dagstur Livø rundt - Circumnavigating Isle of Livø, Denmark PDF Udskriv Email

Danish / Englsih:

 

Skærmbillede 2019 03 21 kl. 19.47.03

 

 - Søndag morgen, og endnu en dag med fantastisk vejr. Jeg havde lovet min kone at være hjemme i løbet af søndagen, men ikke aftalt noget tidspunkt, så friheden skulle bruges til en dagstur rundt om Livø, inden turen tilbage til Sjælland.

 

- Sunday morning, and another day with fantastic weather. I had promised my wife to be home during the Sunday, but not what time, so time was to used for a day trip around Livø, before the drive back to Zealand.

 

01 P7290136

 

- Jeg mødtes med et par glade venner ved Rønbjerg havn.

 

- I met with a couple of happy friends at Rønbjerg harbor.

 

03 P7290138

 

- Fra P-pladsen lige nord for havnen, er der ikke mere end 50 m. at bære kajakken.

 

- From the parking lot just north of the harbor, there are no more than 50 m to carry the kayak.

 

04 P7290139

 

- Der er fra Rønbjerg havn til Livø et lille kryds på ca. 4 km.

 

- There is a small crossing from Rønbjerg harbor to Livø, of about 4 km.

 

02 P7290137

 

- På vandet og så afsted.

 

- On the water and then off we go.

 

05 P7290140

 

 

07 P7290142

 

08 P7290143

 

- Nordspidsen af Livø.

 

- The Northern headland, Livø.

 

06 P7290141

 

- Det menes der har været dådyr på Livø, uafbrudt siden middelalderen, og der skulle være en stærk bestand på omkring 100 individer.

 

- It is believed that there have been deer on Livø, continuous since the Middle Ages, and it is assumed to be a strong population of about 100 individuals.

 

10 P7290145

 

- Nordkysten er meget afvekslende.

 

- The North Coast is very changing.

 

11 P7290146

 

12 P7290147

 

13 P7290148

 

14 P7290149

 

- Skrænterne på nordkysten bliver, inden turen går ned langs vestkysten.

 

- The slopes on the north coast starts to get lower before the trip goes down the west coast.

 

15 P7290150

 

- Sceneri tager en markant ændring.

 

- The scenery takes a significant changes.

 

16 P7290151

 

18 P7290153

 

- På de lave strandområder er store fugleflokke.

 

- In the low beach areas are large bird flocks.

 

19 P7290154

 

- En stor del af den sydlige tange på øer, Liv Tap, er fredet og forbudt område, så vi valgte at lave en overbæring mens det stadig var tilladt.

 

- A large part of the southern headland on islands, Liv Tap, is protected and access prohibited area, so we chose to make a carry while it was still allowed.

 

26 P7290161

 

- "Livø Tap", kig mod syd, kig mod syd, området med adgang forbudt.

 

- "Livø Tap", looking south, the area with access prohibited area.

 

22 P7290157

 

- "Livø Tap" kig mod nord mod Livø.

 

 - "Livø Tap" looking north towards Livø.

 

30 P7290165

 

- Himmel og hav, fra "Livø Tap".

 

- Sky and sea from "Livø Tap".

 

28 P7290163

 

- På vandet igen på den anden side, med kurs mod øens havn.

 

- Back on the water again at the other side, heading towards the island's harbor.

 

32 P7290167

 

34 P7290169

 

33 P7290168

 

- Vi lander lige ved siden af den lille havn på fin sandstrand.

 

- We land right next to the small harbor on nice sandy beach.

 

35 P7290170

 

- Havnen er som sagt, MEGET lille, men også meget charmerende.

 

- As mentioned, the harbor is VERY small, but also very charming.

 

36 P7290171

 

- Et skilt med regler for besøg på øen, men kun på dansk.

 

- A sign with rules for visiting the island, but only in Danish.

The sign says:

" Protected area - Access by foot. Dogs are not allowed. Smoking and use of open fire outside the city and the tent site is strictly prohibited ".

 

37 P7290172

 

- Vejen fra havnen op til byen. Der er på øen ingen biler, man kommer rundt til fods eller på cykel.

 

- The road from the harbor to the city. There are no cars on the island, you get around on foot or by bike.

 

41 P7290176

 

- Hovedgaden på Livø, og så vidt jeg ved den eneste gade på øen - en by kan være i mange størrelser.

 

- The main street on Livø, and as far as I know the only street on the island - a city can be many sizes.

 

39 P7290174

 

40 P7290175

 

42 P7290177

 

45 P7290180

 

- Der er i flere af bygningerne mulighed for overnatning.

 

- There is room for accommodation in several of the buildings.

 

44 P7290179

 

- Købmand og cafe i et. Vi skulle selvfølgelig spise kartoffelmad, som de er berømte for at lave. Der er yderlig et sted hvor man kan spise.

 

- Grocery and cafe in one. We should of course have a potato sandwiches, for lunch, for which they are famous. There is also another place to eat.

 

 46 P7290181

 

- Ifølge fortællingen, er "Livø Tap", skabt af en elskovssyg trold, der ville bygge en dæmning over til sin udkårende ved Røndbjerg, hvorfra vi havde sat i vandet.

 

 - According to the story, "Livø Tap" was created by a lovesick troll, who wanted to build a dam over to his chosenone,  at Røndbjerg, from where we had launched.

 

47 P7290182

 

51 P7290186

 

- Lejrplads / Teltpladsen ligger et ca. 500 m. fra den lille havn, og tæt på øens bebyggelse.

 

 - The camp site is located approx. 500 m from the small harbor, and close to the island's buildings.

 

50 P7290185

 

- På lejrpladsen er der et par små bygninger, indeholdende toilet og badefaciliteter samt et lille kogerum. Desuden er der bålpladser hvor man også har mulighed for at lave mad.

 

 - At the campsite is a couple of small buildings, with toilet and bath facilities and a small room, where you cam cook. In addition, there are bonfires where you also have the opportunity to cook.

 

48 P7290183

 

- Vi går ad vejen fra lejrpladsen og tilbage mod havnen og vores kajakker.

 

- We walk by the road from the camp site and back to the harbor and our kayaks.

 

52 P7290187

 

- Den lille færge, kun for fodgængere og cyklister, ligger til i havnen samtidig med vi kommer tilbage til stranden.

 

- The small ferry, only for pedestrians and cyclists, arrives at the harbor as we return to the beach.

 

53 P7290188

 

- Øen, og byen er et besøg værd. Efter vi havde spist frokos, is, set på husene og lejrpladsen, slutter vores besøg da vi går på vandet igen.

 

- The island and the city is worth a visit. After having lunch, ice cream and seen the houses and camp site, our visit ended as we got back on the water again.

 

54 P7290189

 

- Vi krydser de ca. 4 km.  fra Livø og tilbage til Rønbjerg havn.

 

- We do the crossing of the approx. 4 km. from Livø and back to Rønbjerg harbor.

 

55 P7290190

 

56 P7290191

 

- Tilbage på stranden efter en dejlig dag på vandet rundt om Livø.

 

- Back on the beach after a lovely day on the water ,circumnavigating Livø.

 

58 P7290193

 

- En rigtigt fin dagstur, men bestemt også en tur der kan laves som en weekendtur, med mulighed for at går noget mere rundt på øen og opleve naturen og dyrelivet. Området byder på mange muligheder for oplevelser, og steder hvor der kan findes læ for vind og vejr hvis det skulle blive aktuelt.

 

- A really nice day trip, but aslo a trip that can be done as a weekend trip, with the opportunity to do some walking around the island and experience the nature and wildlife. The area offers many opportunities for experiences, and places where there is shelter for wind and weather if it should be necessary.

 

 Venlig Hilsen / Best Regards

 

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk
Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea

Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com                                                                                          Sponsored by Expeditionfoods - www.expeditionfoods.com