2016-08-05 Æbleø rundt, Nord Fyn, Danmark - Day paddle, Nordfyn, Demnark PDF Udskriv Email

Danish / English:

 

- Turen her tog jeg som en dagstur, men det kan sagtens være en weekendtur hvis man vil i land på øen og gå på opdagelse.

 

- This trip I made as a day trip, but it can also be a weekend ekspedetion if you want to land on the island and go exploring.

 

Skærmbillede 2016 08 18 kl. 17.17.12- Æbleø lidt nord for Fyn er ikke længere beboet, men tilbyder en meget varieret natur og er et besøg værd. Hvis man ikke vil ro der ud så kan man gå ud til øen af en landtange der nogle steder er oversvømmet.

 

- Æbelø just north of Fyn is no longer inhabited, but offers a very varied landscape and is worth a visit. If you do not want to paddle to the island, you can walk out to the island by an isthmus that some places are flooded.

 

 

P8050210

 

 

- Nogle fridage blev brugt på en campingplads hvorfra jeg startede. Æbleø ligger ude i baggrunden

 

- Some days off were spent at a campsite where I tlaunched. The island "Æbleø" is in the background.

 

 

 

 

 

 P8050211

 

 

- Campingpladsen ligger fantastisk, helt ned til vandet.

 

 

 

- The campsite is fantastic, right by the water.

 

 

 

 

 

P8050213

 

 

 

- På vej ud til Æbleø kom jeg forbi nogle små holme med rigt fugleliv.

 

 

 

- On the way to Æbelø I passed some small islets with a rich birdlife.

 

 

 

P8050214

 

 

 

- Kig tilbage mod Bogense havn.

 

 

- Looking back towards Bogense harbor. 

 

 

 

 

 

 

P8050216

 

 

 

 

- Stegø Mølle ved Gyldensteen Strand, en af de mange herregårde på Fyn.

 

 

An old mill on the beach at one of the many manors there is on Fyn.

 

 

 

P8050218

 

 

- En af de mange holme grænsende op til et naturreservatet.

 

 

 

- One of the many islets adjacent to a nature reserve.

 

 

 

 

 

P8050219

 

 

 

- En af de mange holme grænsende op til et naturreservatet.

 

 

 

- One of the many islets adjacent to a nature reserve.

 

 

 

 

P8050226

 

 

 

 

- Krydser mod Æbleø.

 

 

 

- Crossing towards the island.

 

 

 

 

P8050227

 

 

- Den delvis oversvømmet landtange, som udgør vejen, mellem Fyn og Æbleø. Fyn i baggrunden.

 

 

 

- The partially flooded isthmus, which represents road between Funen and the island. Fyn in the background.

 

 

P8050228

 

 

- Samme sted, men kigger her mod Æbleø.

 

 

 

- Same place, now look toward Æbelø.

 

 

 

 

 

P8050231

 

 

 

- En gruppe til hest på vej tilbage til Fyn, efter de har været rundt på Æbleø.

 

 

- A group of horse riders on the way back to Funen, after they've been around the island.

 

 

 

 

P8050237

 

 

- På vej mod nord på vestsiden, ændre kysten sig fra flad eng og skov, til stejle skrænter og vindblæst vegitation.

 

 

- On the way north at the west side, the coast change  from the flat grassland and forests to steep slopes and windswept vegitation.

 

 

 

P8050238

 

 - Flere steder langs kysten er der faldet store træer ned. Vind og vejr har sat sit aftryk så nogle af dem fremstår som fantastiske kunstværker.

 

 - Several places along the coast are large trees fallen down. Wind and weather has made its mark as some of them are as great works of art.

 

 

 

 

P8050241

 

 

- Fyret på nordenden af Æbleø.

 

 

 - The lighthouse on the north end of the island.

 

 

 

 

 

 

 

P8050243

 

 

- Jeg runder nordpynten, og så er det et helt nyt sceneri med højskov af bøgetræer.

 

 

 

- I rounds northern headland, and it's a brand new scenery with high forest of beech trees.

 

 

 

P8050244

 

 

 

- De ikke stejle skrænter betyder at træerne vokser helt ned til vandet.

 

 

- The soft slopes means that trees grow right down to the the water.

 

 

 

 

P8050246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P8050245

 

 

 

 

- Kig ned langs østkysten.

 

 

- Looking down the East Coast.

 

 

 

 

 

P8050251

 

- Nogle steder kan man se de forskellige jordlag. Der skulle være en del ler på øen, som medvirker til skræd, når vandet ophober sig i dem.

 

- Some places you can see the different layers of soil. There is some clay on the island, which means the soil can slide when water accumulates in the layers.

 

 

P8050252

 

 

- En lille bugt omkring sydspidsen, med absolut læ, blev nydt af en tysk familie i sejlbåd.

 

- A small bay around the southern tip, with absolutely sheltered from the wind, was enjoyed by a German family in there sailboat.

 

 

 

 

P8050253

 

 

- Sydøst pynten, Æbleø er utrolig varieret på trods af sin lille størrelse.

 

 

 

- Southwest headland, Æbelø is incredibly diverse despite its small size.

 

 

 

 

P8050256

 

 

- Det sidste lille stykke inden jeg skal over landtangen der udgør " vejen " til og fra Øen.

 

 

- The last bit before going to the isthmus that make up the "road" to and from the island.

 

 

 

 

P8050257

 

 

- Kajakken bliver båret over landtangen. Æbleø i baggrunden.

 

 

 

- The kayak is carried across the isthmus. Æbelø in the background.

 

 

 

 

 

P8050258

 

 

- Fyn i baggrunden. 

 

 

 

 

Fyn in the background. 

 

 

 

 

P8050260

 

 

- Krydser tilbage til Bogense, efter at have strukket ben og fået en lille snack.

 

 

 

- Crossing back to Bogense, after having stretched my legs and had a littel snack.

 

 

 

 

P8050263

 

 

- Tårnet på kirken i Bogense kan ses langt fra, og giver en god landkending.

 

 

 

- The church tower in Bogense can be seen from far away and is a nice landmark.

 

 

 

 

P8050265

 

 

- Min kone havde set mig komme på vej ind mod campingpladsen, så kaffen var klar da jeg kom i land.

 

 

- My wife had seen me come towards the campsite, so coffee was ready when I landed.

 

 

 

 

Skærmbillede 2016 08 18 kl. 17.20.59 1

- Jeg havde haft en rigtig dejlig tur med en meget afveklsende natur rundt om Æbleø. En tur der bestemt kan anbefales. Den samlet distance blev 26 km. / 15 nm. 

 

- I had a really nice paddle with a very mixed scenery around Æbleø. A paddle that certainly can be recommended.The total distance was 26 km. / 15 nm.