2017-01-29 Dagstur Gilleleje - Esrum å - Gilleleje / Day paddle, Gilleleje, North Zealand, Denmark Udskriv

Danish / English:

2017-01-29

6 gr. C. og 1016 hPa.

 

P1290070- Fugtig og diset men næsten totalvindstille. Nogle gang kan sådan vejr give helt eventyragtigte fornemmelser, så jeg gik på vandet fra Gilleleje og ville en tur til Esrum å.

 

Damp and misty but absolutely no wind. Some times such weather can be  provide almost fairytale sensations, so I launched from Gilleleje heading towards the  stream of Esrum.

 

 

 

P1290074

 

- Fra havnen i Gilleleje er der mod øst ca. 2 km. til det ene af to fyr, hvoraf kun dette her er aktivt, på Nakkehovede.

 

-About 2 km. east of Gilleleje harbor is one of two lighthouses, where only this one is active,

 

 

 

 

 

 

P1290075- På Fyrbakkerne, 30 moh. ligger det nyeste af to fyr på Nakkehoved og markere sammen med fyret på Kullen, Sverige, indsejlingen til Øresund.

 

- On Fyrbakkerne, 30 meters above sea level. is the newest of two lighthouses on Nakkehoved, and mark along with the lighthouse on Kullen, Sweden, the entrance to the sound between Denmark and Sweden.

 

 

 

P1290076

 

- Lidt vidre mod øst ligger den gamle fyr, som i dag ikke er aktivt men nu fungere som restaurant.

 

 

- A little further east is the old lighthouse, which is no longer active but now function as a restaurant.

 

 

 

 

 

P1290081

 

 

 

- Fremme hvor Esrum å løber ud i havet.

 

 

- Arrival wher the creek of Esrum runs in to the sea.

 

 

 

 

 

P1290083

 

 

 

 

- Ud og strække ben og kigge lidt op af åen.

 

 

- Out stretching the legs and take a look out of the creek.

 

 

 

 

P1290085

 

 

P1290079

 

- På vandet igen og tilbage mod bilen. Flere steder på stranden ligger der joller og venter på sommeren kommer.

 

- On the water again and back towards the car. Several places on the beach lies dinghies, waiting for summer comes.

 

 

 

 

 

P1290092

 

- Vind og vejr har i løbet af efteråret og vinteren sat sine spor på skrænterne.

 

 

 

- Wind and weather have during the fall and winter left its mark on the slopes.

 

 

 

 

 

P1290097

 

 

 

- Mågerne holder godt øje med kutteren på vej ind mod havnen.

 

 

- The seagulls keeps a close eye on the cutter towards the harbor.

 

 

 

 

 

P1290102

 

- Fyrtårnet forsvinder i disen lige inden jeg kommer hen til Gilleleje havn.

 

 

- The lighthouse disappears in the mist just before I arrive at the beach from where I startede.

 

 

 

 

 

P1290104

 

 

- Tilbag ved bilen efter en endnu en dejlig tur på vandet.

 

 

 

Back at the car after another great day on the water.