2017-05-27 Kryds langs Øresundsbroen / Open crossing along the Øresund Bridge PDF Udskriv Email

Danish / English:

 

- Dagens vejr: 27 gr.c. - 4-6 ms fra syd - Barometer 1013 hPa.

 

- The days weather: 27 gr.c. - 4-6 ms from the south - barometer 1013 hPa.

01 P5270497

 

- Det gode vejr skulle bruges til noget fornuftigt. Turen fra Amager Strandpark ved København, Danmark, og langs med Øresundsbroen til Sverige, havde længe stået på listen over ture jeg gerne ville ro, så jeg mødtes med en god ven ved Amager Strandpark.

 

- The good weather should to be used for something good. The paddle from Amager Strandpark at Copenhagen, Denmark, and along the bridge across Øresund to Sweden, had long been on the list of day trips I would like to do, so I met a good friend at Amager Strandpark.

 

02 P5270498

 

- Ude af lagunen havde vi flot udsigt til dagens mål.

 

- Out of the lagoon, we had a great view of today's goals.

 

03 P5270499

 

- Omkring Nordre Røse fyr, begyndte de indflyvne fly, til Københavns Lufthavn, at komme tæt på.

 

- Around Nordre Røse Lighthouse, the approached airplanes, to Copenhagen Airport, began to come close.

 

04 P5270501

 

- Landingsbanen ligger helt ud til vandet, så fly kommer lige hen over hovedt og ikke særligt høj over en.

 

The runway is right next to the water, so airplanes are just above the head and not particularly high above one.

 

05 P5270503

 

 

06 P5270504

 

- Forbi den kunstig skabte ø, Pebberholm. Vær opmærksom på at der er reservat på den ene side af øen, og landgang ikke er tilladt overhovedet på øen.

 

- Past the artificially made island, Pebberholm. Please note that there is a reservation on one side of the island, and landing is not allowed at all on the island.

 

 

 09 P5270507

 

- Da vi passere den østlige pynt af øen, kunne vi igen se broen.

 

- As we watched the eastern point of the island, we could see the bridge again.

 

 

08 P5270506

 

 

12 P5270510

 

 

14 P5270512

 

15 P5270513

 

- Lige syd for hvor broen går i land i Sverige, er en bugt hvor vi ville holde frokost.

 

- Just south of where the bridge lands in Sweden, is a cove where we wanted to have lunch.

 

 

16 P5270514

 

- Vi lander efter 3 timer og 19 km. i pragtfuldt vejr.

 

- We land after 3 hours and 19 km. in beautiful weather.

 

 

17 P5270515

 

- Det gode liv.

 

- The good life

 

21 P5270519

 

 

22 P5270520

 

- Udsigt fra vores frokost spot.

 

 - View from our lunch spot.

 

 

23 P5270521

 

 

24 P5270522

 

- På vandet igen, og tilbage mod Danmark.


- On the water again, heading back to Denmark.

 

27 P5270525

 

- Vi roede tætter forbi Nordre Røse Fyr, for at se nærmere på det på vejen tilbage.

 

- We paddled closer to the Nordre Røse Lighthouse, to have a closcloserere look on the way back.

 

28 P5270526

 

- Amager Strandpark, København, Danmark.

 

29 P5270527

 

- Tilbage hvor vi startede, efter 39 km. og en dejlig tur på vandet.

 

Back from where we started, after 39 km. After a nice day's paddle.