2017-10-17/20 3 dagstur på Gudenåen, Danmark / 3 day paddle on the river, Gudenåen, in Denmark PDF Udskriv Email

Danish / English:

2017-10 17/20

 

- Den kommende uge skulle bruges i kajakken. Planen var en 3 dags tur med telt på Gudenåen, og så 3 dages surf i Cold Hawaii omkring Klitmøller og Hanstholm. Kajakken og grej var pakke, og så gik turen over Storebælt og Fyn, til Tørring, hvorfra turen på Gudenåen skulle starte, og bilen kunne holde hos en ven.

 

- The upcoming week was to be used in the kayak. The plan was a 3 day trip with tent on Gudenåen, camping for 2 nights, then followed by 3 days with surf at Cold Hawaii, in the area of Klitmøller and Hanstholm. The kayak and gear was loaded, before driving across the Great Belt and Funen, to the city of Tørring, from where the trip on the Gudenå would start, and the car could be parked with a friend.

 

1 PA230135

 

- Efter en hyggelig aften og en god nats søvn, startede turen så langt oppe af Gudenåen som tilladt. Selv om der var meget vådt hvor jeg pakkede grej til overnatning og mad i kajakken, var jeg fuld af forventning og spænding på den 3 dags tur som jeg havde planlagt.

 

- After a nice evening and a good night's sleep, the trip started as far up Gudenåen as allowed. Although it was very wet where I packed the kayak with  camping gear and food, I was full of expectation and excitement fore the 3 day trip that I had planned.

 

1 PA240136

 

- Den første del af turen kræver en tilladelse, den havde Søren sørget for. Der manglede ikke vand i åen.

 

- The first part of the trip requires a permit, witch Søren had taken care of. There was no lacking  of water in the river.

 

1 PA240137

 

- Åen er ikke særlig bred helt oppe hvorfra turen startede.

 

- The river is not very wide at the beginning.

 

 1 PA240138

 

- Ude af Tørring by, løber åen mellem marker.

 

- Out of the city of Tørring, the river flows between fields.

 

1 PA240143

 

- Et af de store vådområder man passerer er Nordkær omkring Uldum, et område med eng og mose. Området har et rigt og varieret flora og fauna. Der er mange vandrestier og udkigstårne i området.

 

One of the major wetlands you pass is Nordkær, around Uldum. It is a area with low-lying, swampy wetland. The area has a rich and varied flora and fauna. There are many hiking trails and lookout towers / lookouts in the area.

 

1 PA240147

 

- Fra de åbne eng- og moseområder, fortsætter vi ind i mellem træerne i skovområder, samtidig med endnu en af de mange regnbyger som dagen bød på.

 

- From the open meadow and marsh areas, we continue in between the trees in the forest areas, while having another one, of the many rain showers that day had to offer.

 

 1 PA240148

 

 - Vi havde ikke været i land siden vi startede, men passeret nogle lejerpladser, de bedste meget våde, de værste decideret oversvømmet. Jeg håbede at den planlagte plads for min første overnatning ville ligge lidt højere - på trods af at kajakroning er en vandsport.

 

- We had not been on land since we started, but had passed some campsites, the best being very wet, the worst actual being flooded. I was hoping that the planned campsite for my first night would be a little higher - even though that kayaking is a water sport.

 

1 PA240153

 

- Sceneriet er meget afvekslende og smukt.

 

The scene is very changing and beautiful.

 

1 PA240156

 

- Endnu en regnbyge som selv svanerne søgte efter ly for.

 

- Another rain showers so even the swans searched for shelter.

 

1 PA240162

 

- Gudenåen løber gennem flere søer på sin vej, nogle med dæmninger.

 

- The river runs through several lakes on its way, some with dams.

 

1 PA240166

 

 - Min kajakven Søren skulle arbejde næste dag, så planen var han skulle stoppe lidt længere nede af Gudenåen, og jeg skulle så foresætte og overnatte i telt. Vi havde endnu ikke set nogle steder hvor der ikke var så meget vand på lejerpladserne at det ikke ville løbe ind i teltet, og hele dagen havde budt på regnbyger. Søren havde tilbudt at jeg kunne sove hos ham, og så ro dagsture de næste to dage. Dette var ikke en del af planen, men jeg måtte til sidst overgive mig og takkede ja til hans tilbud.

 

- My kayakfreind, Søren, had to work the next day, so the plan was for him to stop a little further down of river, and I would go ahead and find a place to camp. We had not seen any places where there was not so much water that it would not almost "run" into my tent, and the whole day had been with rain and showers. Søren had offered me, to stay with him, and do day trips for the next two days. This was not part of the plan, but eventually I had to surrender my plan, and thanked him for his offer.

 

- Dag 1: 

 Fra Tørring til Vesterbirk - 28 km. / 16 nm., 13°C,  6-8 m/sek., regnbyger,  1009 hPa. 

 

- Day 1:

From Tørring to Vesterbirk - 28 km. / 16 nm., 13°C, 6-8 m/sek., showers, 1009 hPa.

 

 

 Dag 2 / Day 2:

- Planen var at køre til havnen i Ry, sætte i vandet der, og ro en tur gennem søer og kanaler til Julsø, og gå en tur op på Himmelbjerget, og så tilbage til Ry.

 

- The plan was driving to the harbor of Ry, from where I would launch, there and paddle through the lakes and canals to the lake of Julsø, walking up to Himmelbjerget, of the highest points in Denmark, before paddling back to Ry.

 

1 PA250169

 

- Lige sydvest for p-pladsen hvorfra der er gode isætningsmuligheder, ligger den gamle vandmølle, Ry mølle. Den har fungeret som både almendelig vandmølle, elværk, træskofabrik og åleværk, som stadig er i aktiv brug.

 

 - Just south of the car park, from which there are good launch possibilities, lies the old water mill, Ry mill. It has served as a common water mill, power plant, clogs factory and as a center to catch eels, which are still in active use.

1 PA250168

 

- Masser af vand og høj vandstand ved turbinehuset.

 

- Lots of water and high water levels at the turbine house.

 

1 PA250171

 

1 PA250172

 

- På vandet lige ved siden af P-pladsen, hvor sommerens rutebåde ligger til kaj.

 

- On the water right next to the parking lot, where the summer's ferry boats lie in.

 

1 PA250174

 

- Forbi Ry marina, og ud mellem småøer og holme.

 

- Past Ry marina, and out between small islands and islets.

 

1 PA250177

 

1 PA250178

 

- På vejen til Himmelbjerget ville jeg lige kigge ind i Knuds sø, så jeg roede under den lave bro.

- On my paddle to Himmelbjerget, I wanted to have look at Knud's lake, so I paddle under the low bridge.

 

 

1 PA250180

 

- Nyder sceneriet, tørvejret og den svage vind.

 

- Enjoying the scenery, dry weather and the weak winds.

 

1 PA250181

 

 

1 PA250185

 

- Tilbage til den planlagte tur.

- Back to the planned trip.

 

1 PA250187

 

- Et noget usædvanligt miljø for mig at ro havkajak i, men flot at ro i er der ikke nogen tvivl om.

- A somewhat unusual environment for me to paddle a sea kayak in, but nice to paddle in, no doubt. 

 

 - Efter et lille stykke i kanalen som kommer ud i den sydøstlige ende af Julsø, får jeg det første kig til dagens mål - Himmelbjerget.

- After a little bit in the canal that arrives at the southeastern end of Julsø, I get the first look at today's destination - Himmelbjerget.

 

1 PA250189

 

- Skyer over Himmelbjerget, dagen havde ellers været uden regn.

 

- Clouds above Himmelbjerget, the day had otherwise been without rain.

 

1 PA250190

 

- En kraftig regnbyge med vind kom imod mig, så jeg puttede mig under nogle udhængende grene.

 

- A heavy downpour with the wind coming towards me, so I tucked away under some overhanging branches.

 

1 PA250191

 

- Efter den kraftige byge kommer opklaring.

 

- After the shower, came clearing.

 

1 PA250193

 

1 PA250194

 

 

1 PA250197

 

- Jeg undres over den forholdsvis kraftige modvind da jeg runder den sidste lille pyndt inden jeg når frem til stedet hvor jeg kan komme i land.

I'm wondering about the relatively strong headwind as I round the last little head land, before comming to the place to land.

 

 

1 PA250198

 

- Flere steder ligger gamle hoteller, restauranter og gæstgiverier. Derfra må der være en fantastisk udsigt.

 - Several places is old hotels, restaurants and guesthouses. From there, there must be a great view.

 

1 PA250199

 

 

1 PA250200

 

- Ved Hotel Julsø, ligger turbåden Hjejlen til, og her kunne jeg også komme i land.

- At Hotel Julsø, the ferry boat Hjejlen comes in, and here I could also land. 

 

1 PA250202

 

 

1 PA250203

 

- Tid til frokost, inden gåturen op til toppen af Himmelbjerget.

- Time for lunch, before the walk up to the top of Himmelbjerget.

 

 

1 PA250204

 

- Turen fra søen op til toppen på Himmelbjerget, op gennem skover var til tider stejl, men meget smuk med alle efterårsfarverne.

- The walk from the lake to the top of Himmelbjerget, up through the wood is some times steep, but very beautiful with all autumn colors.

 

1 PA250206

 

- Blomstrende lyng i skovbunden. 

- Flowering heather in the forest floor.

 

 1 PA250207

 

1 PA250208

 

1 PA250209

 

- En fantastisk flot tur, området er virkelig smukt og et besøg værd.

 

- A fantastic nice walk, the area is really beautiful and worth a visit.

 

1 PA250210

 

1 PA250211

 

- Himmelbjerget.

 

1 PA250212

 

- Udsigt fra toppen.

 

- View from the top.

 

1 PA250213

 

- Udsigt fra toppen.

- View from the top.

 

1 PA250213

 

 

- Udsigt fra toppen.

 

- View from the top.

 

1 PA250214

 

- Udsigt fra toppen.

 

- View from the top.

 

1 PA250215

 

- Udsigt fra toppen.

 

- View from the top.

 

1 PA250218

 

- Tilbage i kajakken og på vandet igen.

 

- Back in the kayak and on the water again.

 

1 PA250219

 

1 PA250221

 

- Mod Vinden fra tidligere var nu blevet til medvind. Selvom vinden var taget noget af, nød jeg godt af den.

 

- The headwind from earlier, was now a downwind. Although the wind had reduced, I enjoyed getting the help.

 

1 PA250222

 

- Fra Julsø og gennem kanalen, kommer Ry havn til syne.

 

- From Julsø and through the canal, Ry's harbor appears.

 

1 PA250224

 

 

1 PA250225

 

- Lige inden havnen er det muligt at ro op mod vandmøllen jeg havde set på tidligere på dagen.

- Just before the harbor it is possible to paddle up to the watermill I had seen earlier on the day.

 

1 PA250226

 

- Søbrinken ved Ry mølle i eftermiddagssolen

 

- Sives in the edge of the late afternoon sun.

 

- The edge of the lake in the afternoon sun.

 

1 PA250228

 

- En dejlig og meget smuk tur slutter tilbage ved bilen.

 

- A lovely and very beautiful trip ends at the car.

 

- Dag 2:

Fra Ry til Himmelbjerget og retur - 19 km. / 10 nm., 11°C, vekslende skydække, 1007 hPa. 

 

Day 2:

From Ry to Himmelbjerget and back - 19 km. / 10 nm., 11°C, alternating clouds, 1007 hPa.

 

 

Dag 3 / Day 3:

 

- Vesterbirk, hvor vi var stoppet dag 1, var startsted på 3. og sidste dag.

 

- Vesterbirk, where we had stopped on day 1, was the starting point on the 3rd and last day.

 

1 PA260229

 

- Jeg havde igen godt selskab på 3. dag - en bil var parkeret i Ry som skulle være dagens slutsted.

 

- I had good company again on the 3rd day - a car was parked in Ry, which was to be the finish point of the day.

 

1 PA260231

 

- De smukke efterårsfarver spejlede sig i det stille vand.

 

- The beautiful autumn colors reflected in the calm water.

 

1 DSCF6002

 

- Ved Vesterbirk kraftværk.

 

- At Vesterbirk power plant.

 

1 PA260237

 

- Ved overbæringen er der vogne som man kan køre kajak og kano på de små 200 m.

 

- By the carriage trolleys is available for kayaking and canoeing for the les than 200m. on land.

 

1 PA260239

 

1 PA260240

 

- Vi var nød til at leget lidt i lidt tilstrømmende vand.

 

- We had to play a little in a little inflowing water.

 

1 PA260242

 

1 PA260244

 

- Stille vand og med strøm.

 

- Calm water going with the flow.

 

1 PA260245

 

1 PA260248

 

- Sceneriet er meget anderledes end hvad jeg er vant til, men meget hyggeligt.

 

The scene is very different from what I am used to, but very nice.

 

1 PA260252

 

1 PA260255

 

1 PA260257

 

1 PA260261

 

- Sol og smukke farver.

 

- Sun and beautiful colors.

 

1 PA260268

 

- Ved Klostermølle.

 

- At Klostermølle.

 

1 PA260271

 

- Vi skulle naturligvis se på bygningerne. Ved siden af turbinehuset er nu etableret fisketrapper.

 

- Of course, we should look at the buildings. Next to the turbine house are now established fish stairs.

 

1 PA260274

 

- Vandkraften har tidligere været brugt til fremstilling af papir.

 

- Water power has previously been used for the production of paper.

 

1 PA260273

 

- Inde i den gamle fabriksbygning kan man se hvordan arbejdet har været. Øverst oppe er nu en udkigspost hvorfra men kan nyde flor og fauna.

 

- Inside the old factory building you can see how the work done. On the top is now a lookout post from which can enjoy flora and fauna.

 

1 PA260276

 

1 PA260275

 

1 PA260278

 

- Fisketrappen skulle lige ses igen, men denne gang fra den anden side.

 

- The fish stair had to be seen again, but this time from the other side.

 

1 PA260281

 

1 DSCF6030

 

- Prøver ikke at have det for sjovt.

 

- Try not to have to much fun.

 

1 DSCF6029

 

1 PA260286

 

- Efter at have leget lidt i det strømmende vand, forsætter vi turen ned langs Gudenåen.

 

- After playing a little in the flowing water, we continue the trip down Gudenåen.

 

1 PA260289

 

- Vi tager et kig ud i Mossø, mens vi håber at se fiskeørn.

 

- We take a look at Mossø, while we hope to see the eagles.

 

1 PA260290

 

1 PA260292

 

- Tilbage på sporet.

 

- Back on track.

 

1 PA260294

 

- Vi begynder os at nærme by igen.

 

We are starting to approach the city again.

 

1 PA260295

 

- Tidligere i byen har brugt Gudenåen til industri, ledes vi nu gennem kanaler.

 

In the past, Gudenåen has been used for industrial, so we are now led through channels.

 

1 PA260297

 

- Og under landevejen.

 

- And under a road.

 

1 PA260298

 

- Efter en lille overbæring kommer vi igen ud i mere åbent vand.

 

- After a wery short carry we get in more open water again.

 

1 PA260300

 

- Flere steder ligger væltet træer begroet med mod langs brinken.

 

- Several places at the water's edge, is trees overgrown with moss.

 

1 PA260301

 

1 PA260302

 

- Ålefiskers hus ved Ry Møllesø

 

- Fisherman's house at Ry Møllesø, by the watermill.

 

1 PA260303

 

- Ry mølle.

 

- Ry watermill.

 

1 PA260304

 

- Vi lander ved roklubben lige nord-vest for Ry Marina, hvor der også er gode parkeringsforhold

 

 We land at the rowing club just north-west of Ry Marina, where there are  good  parking.

 

- Dag : 

 Fra Vesterbirk til Ry - 25 km. / 15 nm., 14°C,  4-6 m/sek., regnbyger,  1009 hPa. 

- Day 1:

From Vesterbirk to Ry - 25 km. / 15 nm., 14°C, 4-6 m/sek., showers, 1009 hPa.

 

- 3 dejlige dage på Gudenåen, afveklsende vejr, noget anderledes sceneri end jeg ellers er vant til, men bestemt meget smukt, seværdig og spændende. Svaner, hejre, et utal af forskellige slagts ænder, vandstær og så mange isfugle at det var umuligt at holde tal på dem. Jeg nåede på mine 3 dage at ro ca. halvdelen af Gudenåen, og vil gerne tilbage og ro den sidste halvdel. Har en havkajak noget at gøre i Gudenåen og søerne, ja det vil jeg bestemt mene.

 

- 3 lovely days at Gudenåen, weathering weather, a different scenery than I'm used to, but certainly very beautiful, interesting and interesting. Swans, fishing herons, a number of different ducks, water tails and so many kingfishers, that it was impossible to talk about them. I did 3 days to paddle about half of Gudenåen, and would like to come back and paddle the last half. Do a sea kayak have something to do in Gudenå and the lakes, yes, I certainly think it do.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

 

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand
www.havkajakoplevelser.dk
Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea
Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com                                                                                          Sponsored by Expeditionfoods - www.expeditionfoods.com